JUDr. Jozef Barabás

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves.

Prokurátora evidujeme v pozícii námestník okresného prokurátora na prokuratúre Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
rodinný dom kúpa 1990 17000 €
zastavaná plocha a nádvoria kúpa 1990 400 €
záhrady kúpa 1990 300 €
orná pôda kúpa 1990 400 €
orná pôda kúpa 2005 4000 €
orná pôda kúpa 2005 6000 €
rodinný dom dedenie 2003 20000 €
bytový dom kúpa 2007 66000 €
trvalé trávnaté porasty a orné pôdy dedenie 2015 2000 €
orná pôda dedenie 2015 500 €
orná pôda dedenie 2015 300 €
orná pôda dedenie 2015 300 €
orná pôda, trvalé trávnaté porasty dedenie 2015 200 €
orná pôda, trvalé trávnaté porasty dedenie 2015 200 €
lesné pozemky dedenie 2015 2500 €
záhrady a orná pôda dedenie 2015 100 €
zastavané plochy a nádvoria dedenie 2015 500 €
orná pôda, záhrady a trvalé trávnaté porasty dedenie 2015 400 €
orná pôda dedenie 2015 150 €
orná pôda dedenie 2015 200 €
trvalé trávnaté porasty dedenie 2015 150 €
trvalé trávnaté porasty dedenie 2015 150 €
orná pôda, trvalé trávnaté porasty dedenie 2015 300 €
zastavané plochy a nádvoria, trvalé trávnaté porasty, orná pôda, lesné pozemky, vodné plochy dedenie 2015 2000 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo kúpa 2008 31528 €
vklady na účte sporenie 2016 87251 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpa 1990
zastavaná plocha a nádvoria kúpa 1990
záhrady kúpa 1990
orná pôda kúpa 1990
orná pôda kúpa 2005
orná pôda kúpa 2005
bytový dom kúpa 2012
rodinný dom dedenie 2003
bytový dom kúpa 2007
trvalé trávnaté porasty a orné pôdy dedenie 2015
aorná pôda dedenie 2015
orná pôda dedenie 2015
orná pôda dedenie 2015
orná pôda, trvalé trávnaté porasty dedenie 2015
orná pôda, trvalé trávnaté porasty dedenie 2015
lesné pozemky dedenie 2015
záhrady a orná pôda dedenie 2015
zastavané plochy a nádvoria dedenie 2015
orná pôda, záhrady a trvalé trávnaté porasty dedenie 2015
orná pôda dedenie 2015
orná pôda dedenie 2015
trvalé trávnaté porasty dedenie 2015
trvalé trávnaté porasty dedenie 2015
orná pôda, trvalé trávnaté porasty dedenie 2015
zastavané plochy a nádvoria, trvalé trávnaté porasty, orná pôda, lesné pozemky, vodné plochy dedenie 2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo kúpa 2008 31528
vklady na účte sporenie 2016 33000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpa 1990
zastavaná plocha a nádvoria kúpa 1990
záhrady kúpa 1990
orná pôda kúpa 1990
orná pôda kúpa 2005
orná pôda kúpa 2005
bytový dom kúpa 2012
rodinný dom dedenie 2003
bytový dom kúpa 2007
trvalé trávnaté porasty a orné pôdy dedenie 2015
aorná pôda dedenie 2015
orná pôda dedenie 2015
orná pôda dedenie 2015
orná pôda, trvalé trávnaté porasty dedenie 2015
orná pôda, trvalé trávnaté porasty dedenie 2015
lesné pozemky dedenie 2015
záhrady a orná pôda dedenie 2015
zastavané plochy a nádvoria dedenie 2015
orná pôda, záhrady a trvalé trávnaté porasty dedenie 2015
orná pôda dedenie 2015
orná pôda dedenie 2015
trvalé trávnaté porasty dedenie 2015
trvalé trávnaté porasty dedenie 2015
orná pôda, trvalé trávnaté porasty dedenie 2015
zastavané plochy a nádvoria, trvalé trávnaté porasty, orná pôda, lesné pozemky, vodné plochy dedenie 2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo kúpa 2008 31528
vklady na účte sporenie 2016 27000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpa 1990
zastavaná plocha a nádvoria kúpa 1990
záhrady kúpa 1990
orná pôda kúpa 1990
orná pôda kúpa 2005
orná pôda kúpa 2005
bytový dom kúpa 2012
rodinný dom dedenie 2003
bytový dom kúpa 2007
trvalé trávnaté porasty a orné pôdy dedenie 2015
aorná pôda dedenie 2015
orná pôda dedenie 2015
orná pôda dedenie 2015
orná pôda, trvalé trávnaté porasty dedenie 2015
orná pôda, trvalé trávnaté porasty dedenie 2015
lesné pozemky dedenie 2015
záhrady a orná pôda dedenie 2015
zastavané plochy a nádvoria dedenie 2015
orná pôda, záhrady a trvalé trávnaté porasty dedenie 2015
orná pôda dedenie 2015
orná pôda dedenie 2015
trvalé trávnaté porasty dedenie 2015
trvalé trávnaté porasty dedenie 2015
orná pôda, trvalé trávnaté porasty dedenie 2015
zastavané plochy a nádvoria, trvalé trávnaté porasty, orná pôda, lesné pozemky, vodné plochy dedenie 2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 2008
vklady na účte sporenie 2014
vklady na účte sporenie 2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpa 1990
zastavaná plocha a nádvoria kúpa 1990
záhrady kúpa 1990
orná pôda kúpa 1990
orná pôda kúpa 2005
orná pôda kúpa 2005
bytový dom kúpa 2012
rodinný dom dedenie 2003
bytový dom kúpa 2007
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 2008
vklady na účte sporenie 2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpa 1990
zastavaná plocha a nádvoria kúpa 1990
záhrady kúpa 1990
orná pôda kúpa 1990
orná pôda kúpa 2005
orná pôda kúpa 2005
bytový dom kúpa 2012
rodinný dom dedenie 2003
bytový dom kúpa 2007
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 2008
vklady na účte sporenie
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpa 1990
zastavaná plocha a nádvoria kúpa 1990
záhrady kúpa 1990
orná pôda kúpa 1990
orná pôda kúpa 2005
orná pôda kúpa 2005
bytový dom kúpa 2012
rodinný dom dedenie 2003
bytový dom kúpa 2007
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 2008
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt kúpa 25.07.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpa 25.07.2007
zastavené plochy a nádvoria kúpa 25.07.2007
orná pôda kúpa 23.11.2005
orná pôda kúpa 23.11.2005
rodinná dom dedenie 18.09.2003
rodinný dom výstavba 1992
orná pôda kúpa 1990
zastavaná plocha kúpa 1990
záhrada kúpa 1990
zastavané plochy a záhrady kúpa 1990
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 01.12.2008
úspory sporenie 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.