JUDr. Peter Čonka, PhD.

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Bratislava II.

The prosecutor is temporarily appointed to Okresná prokuratúra Pezinok.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy a nádvoria dar 2012-07-06 dar uvedené v rámci hodnoty domu
záhrady dar 2012-07-06 dar uvedené v rámci hodnoty domu
rodinný dom dar 2012-07-06 dar 20000 Eur
byt kúpa 2013-07-24 83500 Eur 83500 Eur
rodinný dom kúpa 2022-03-17 249000 Eur 249000 Eur
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2022-03-17 uvedené v rámci ceny domu uvedené v rámci ceny domu
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo - Renault Captur kúpa 2019-03-01 17000 Eur 17000 Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad na dvízovom účte dary postupné vklady 8130,87 USD 8130,87 USD
vklady na účtoch úspory postupné vklady 18 489,79 Eur 18 489,79 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2021-12-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy a nádvoria dar 2012-07-06 dar uvedené v rámci hodnoty domu
záhrady dar 2012-07-06 dar uvedené v rámci hodnoty domu
rodinný dom dar 2012-07-06 dar 20000 Eur
byt kúpa 2013-07-24 83500 Eur 83500 Eur
rodinný dom kúpa 2022-03-17 249000 Eur 249000 Eur
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2022-03-17 uvedené v rámci ceny domu uvedené v rámci ceny domu
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo - Renault Captur kúpa 2019-03-01 17000 Eur 17000 Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklad na dvízovom účte dary postupné vklady 8098,05 USD
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2021-12-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy a nádvoria dar 2012-07-06 dar uvedené v rámci hodnoty domu
záhrady dar 2012-07-06 dar uvedené v rámci hodnoty domu
rodinný dom dar 2012-07-06 dar 20000 Eur
byt kúpa 2013-07-24 83500 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo - Renault Captur kúpa 2019-03-01 17000 Eur
vklad v peňažnom ústave dary, úspory 2021-12-31 21.199,27 Eur
vklad na devízovom účte dary 2021-12-31 8081,36 USD
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2021-12-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy a nádvoria dar 2012-07-06 dar uvedené v rámci domu
záhrady dar 2012-07-06 dar 276 Eur
rodinný dom dar 2012-07-06 dar 20000 Eur
byt kúpa 2013-07-24 83500 Eur 83500 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo -Renault Captur kúpa 2019-03-01 17000 Eur 17000 Eur
vklad v peňažnom ústave dary, úspory 2020-12-31 27276,20 Eur
vklad na devízovom účte dary 2020-12-31 8080,71 USD
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy a nádvoria dar 2012-07-06 dar uvedené v rámci domu
záhrady dar 2012-07-06 dar 276 Eur
rodinný dom dar 2012-07-06 dar 20000 Eur
byt kúpa 2013-07-24 83500 Eur 83500 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo kúpa 2019-03-01 17000 Eur 17000 Eur
vklad v peňažnom ústave dary, úspory postupné vklady 16836,38 Eur
vklad na devízovom účte dary postupné vklady 8080,06 USD
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria dar 2012-07-06
záhrady dar 2012-07-06
rodinný dom dar 2012-07-06
byt kúpa 2013-07-24
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklad v peňažnom ústave – 19 402,65 Eur dary, úspory postupné vklady
vklad na devízovom účte – 8079,39 USD dary postupné vklady
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria dar 2012-07-06
záhrady dar 2012-07-06
rodinný dom dar 2012-07-06
byt kúpa 2013-07-24
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklad v peňažnom ústave - 13408,01 Eur dary, úspory postupné vklady
vklad na devízovom účte - 8078,73 USD dary postupné vklady
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (18)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/623/08/2022 2022-08-17 2 Pv 199/22/1102 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/806/10/2021 2021-11-10 4 Pv 317/21/1102 § 249 – Neoprávnené užívanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/270/04/2021 2021-05-05 1 Pv 526/20/1102 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/17/01/2021 2021-03-03 3 Pv 209/17/1102 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/239/02/2020 2020-03-12 2 Pv 521/17/1102 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/964/12/2019 2020-01-16 3 Pv 531/17/1102 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/673/10/2019 2019-10-19 3 Pv 259/19/1102 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/467/07/2019 2019-07-12 2 Pv 97/18/1102 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/72/01/2019 2019-02-12 4 Pv 583/17/1102 § 361 – Šírenie poplašnej správy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/623/08/2022 (pdf, 87 KB) 2022-08-17 2 Pv 199/22/1102 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/806/10/2021 (pdf, 115 KB) 2021-11-10 4 Pv 317/21/1102 § 249 – Neoprávnené užívanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/270/04/2021 (pdf, 86 KB) 2021-05-05 1 Pv 526/20/1102 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/17/01/2021 (pdf, 86 KB) 2021-03-03 3 Pv 209/17/1102 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/239/02/2020 (pdf, 87 KB) 2020-03-12 2 Pv 521/17/1102 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/964/12/2019 (pdf, 88 KB) 2020-01-16 3 Pv 531/17/1102 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/673/10/2019 (pdf, 106 KB) 2019-10-19 3 Pv 259/19/1102 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/467/07/2019 (pdf, 128 KB) 2019-07-12 2 Pv 97/18/1102 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/72/01/2019 (pdf, 105 KB) 2019-02-12 4 Pv 583/17/1102 § 361 – Šírenie poplašnej správy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.