JUDr. Peter Čonka, PhD.

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava II.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zastavané plochy a nádvoria dar 06.07.2012 dar uvedené v rámci hodnoty domu
záhrady dar 06.07.2012 dar uvedené v rámci hodnoty domu
rodinný dom dar 06.07.2012 dar 20000 Eur
byt kúpa 24.07.2013 83500 Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo - Renault Captur kúpa 01.03.2019 17000 Eur
vklad v peňažnom ústave dary, úspory 31.12.2021 21.199,27 Eur
vklad na devízovom účte dary 31.12.2021 8081,36 USD
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 21.12.2021
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zastavané plochy a nádvoria dar 06.07.2012 dar uvedené v rámci domu
záhrady dar 06.07.2012 dar 276 Eur
rodinný dom dar 06.07.2012 dar 20000 Eur
byt kúpa 24.07.2013 83500 Eur 83500 Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo -Renault Captur kúpa 01.03.2019 17000 Eur 17000 Eur
vklad v peňažnom ústave dary, úspory 31.12.2020 27276,20 Eur
vklad na devízovom účte dary 31.12.2020 8080,71 USD
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zastavané plochy a nádvoria dar 06.07.2012 dar uvedené v rámci domu
záhrady dar 06.07.2012 dar 276 Eur
rodinný dom dar 06.07.2012 dar 20000 Eur
byt kúpa 24.07.2013 83500 Eur 83500 Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo kúpa 01.03.2019 17000 Eur 17000 Eur
vklad v peňažnom ústave dary, úspory postupné vklady 16836,38 Eur
vklad na devízovom účte dary postupné vklady 8080,06 USD
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria dar 06.07.2012
záhrady dar 06.07.2012
rodinný dom dar 06.07.2012
byt kúpa 24.07.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklad v peňažnom ústave – 19 402,65 Eur dary, úspory postupné vklady
vklad na devízovom účte – 8079,39 USD dary postupné vklady
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria dar 06.07.2012
záhrady dar 06.07.2012
rodinný dom dar 06.07.2012
byt kúpa 24.07.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklad v peňažnom ústave - 13408,01 Eur dary, úspory postupné vklady
vklad na devízovom účte - 8078,73 USD dary postupné vklady
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.