JUDr. Peter Čonka, PhD.

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava II.

Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Okresná prokuratúra Pezinok.

Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava II
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zastavané plochy a nádvoria dar 06.07.2012 dar uvedené v rámci hodnoty domu
záhrady dar 06.07.2012 dar uvedené v rámci hodnoty domu
rodinný dom dar 06.07.2012 dar 20000 Eur
byt kúpa 24.07.2013 83500 Eur 83500 Eur
rodinný dom kúpa 17.03.2022 249000 Eur 249000 Eur
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 17.03.2022 uvedené v rámci ceny domu uvedené v rámci ceny domu
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo - Renault Captur kúpa 01.03.2019 17000 Eur 17000 Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklad na dvízovom účte dary postupné vklady 8130,87 USD 8130,87 USD
vklady na účtoch úspory postupné vklady 18 489,79 Eur 18 489,79 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 21.12.2021
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava II
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zastavané plochy a nádvoria dar 06.07.2012 dar uvedené v rámci hodnoty domu
záhrady dar 06.07.2012 dar uvedené v rámci hodnoty domu
rodinný dom dar 06.07.2012 dar 20000 Eur
byt kúpa 24.07.2013 83500 Eur 83500 Eur
rodinný dom kúpa 17.03.2022 249000 Eur 249000 Eur
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 17.03.2022 uvedené v rámci ceny domu uvedené v rámci ceny domu
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo - Renault Captur kúpa 01.03.2019 17000 Eur 17000 Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
vklad na dvízovom účte dary postupné vklady 8098,05 USD
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 21.12.2021
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava II
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zastavané plochy a nádvoria dar 06.07.2012 dar uvedené v rámci hodnoty domu
záhrady dar 06.07.2012 dar uvedené v rámci hodnoty domu
rodinný dom dar 06.07.2012 dar 20000 Eur
byt kúpa 24.07.2013 83500 Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo - Renault Captur kúpa 01.03.2019 17000 Eur
vklad v peňažnom ústave dary, úspory 31.12.2021 21.199,27 Eur
vklad na devízovom účte dary 31.12.2021 8081,36 USD
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 21.12.2021
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava II
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zastavané plochy a nádvoria dar 06.07.2012 dar uvedené v rámci domu
záhrady dar 06.07.2012 dar 276 Eur
rodinný dom dar 06.07.2012 dar 20000 Eur
byt kúpa 24.07.2013 83500 Eur 83500 Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo -Renault Captur kúpa 01.03.2019 17000 Eur 17000 Eur
vklad v peňažnom ústave dary, úspory 31.12.2020 27276,20 Eur
vklad na devízovom účte dary 31.12.2020 8080,71 USD
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava II
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zastavané plochy a nádvoria dar 06.07.2012 dar uvedené v rámci domu
záhrady dar 06.07.2012 dar 276 Eur
rodinný dom dar 06.07.2012 dar 20000 Eur
byt kúpa 24.07.2013 83500 Eur 83500 Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo kúpa 01.03.2019 17000 Eur 17000 Eur
vklad v peňažnom ústave dary, úspory postupné vklady 16836,38 Eur
vklad na devízovom účte dary postupné vklady 8080,06 USD
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava II
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria dar 06.07.2012
záhrady dar 06.07.2012
rodinný dom dar 06.07.2012
byt kúpa 24.07.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklad v peňažnom ústave – 19 402,65 Eur dary, úspory postupné vklady
vklad na devízovom účte – 8079,39 USD dary postupné vklady
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava II
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria dar 06.07.2012
záhrady dar 06.07.2012
rodinný dom dar 06.07.2012
byt kúpa 24.07.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklad v peňažnom ústave - 13408,01 Eur dary, úspory postupné vklady
vklad na devízovom účte - 8078,73 USD dary postupné vklady
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (18)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/623/08/2022 17.08.2022 2 Pv 199/22/1102 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/806/10/2021 10.11.2021 4 Pv 317/21/1102 § 249 – Neoprávnené užívanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/270/04/2021 05.05.2021 1 Pv 526/20/1102 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/17/01/2021 03.03.2021 3 Pv 209/17/1102 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/239/02/2020 12.03.2020 2 Pv 521/17/1102 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/964/12/2019 16.01.2020 3 Pv 531/17/1102 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/673/10/2019 19.10.2019 3 Pv 259/19/1102 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/467/07/2019 12.07.2019 2 Pv 97/18/1102 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/72/01/2019 12.02.2019 4 Pv 583/17/1102 § 361 – Šírenie poplašnej správy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/623/08/2022 (pdf, 87 KB) 17.08.2022 2 Pv 199/22/1102 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/806/10/2021 (pdf, 115 KB) 10.11.2021 4 Pv 317/21/1102 § 249 – Neoprávnené užívanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/270/04/2021 (pdf, 86 KB) 05.05.2021 1 Pv 526/20/1102 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/17/01/2021 (pdf, 86 KB) 03.03.2021 3 Pv 209/17/1102 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/239/02/2020 (pdf, 87 KB) 12.03.2020 2 Pv 521/17/1102 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/964/12/2019 (pdf, 88 KB) 16.01.2020 3 Pv 531/17/1102 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/673/10/2019 (pdf, 106 KB) 19.10.2019 3 Pv 259/19/1102 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/467/07/2019 (pdf, 128 KB) 12.07.2019 2 Pv 97/18/1102 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/72/01/2019 (pdf, 105 KB) 12.02.2019 4 Pv 583/17/1102 § 361 – Šírenie poplašnej správy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.