JUDr. Mgr. Jarmila Dolinajová

The prosecutor is temporarily appointed to Krajská prokuratúra Trenčín.

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Trenčín.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Bratislava IV and Okresná prokuratúra Trenčín.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt č. 4, vchod č. 5 kúpna zmluva 2016-12-16 - -
Zastavné plochy a nádvoria kúpna zmluva 2016-12-16 - -
Spolu - - 45 000 € -
Garáž kúpna zmluva 2021-06-16 8900 € -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver na bývanie 2016-12-12
Účelový splátkový úver na bývanie 2016-12-12
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt č. 4, vchod č. 5 kúpna zmluva 2016-12-16 - -
Zastavné plochy a nádvoria kúpna zmluva 2016-12-16 - -
Spolu - - 45 000 € -
Garáž kúpna zmluva 2021-06-16 8900 € -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver na bývanie 2016-12-12
Účelový splátkový úver na bývanie 2016-12-12
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava IV
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt č. 4, vchod č. 5 kúpna zmluva 2016-12-16 - -
Zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2016-12-16 - -
Spolu - - 45 000 € -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver na bývanie 2016-12-12
Účelový splátkový úver na bývanie 2016-12-12
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava IV
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt č. 4, 1. poschodie, vchod č. 5 kúpna zmluva 2016-12-16 - -
Zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2016-12-16 - -
Spolu - - 45 000 € -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver na bývanie 2016-12-12
Účelový splátkový úver na bývanie 2016-12-12
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (2)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/576/12/2020 2021-01-22 2 Pv 149/20/1104 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava IV BA/1104/576/12/2020 2021-01-22 2 Pv 149/20/1104 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.

No relevant news articles found.