JUDr. Mgr. Jarmila Dolinajová

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Trenčín.

Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Trenčín.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Byt č. 4, vchod č. 5 kúpna zmluva 16.12.2016 - -
Zastavné plochy a nádvoria kúpna zmluva 16.12.2016 - -
Spolu - - 45 000 € -
Garáž kúpna zmluva 16.06.2021 8900 € -
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver na bývanie 12.12.2016
Účelový splátkový úver na bývanie 12.12.2016
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.