JUDr. Mgr. Jarmila Dolinajová

Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Trenčín.

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Bratislava IV a Okresná prokuratúra Trenčín.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Byt č. 4, vchod č. 5 kúpna zmluva 16.12.2016 - -
Zastavné plochy a nádvoria kúpna zmluva 16.12.2016 - -
Spolu - - 45 000 € -
Garáž kúpna zmluva 16.06.2021 8900 € -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver na bývanie 12.12.2016
Účelový splátkový úver na bývanie 12.12.2016
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Byt č. 4, vchod č. 5 kúpna zmluva 16.12.2016 - -
Zastavné plochy a nádvoria kúpna zmluva 16.12.2016 - -
Spolu - - 45 000 € -
Garáž kúpna zmluva 16.06.2021 8900 € -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver na bývanie 12.12.2016
Účelový splátkový úver na bývanie 12.12.2016
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava IV
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Byt č. 4, vchod č. 5 kúpna zmluva 16.12.2016 - -
Zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 16.12.2016 - -
Spolu - - 45 000 € -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver na bývanie 12.12.2016
Účelový splátkový úver na bývanie 12.12.2016
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava IV
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Byt č. 4, 1. poschodie, vchod č. 5 kúpna zmluva 16.12.2016 - -
Zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 16.12.2016 - -
Spolu - - 45 000 € -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver na bývanie 12.12.2016
Účelový splátkový úver na bývanie 12.12.2016
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (1)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1104/576/12/2020 22.01.2021 2 Pv 149/20/1104 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.