JUDr. František Eliaš

Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Trnava.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
zastavané plochy a nádvoria, záhrady, rodinný dom darovacia zmluva 16.05.2016 280.000,- eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
OMV zn. Toyota Rav4 hybrid, r.v. 2020 kúpa 03.08.2020 37.377,-eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
finančné prostriedky úspory z platu, dary 31.12.2022 96.800,-eur 96.800,-eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
zastavané plochy a nádvoria, záhrady, rodinný dom darovacia zmluva 16.05.2016 280.000,- eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
finančné prostriedky úspory z platu, dary 31.12.2021 84.500,-eur
OMV zn. Toyota Rav4 hybrid, r.v. 2020 kúpa 03.08.2020 37.377,-eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
zastavané plochy a nádvoria, záhrady, rodinný dom darovacia zmluva 16.05.2016 280.000,- eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze na účte úspory z platu, dary 31.12.2020 57.000,-eur
OMV zn. Toyota Rav4 hybrid, r.v. 2020 kúpa 03.08.2020 37.377,-eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
zastavané plochy a nádvoria, záhrady, rodinný dom, garáž darovacia zmluva 16.05.2016 280.000 eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze úspory z platu, dary 31.12.2019 82.000 eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 16.05.2016
zastavené plochy a nádvoria darovacia zmluva 16.05.2016
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 16.05.2016
záhrady darovacia zmluva 16.05.2016
rodinný dom darovacia zmluva 16.05.2016
garáž darovacia zmluva 16.05.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze úspory z platu, dary 31.12.2018 65.000,-eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 16.05.2016
zastavené plochy a nádvoria darovacia zmluva 16.05.2016
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 16.05.2016
záhrady darovacia zmluva 16.05.2016
rodinný dom darovacia zmluva 16.05.2016
garáž darovacia zmluva 16.05.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze úspory z platu, dary 31.12.2017 62.000,-eur
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 16.05.2016
zastavené plochy a nádvoria darovacia zmluva 16.05.2016
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 16.05.2016
záhrady darovacia zmluva 16.05.2016
rodinný dom darovacia zmluva 16.05.2016
garáž darovacia zmluva 16.05.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze úspory z platu, dar 31.12.2016 50.000,-eur
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria kúpa 19.06.1998
zastavané plochy a nádvoria kúpa 19.06.1998
zastavané plochy a nádvoria kúpa 19.06.1998
zastavané plochy a nádvoria kúpa 19.06.1998
garáž kúpa 19.06.1998
záhradná chata kúpa 19.06.1998
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z platu, dar 31.12.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria kúpa 19.06.1998
zastavané plochy a nádvoria kúpa 19.06.1998
zastavané plochy a nádvoria kúpa 19.06.1998
zastavané plochy a nádvoria kúpa 19.06.1998
garáž kúpa 19.06.1998
záhradná chata kúpa 19.06.1998
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z platu, dar 31.12.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria kúpa 19.06.1998
zastavané plochy a nádvoria kúpa 19.06.1998
zastavané plochy a nádvoria kúpa 19.06.1998
zastavané plochy a nádvoria kúpa 19.06.1998
garáž kúpa 19.06.1998
záhradná chata kúpa 19.06.1998
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z platu, dar 31.12.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria kúpa 19.06.1998
zastavané plochy a nádvoria kúpa 19.06.1998
zastavané plochy a nádvoria kúpa 19.06.1998
zastavané plochy a nádvoria kúpa 19.06.1998
garáž kúpa 19.06.1998
záhradná chata kúpa 19.06.1998
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z platu, dar 31.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria kúpa 19.06.1998
zastavané plochy a nádvoria kúpa 19.06.1998
zastavané plochy a nádvoria kúpa 19.06.1998
zastavané plochy a nádvoria kúpa 19.06.1998
garáž kúpa 19.06.1998
záhradná chata kúpa 19.06.1998
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z platu 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
 • Trest pre Trnku za Glance House posúdia znovu · SME
  Dobroslav Trnka dostal šancu zvrátiť kauzu Glance House vo svoj prospech. Hrozilo mu, že príde o funkciu prokurátora.
 • Smer zvolil kandidátov do disciplinárnych senátov · SME
  Piatim členom uplynulo funkčné obdobie. Poslanci schválili desať kandidátov, z ktorých si vyberie Súdna rada.
 • Košické vzpieračské prekvapenie · SME
  KOŠICE - Vzpieračský titul po desiatich rokoch nečakane zakotvil v Košiciach. Trenčianska Dukla, ktorá mala pred sobotňajším záverečným kolom ligy takmer 56-bodový náskok, nastúpila bez bronzového medailistu nedávnych MS Martina Tešoviča (zasa ho trápi .
 • Slovák uviazol v uzbeckej cele · SME
  Manželka zadržaného podnikateľa dúfa, že jej muža vráti návšteva uzbeckého prezidenta.
 • Pohreby · SME
  V uplynulých dňoch sme sa navždy rozlúčili
 • Telegraf · SME
  Slovenskí motokrosári obsadili na MS v motokrose družstiev, tzv. Motokrose národov 2006, ktoré sa cez víkend uskutočnili v anglickom Matterley Basin,
 • Košičan Samko vyhral na Veľkej cene Klajpedy · SME
  Klajpeda 5. decembra (TASR) - Vzpierači MKVaSŠ Košice si dobre počínali na tradičnej medzinárodnej súťaži o Veľkú cenu Klajpedy. Štartovalo na nej vyše ...
 • Vzpieranie: Košice patrili počas víkendu vzpieračským nádejam · SME
  Košice 3. marca (TASR) - Takmer 90 vzpieračských nádejí z Česka, Slovenska, Maďarska a Nemecka súťažilo na víkendovej premiére novej slovenskej sezóny ...

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.