Mgr. Ján Gáfrik

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Nitra.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt a nebytový priestor kúpa 28.08.2001 43.407,- Sk
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2020 30.000,-Eur
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2020 25.000,-Eur
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2020 16.000,-Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
zariadenie bytu 31.12.2020 neviem určiť
OMV zn. Peugeot 17.07.2017 9.000,- eur
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt a nebytový priestor kúpa 28.08.2001 43.407,- Sk
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2019 25.000,-Eur
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2019 22.000,-Eur
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2019 15.000,-Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
zariadenie bytu 31.12.2019 neviem určiť
OMV zn. Peugeot 17.07.2017 9.000,- eur
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt a nebytový priestor kúpa 28.08.2001
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2016 19.000,-Eur
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2016 18.000,-Eur
vklad v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2016 14.000,-Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
zariadenie bytu 31.12.2018 neviem určiť
OMV zn. Peugeot 17.07.2017 9.000,- eur
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.