Mgr. Renáta Gáliková

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trnava.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Byt kúpna zmluva 05.01.2007 34.848,40 eur
Zastavané plochy kúpna zmluva 05.01.2007
Byt kúpna zmluva 22.12.2017 75.000 eur
Zastavané plochy kúpna zmluva 22.12.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Peniaze na bežnom účte, vo fondoch úspory z platu 31.12.2020 29.752,29 eur
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 23.11.2016 21.000 eur 21.000 eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotéka 05.09.2017
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Byt kúpna zmluva 05.01.2007 34.848,40 eur
Zastavané plochy kúpna zmluva 05.01.2007
Byt kúpna zmluva 22.12.2017 75.000 eur
Zastavané plochy kúpna zmluva 22.12.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Peniaze na bežnom účte, vo fondoch úspory z platu 31.12.2019 29.244,76 eur
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 23.11.2016 21.000 eur 21.000 eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotéka 05.09.2017
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt kúpna zmluva 05.01.2007
Zastavané plochy kúpna zmluva 05.01.2007
Byt kúpna zmluva 22.12.2017
Zastavané plochy kúpna zmluva 22.12.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Peniaze na bežnom účte, vo fondoch úspory z platu 31.12.2018 20.342
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 23.11.2016 21.000 eur 21.000 eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotéka 05.09.2017
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt kúpna zmluva 05.01.2007
Zastavané plochy kúpna zmluva 05.01.2007
Byt kúpna zmluva 22.12.2017
Zastavané plochy kúpna zmluva 22.12.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Peniaze na bežnom účte, vo fondoch úspory z platu 31.12.2017 18.597
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 23.11.2016 21.000 eur 21.000 eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotéka 05.09.2017
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt kúpna zmluva 05.01.2007
Zastavané plochy kúpna zmluva 05.01.2007
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 27.10.2010 11.490 eur
Peniaze na bežnom účte, vo fondoch úspory z platu 31.12.2016 23.750 eur
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 23.11.2016 21.000 eur 21.000 eur
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.