Okresná prokuratúra Galanta Ulica obrancov mieru 2, 924 29 Galanta

Okresným prokurátorom je JUDr. Samuel Bežo.

Na prokuratúre evidujeme 15 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 1 037,36 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 651,02.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 351,92 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 66,29 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 807,07 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 34,45% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Okresná prokuratúra Galanta
Ulica obrancov mieru 2
924 29 Galanta
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
pondelok, 8.00, 15.00
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 – 15:00
Utorok: 8:00 – 15:00
Streda: 8:00 – 15:00
Štvrtok: 8:00 – 15:00
Piatok: 11:30 – 12:00

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Hajnalka Lelkesová námestník okresného prokurátora
JUDr. Samuel Bežo okresný prokurátor

Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.