JUDr. Jana Hadzimová

The prosecutor is temporarily appointed to Krajská prokuratúra Trnava.

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Trnava.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Trnava and Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
stavba rodinný dom a záhrada dedenie 2019-12-05 25.348 86.000
zastavaná plocha a nádvorie rodinný dom dedenie 2019-12-05 19,04 19,04
orná pôda; dedenie 2019-12-05 14,61 14,61
orná pôda dedenie 2019-12-05 0,11 0,11
orná pôda dedenie 2019-12-05 0,11 0,11
orná pôda ostatná pôda dedenie 2019-12-05 45,30 45,30
orná pôda dedenie 2019-12-05 0,02 0,02
trvalý trávny porast dedenie 2019-12-05 0,0008 0,0008
orná pôda vodná plocha dedenie 2019-12-05 0,30 0,30
orná pôda dedenie 2019-12-05 8,23 8,23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2015-06-17 19800 19800
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
medziúver PSS 2016-10-17
úver PSS 2016-11-14
spotrebný úver 2021-06-09
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
stavba rodinný dom a záhrada dedenie 2019-12-05 25.348 86.000
zastavaná plocha a nádvorie rodinný dom dedenie 2019-12-05 19,04 19,04
orná pôda; dedenie 2019-12-05 14,61 14,61
orná pôda dedenie 2019-12-05 0,11 0,11
orná pôda dedenie 2019-12-05 0,11 0,11
orná pôda ostatná pôda dedenie 2019-12-05 45,30 45,30
orná pôda dedenie 2019-12-05 0,02 0,02
trvalý trávny porast dedenie 2019-12-05 0,0008 0,0008
orná pôda vodná plocha dedenie 2019-12-05 0,30 0,30
orná pôda dedenie 2019-12-05 8,23 8,23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2015-06-17 19800 19800
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
medziúver PSS 2016-10-17
úver PSS 2016-11-14
spotrebný úver 2021-06-09
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
stavba rodinný dom a záhrada dedenie 2019-12-05 25.348 86.000
zastavaná plocha a nádvorie rodinný dom dedenie 2019-12-05 19,04 19,04
orná pôda; dedenie 2019-12-05 14,61 14,61
orná pôda dedenie 2019-12-05 0,11 0,11
orná pôda dedenie 2019-12-05 0,11 0,11
orná pôda ostatná pôda dedenie 2019-12-05 45,30 45,30
orná pôda dedenie 2019-12-05 0,02 0,02
trvalý trávny porast dedenie 2019-12-05 0,0008 0,0008
orná pôda vodná plocha dedenie 2019-12-05 0,30 0,30
orná pôda dedenie 2019-12-05 8,23 8,23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2015-06-17 19800 19800
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
medziúver PSS 2016-10-17
úver PSS 2016-11-14
pôžička 2019-12-19
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
stavba rodinný dom a záhrada dedenie 2019-12-05 25.348 86.000
zastavaná plocha a nádvorie rodinný dom dedenie 2019-12-05 19,04 19,04
orná pôda; dedenie 2019-12-05 14,61 14,61
orná pôda dedenie 2019-12-05 0,11 0,11
orná pôda dedenie 2019-12-05 0,11 0,11
orná pôda ostatná pôda dedenie 2019-12-05 45,30 45,30
orná pôda dedenie 2019-12-05 0,02 0,02
trvalý trávny porast dedenie 2019-12-05 0,0008 0,0008
orná pôda vodná plocha dedenie 2019-12-05 0,30 0,30
orná pôda dedenie 2019-12-05 8,23 8,23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2015-06-17 19800 19800
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
medziúver PSS 2016-10-17
úver PSS 2016-11-14
pôžička 2019-12-19
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2015-06-17 19800 19800
vklady na účte sporenie 2013-04-24 7080
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
medziúver PSS 2016-10-17
úver PSS 2016-11-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2015-06-17 19800 19800
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
medziúver PSS 2016-10-17
úver PSS 2016-11-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2015-06-17 19800 19800
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
medziúver 2016-10-17
medziúver 2016-11-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2015-06-17
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2011-05-06
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2011-05-06
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2011-05-06
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (28)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/220/03/2017 2017-04-04 1 Pv 514/16/2207 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/196/12/2016 2017-01-10 4 Pv 586/15/2207 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/100/11/2016 2016-12-06 1 Pv 289/16/2207 § 294 – Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/89/10/2016 2016-12-23 4 Pv 96/16/2207 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/36/02/2016 2016-03-30 4 Pv 258/13/2207 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/19/02/2016 2016-02-16 1 Pv 181/15/2207 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/11/02/2016 2016-03-01 1 Pv 703/15/2207 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/171/11/2015 2015-11-10 2 Pv 1019/14/2207 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/2879/12/2021 2022-01-06 2 Pv 344/21/2207 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/2161/09/2021 2021-09-29 4 Pv 45/21/2207 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/1445/06/2021 2021-07-02 2 Pv 64/21/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/1134/05/2021 2021-05-18 3 Pv 317/20/2207 § 158 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/402/05/2017 2017-06-06 1 Pv 628/16/2207 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 9 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1e (§ 11/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/315/04/2017 2017-06-13 2 Pv 386/15/2207 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/2879/12/2021 2022-01-06 2 Pv 344/21/2207 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/2161/09/2021 2021-09-29 4 Pv 45/21/2207 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/1445/06/2021 2021-07-02 2 Pv 64/21/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/1134/05/2021 2021-05-18 3 Pv 317/20/2207 § 158 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/402/05/2017 2017-06-06 1 Pv 628/16/2207 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 9 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1e (§ 11/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/315/04/2017 2017-06-13 2 Pv 386/15/2207 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/220/03/2017 2017-04-04 1 Pv 514/16/2207 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/196/12/2016 2017-01-10 4 Pv 586/15/2207 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/100/11/2016 2016-12-06 1 Pv 289/16/2207 § 294 – Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/89/10/2016 2016-12-23 4 Pv 96/16/2207 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/36/02/2016 2016-03-30 4 Pv 258/13/2207 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/19/02/2016 2016-02-16 1 Pv 181/15/2207 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/11/02/2016 2016-03-01 1 Pv 703/15/2207 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/171/11/2015 2015-11-10 2 Pv 1019/14/2207 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.

No relevant news articles found.