JUDr. Jana Hadzimová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Trnava.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
stavba rodinný dom a záhrada dedenie 2019-12-05 25.348 86.000
zastavaná plocha a nádvorie rodinný dom dedenie 2019-12-05 19,04 19,04
orná pôda; dedenie 2019-12-05 14,61 14,61
orná pôda dedenie 2019-12-05 0,11 0,11
orná pôda dedenie 2019-12-05 0,11 0,11
orná pôda ostatná pôda dedenie 2019-12-05 45,30 45,30
orná pôda dedenie 2019-12-05 0,02 0,02
trvalý trávny porast dedenie 2019-12-05 0,0008 0,0008
orná pôda vodná plocha dedenie 2019-12-05 0,30 0,30
orná pôda dedenie 2019-12-05 8,23 8,23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2015-06-17 19800 19800
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
medziúver PSS 2016-10-17
úver PSS 2016-11-14
pôžička 2019-12-19
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2015-06-17 19800 19800
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
medziúver 2016-10-17
medziúver 2016-11-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2015-06-17
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2011-05-06
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2011-05-06
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2011-05-06
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.