JUDr. Jana Hadzimová

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Trnava.

Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Trnava.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
stavba rodinný dom a záhrada dedenie 05.12.2019 25.348 86.000
zastavaná plocha a nádvorie rodinný dom dedenie 05.12.2019 19,04 19,04
orná pôda; dedenie 05.12.2019 14,61 14,61
orná pôda dedenie 05.12.2019 0,11 0,11
orná pôda dedenie 05.12.2019 0,11 0,11
orná pôda ostatná pôda dedenie 05.12.2019 45,30 45,30
orná pôda dedenie 05.12.2019 0,02 0,02
trvalý trávny porast dedenie 05.12.2019 0,0008 0,0008
orná pôda vodná plocha dedenie 05.12.2019 0,30 0,30
orná pôda dedenie 05.12.2019 8,23 8,23
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpa 17.06.2015 19800 19800
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
medziúver PSS 17.10.2016
úver PSS 14.11.2016
spotrebný úver 09.06.2021
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
stavba rodinný dom a záhrada dedenie 05.12.2019 25.348 86.000
zastavaná plocha a nádvorie rodinný dom dedenie 05.12.2019 19,04 19,04
orná pôda; dedenie 05.12.2019 14,61 14,61
orná pôda dedenie 05.12.2019 0,11 0,11
orná pôda dedenie 05.12.2019 0,11 0,11
orná pôda ostatná pôda dedenie 05.12.2019 45,30 45,30
orná pôda dedenie 05.12.2019 0,02 0,02
trvalý trávny porast dedenie 05.12.2019 0,0008 0,0008
orná pôda vodná plocha dedenie 05.12.2019 0,30 0,30
orná pôda dedenie 05.12.2019 8,23 8,23
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpa 17.06.2015 19800 19800
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
medziúver PSS 17.10.2016
úver PSS 14.11.2016
pôžička 19.12.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpa 17.06.2015 19800 19800
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
medziúver 17.10.2016
medziúver 14.11.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 17.06.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 06.05.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 06.05.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 06.05.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.