Okresná prokuratúra Lučenec F. Lehára 12, 984 80 Lučenec

Okresným prokurátorom je JUDr. Matúš Sarvaš.

Na prokuratúre evidujeme 15 prokurátorov a 3 vedúcich pracovníkov.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 832,55 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 651,02.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 210,66 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 48,8 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 539,64 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 27,8% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Okresná prokuratúra Lučenec
F. Lehára 12
984 80 Lučenec
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
preberanie písomností
Otváracie hodiny
Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 15:00
Štvrtok: 7:00 - 15:00
Piatok: 7:00 - 15:00

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Jana Jurinová námestníčka okresného prokurátora
JUDr. Matúš Sarvaš okresný prokurátor
JUDr. Marek Preták námestník okresného prokurátora

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.