JUDr. Dominika Miženková

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Galanta.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Galanta
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Rodinný dom Stavba domu 23.07.2019 240 000 € 240 000 €
Zastavaná plocha a nádvorie, pozemok pod stavbou kúpa 18.03.2019 20 000 € 20 000 €
Zastavaná plocha a nádvorie, pozemok pod stavbou - manžel kúpa 18.03.2019 1 € 20 000 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Osobné motorové vozidlo kúpa 22.11.2022 25 434 € 25 434 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Bezúročná návratná sociálna výpomoc - manžel 10.12.2019
Úver na stavbu domu manželov - BSM 22.10.2019
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Zastavaná plocha a nádvorie, pozemok pod stavbou Kúpa 18.03.2019 20 000 € 20 000 €
Zastavaná plocha a nádvorie, pozemok pod stavbou - manžel Kúpa 18.03.2019 1 € 20 000 €
Rodinný dom Stavba domu 23.07.2019 240 000 € 240 000 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Osobný automobil Hyundai Tucson kúpa 01.11.2022 25 400 € 25 400 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Úver na stavbu domu manželov - BSM 22.10.2019
Bezúročná návratná sociálna výpomoc 10.12.2019
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Galanta
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 18.03.2019 20 000 20 000
Rodinný dom stavba domu 23.07.2019 206 016,07 240 000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Finančné prostriedky vyplatenie stavebného sporenia 16.04.2020 9 566,78
Finančné prostriedky vyplatenie stavebného sporenia 16.04.2020 9 470,08
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver na stavbu domu 22.10.2019
zmluva o pôžičke 26.02.2019
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.