JUDr. Dominik Pastier

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Martin.

Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Žilina.

Pôsobisko: Okresná prokuratúra Martin
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Zastavaná plocha a nádvorie darovanie 2006 0 2.580
Záhrada darovanie 2006 0 12.630,-
rodinný dom darovanie 2006 0 61.649,80
orná pôda dedenie 2014 0 345,-
orná pôda dedenie 2014 0 111,23
orná pôda dedenie 2014 0 228,19
orná pôda dedenie 2014 0 12,57
orná pôda dedenie 2014 0 176,90
Trvalý trávny porast dedenie 2014 0 15,62
trvalý trávny porast dedenie 2014 0 17,26
trvalý trávny porast dedenie 2014 0 1,20
orná pôda dedenie 2014 0 224,16
orná pôda dedenie 2014 0 132,14
orná pôda dedenie 2014 0 164,53
orná pôda dedenie 2014 0 212,40
orná pôda dedenie 2014 0 181,62
orná pôda zámena 2018 150,47 181,62
Byt č. 5 kúpa 2019 49.000,- 49.000,-
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019 -/- -/-
orná pôda kúpa 2019 15.317,- 15.317,-
trvalý trávny porast kúpa 2019 579,- (súbor nasledovných) 579,- (súbor nasledovných)
trvalý trávny porast kúpa 2019 -/- -/-
trvalý trávny porast kúpa 2019 -/- -/-
trvalý trávny porast kúpa 2019 -/- -/-
orná pôda kúpa 2020 807,- (súbor nasledovných) 807,- (súbor nasledovných)
orná pôda kúpa 2020 -/- -/-
orná pôda kúpa 2020 -/- -/-
orná pôda kúpa 2020 -/- -/-
orná pôda kúpa 2020 -/- -/-
orná pôda kúpa 2020 -/- -/-
orná pôda kúpa 2020 -/- -/-
orná pôda kúpa 2020 -/- -/-
orná pôda kúpa 2020 -/- -/-
orná pôda kúpa 2020 -/- -/-
byt č. 38 kúpa 2022 123.000,- 123.000,-
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2022 prináležiaci k bytu č. 38 prináležiaci k bytu č. 38
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Motorové vozidlo AUDI A3 Limousine kúpa 2018 25.720,- € 27.667,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
stav bankového účtu úspory z príjmu, príjem zo správy nehnuteľného majetku 2022 1.120,46 € 1.120,46 €
investičné sporenie úspory z príjmu, príjmy zo správy nehnuteľného majetku 2023 915,- € 974,66 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver 2022
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Martin
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Zastavaná plocha a nádvorie darovanie 2006 0 2.580
Záhrada darovanie 2006 0 12.630,-
rodinný dom darovanie 2006 0 61.649,80
orná pôda dedenie 2014 0 345,-
orná pôda dedenie 2014 0 111,23
orná pôda dedenie 2014 0 228,19
orná pôda dedenie 2014 0 12,57
orná pôda dedenie 2014 0 176,90
Trvalý trávny porast dedenie 2014 0 15,62
trvalý trávny porast dedenie 2014 0 17,26
trvalý trávny porast dedenie 2014 0 1,20
orná pôda dedenie 2014 0 224,16
orná pôda dedenie 2014 0 132,14
orná pôda dedenie 2014 0 164,53
orná pôda dedenie 2014 0 212,40
orná pôda dedenie 2014 0 181,62
orná pôda zámena 2018 150,47 181,62
Byt č. 5 kúpa 2019 49.000,- 49.000,-
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019 -/- -/-
orná pôda kúpa 2019 15.317,- 15.317,-
trvalý trávny porast kúpa 2019 579,- (súbor nasledovných) 579,- (súbor nasledovných)
trvalý trávny porast kúpa 2019 -/- -/-
trvalý trávny porast kúpa 2019 -/- -/-
trvalý trávny porast kúpa 2019 -/- -/-
orná pôda kúpa 2020 807,- (súbor nasledovných) 807,- (súbor nasledovných)
orná pôda kúpa 2020 -/- -/-
orná pôda kúpa 2020 -/- -/-
orná pôda kúpa 2020 -/- -/-
orná pôda kúpa 2020 -/- -/-
orná pôda kúpa 2020 -/- -/-
orná pôda kúpa 2020 -/- -/-
orná pôda kúpa 2020 -/- -/-
orná pôda kúpa 2020 -/- -/-
orná pôda kúpa 2020 -/- -/-
byt č. 38 kúpa 2022 123.000,- 123.000,-
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2022 prináležiaci k bytu č. 38 prináležiaci k bytu č. 38
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Motorové vozidlo AUDI A3 Limousine kúpa 2018 25.720,- € 27.667,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
stav bankového účtu úspory z príjmu, príjem z predaja spoluvlastníckeho podielu k pozemku, príjem z nájmu poľnohospodárskej pôdy 2022 1.120,46 € 1.120,46 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver 2022
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Martin
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Zastavaná plocha a nádvorie darovanie 2006 0 2.580
Záhrada darovanie 2006 0 12.630,-
rodinný dom darovanie 2006 0 61.649,80
orná pôda dedenie 2014 0 345,-
orná pôda dedenie 2014 0 111,23
orná pôda dedenie 2014 0 228,19
orná pôda dedenie 2014 0 12,57
orná pôda dedenie 2014 0 176,90
Trvalý trávny porast dedenie 2014 0 15,62
trvalý trávny porast dedenie 2014 0 17,26
trvalý trávny porast dedenie 2014 0 1,20
orná pôda dedenie 2014 0 224,16
orná pôda dedenie 2014 0 132,14
orná pôda dedenie 2014 0 164,53
orná pôda dedenie 2014 0 212,40
orná pôda dedenie 2014 0 181,62
orná pôda zámena 2018 150,47 181,62
Byt č. 5 kúpa 2019 49.000,- 49.000,-
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019 -/- -/-
orná pôda kúpa 2019 15.317,- 15.317,-
trvalý trávny porast kúpa 2019 579,- (súbor nasledovných) 579,- (súbor nasledovných)
trvalý trávny porast kúpa 2019 -/- -/-
trvalý trávny porast kúpa 2019 -/- -/-
trvalý trávny porast kúpa 2019 -/- -/-
záhrada kúpa 2020 807,- (súbor nasledovných) 807,- (súbor nasledovných)
orná pôda kúpa 2020 -/- -/-
orná pôda kúpa 2020 -/- -/-
orná pôda kúpa 2020 -/- -/-
orná pôda kúpa 2020 -/- -/-
orná pôda kúpa 2020 -/- -/-
orná pôda kúpa 2020 -/- -/-
orná pôda kúpa 2020 -/- -/-
orná pôda kúpa 2020 -/- -/-
orná pôda kúpa 2020 -/- -/-
orná pôda kúpa 2020 -/- -/-
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Motorové vozidlo AUDI A3 Limousine kúpa 2018 25.720,- € 27.667,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
stav bankového účtu úspory z príjmu, príjem z predaja spoluvlastníckeho podielu k pozemku, príjem z nájmu poľnohospodárskej pôdy 2020 - 2021 8.639,91 8,639,91
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (37)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/612/09/2023 21.09.2023 1 Pv 159/22/5506 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/589/09/2023 04.09.2023 2 Pv 197/23/5506 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/538/08/2023 04.08.2023 2 Pv 279/23/5506 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/523/08/2023 09.08.2023 2 Pv 354/21/5506 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/355/05/2023 31.05.2023 1 Pv 350/22/5506 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/332/05/2023 09.06.2023 1 Pv 109/23/5506 § 363 – Opilstvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/772/12/2022 10.12.2022 2 Pv 252/22/5506 § 213 – Sprenevera Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/763/11/2022 24.11.2022 1 Pv 401/21/5506 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/656/10/2022 26.10.2022 1 Pv 487/21/5506 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/601/09/2022 23.09.2022 2 Pv 493/21/5506 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/559/08/2022 18.08.2022 2 Pv 59/21/5506 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/551/08/2022 13.08.2022 2 Pv 132/21/5506 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/519/07/2022 08.08.2022 1 Pv 393/18/5506 § 251 – Neoprávnené podnikanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/225/03/2022 28.04.2022 1 Pv 8/20/5506 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 9 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1e (§ 11/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/788/12/2021 14.12.2021 2 Pv 350/21/5506 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/589/09/2023 (pdf, 116 KB) 04.09.2023 2 Pv 197/23/5506 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/765/11/2023 30.11.2023 2 Pv 493/21/5506 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/217/02/2024 02.03.2024 1 Pv 668/17/5506 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/227/02/2024 27.02.2024 2 Pv 525/23/5506 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/227/02/2024 (pdf, 119 KB) 27.02.2024 2 Pv 525/23/5506 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/217/02/2024 (pdf, 93 KB) 02.03.2024 1 Pv 668/17/5506 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/765/11/2023 (pdf, 92 KB) 30.11.2023 2 Pv 493/21/5506 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/612/09/2023 (pdf, 103 KB) 21.09.2023 1 Pv 159/22/5506 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/589/09/2023 (pdf, 116 KB) 04.09.2023 2 Pv 197/23/5506 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/538/08/2023 (pdf, 117 KB) 04.08.2023 2 Pv 279/23/5506 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/523/08/2023 (pdf, 91 KB) 09.08.2023 2 Pv 354/21/5506 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/355/05/2023 (pdf, 109 KB) 31.05.2023 1 Pv 350/22/5506 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/332/05/2023 (pdf, 104 KB) 09.06.2023 1 Pv 109/23/5506 § 363 – Opilstvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/772/12/2022 (pdf, 93 KB) 10.12.2022 2 Pv 252/22/5506 § 213 – Sprenevera Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/763/11/2022 (pdf, 137 KB) 24.11.2022 1 Pv 401/21/5506 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/656/10/2022 (pdf, 160 KB) 26.10.2022 1 Pv 487/21/5506 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/601/09/2022 (pdf, 96 KB) 23.09.2022 2 Pv 493/21/5506 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/559/08/2022 (pdf, 90 KB) 18.08.2022 2 Pv 59/21/5506 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/551/08/2022 (pdf, 90 KB) 13.08.2022 2 Pv 132/21/5506 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/519/07/2022 (pdf, 198 KB) 08.08.2022 1 Pv 393/18/5506 § 251 – Neoprávnené podnikanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/225/03/2022 (pdf, 109 KB) 28.04.2022 1 Pv 8/20/5506 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 9 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1e (§ 11/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Martin ZA/5506/788/12/2021 (pdf, 118 KB) 14.12.2021 2 Pv 350/21/5506 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.