Okresná prokuratúra Martin Vajanského námestie 1, 036 80 Martin

Okresným prokurátorom je JUDr. Mária Štupáková.

Na prokuratúre evidujeme 14 prokurátorov a 3 vedúcich pracovníkov.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 866,55 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 651,02.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 249,7 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 50,06 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 625,79 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 34,2% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Okresná prokuratúra Martin
Vajanského námestie 1
036 80 Martin
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
Otváracie hodiny
Pondelok: 7:00 – 15:00
Utorok: 7:00 – 15:00
Streda: 7:00 – 15:00
Štvrtok: 7:00 – 15:00
Piatok: 7:00 – 15:00

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Mária Štupáková okresná prokurátorka
JUDr. Marián Ťažiar námestník okresného prokurátora
Mgr. Jana Turanová námestníčka okresného prokurátora

Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.