Mgr. Tomáš Čičo

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Trenčín.

Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Pozemok, zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva 28.12.2017 0 6 €
Pozemok, zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva 28.12.2017 0 5 €
Pozemok, orná pôda Darovacia zmluva 28.12.2017 0 148 €
Pozemok, orná pôda Darovacia zmluva 28.12.2017 0 41 €
Pozemok, orná pôda Darovacia zmluva 28.12.2017 0 1211 €
Pozemok, orná pôda Darovacia zmluva 28.12.2017 0 260 €
Pozemok, orná pôda Darovacia zmluva 28.12.2017 0 37 €
Pozemok, orná pôda Darovacia zmluva 28.12.2017 0 51 €
Pozemok, orná pôda Darovacia zmluva 28.12.2017 0 149 €
Pozemok, orná pôda Darovacia zmluva 28.12.2017 0 150 €
Pozemok, orná pôda Darovacia zmluva 28.12.2017 0 172 €
Pozemok, orná pôda Darovacia zmluva 28.12.2017 0 28 €
Pozemok, orná pôda Darovacia zmluva 28.12.2017 0 24 €
Pozemok, trvalé trávne porasty Darovacia zmluva 28.12.2017 0 13 €
Pozemok, trvalé trávne porasty Darovacia zmluva 28.12.2017 0 98 €
Pozemok, orná pôda Darovacia zmluva 28.12.2017 0 211 €
Pozemok, trvalé trávne porasty Darovacia zmluva 28.12.2017 0 106 €
Pozemok, orná pôda Darovacia zmluva 28.12.2017 0 359 €
Pozemok, trvalé trávne porasty Darovacia zmluva 28.12.2017 0 73 €
Pozemok, orná pôda Darovacia zmluva 28.12.2017 0 121 €
Pozemok, orná pôda Darovacia zmluva 28.12.2017 0 185 €
Pozemok, orná pôda Darovacia zmluva 28.12.2017 0 344 €
Pozemok, trvalé trávne porasty Darovacia zmluva 28.12.2017 0 73 €
Pozemok, trvalé trávne porasty Darovacia zmluva 28.12.2017 0 114 €
Pozemok, orná pôda Darovacia zmluva 28.12.2017 0 586 €
Pozemok, orná pôda Darovacia zmluva 28.12.2017 0 54 €
Pozemok, zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva 28.12.2017 0 6 €
Pozemok, orná pôda Darovacia zmluva 28.12.2017 0 236 €
Pozemok, orná pôda Darovacia zmluva 28.12.2017 0 389 €
Pozemok, orná pôda Darovacia zmluva 28.12.2017 0 690 €
Pozemok, orná pôda Darovacia zmluva 28.12.2017 0 347 €
Pozemok, orná pôda Darovacia zmluva 28.12.2017 0 314 €
Pozemok, orná pôda Darovacia zmluva 28.12.2017 0 106 €
Pozemok, orná pôda Darovacia zmluva 28.12.2017 0 581 €
Pozemok, orná pôda Darovacia zmluva 28.12.2017 0 332 €
Pozemok, trvalé trávne porasty Darovacia zmluva 11.11.2016 0 23 €
Pozemok, trvalé trávne porasty Darovacia zmluva 11.11.2016 0 22 €
Pozemok, záhrada Darovacia zmluva 11.11.2016 0 230 €
Pozemok, zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva 11.11.2016 0 362 €
Stavba, rodinný dom Darovacia zmluva 11.11.2016 0 70000 €
Pozemok, zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 17.08.2017 500 € -
Pozemok, zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 17.08.2017 200 € -
Stavba, rodinný dom Kúpna zmluva 17.08.2017 19000 € -
Pozemok, záhrada Darovacia zmluva 12.10.2017 0 278 €
Pozemok, orná pôda JPÚ r. č. OU-TN-PLO-2020/000897-215 07.04.2020 0 176 €
Pozemok, orná pôda JPÚ r. č. OU-TN-PLO-2020/000897-215 07.04.2020 0 5000 €
Pozemok, orná pôda JPÚ r. č. OU-TN-PLO-2020/000897-215 07.04.2020 0 91 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Antonio Carraro Kúpna zmluva 30.06.2020 22490 €
Bobcat E17 Kúpna zmluva 24.03.2021 15400 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
pohľadávka Úspory v peňažnom ústave zo mzdy a platu 8000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pôžička 10.07.2017
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (16)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/862/09/2023 05.10.2023 1 Pv 573/23/3309 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/703/07/2023 18.08.2023 2 Pv 116/22/3309 § 306 – Porušovanie ochrany stromov a krov Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/584/06/2023 12.07.2023 1 Pv 393/20/3309 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/327/04/2023 27.04.2023 2 Pv 381/22/3309 § 310 – Pytliactvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/328/04/2023 04.04.2023 2 Pv 230/22/3309 § 301 – Ohrozenie a poškodenie životného prostredia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/831/10/2022 21.10.2022 Pv 231/20/3304 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/459/05/2024 02.05.2024 1 Pv 779/23/3309 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/328/03/2024 20.04.2024 2 Pv 615/21/3309 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/459/05/2024 02.05.2024 1 Pv 779/23/3309 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/328/03/2024 20.04.2024 2 Pv 615/21/3309 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/862/09/2023 05.10.2023 1 Pv 573/23/3309 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/703/07/2023 18.08.2023 2 Pv 116/22/3309 § 306 – Porušovanie ochrany stromov a krov Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/584/06/2023 12.07.2023 1 Pv 393/20/3309 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/327/04/2023 27.04.2023 2 Pv 381/22/3309 § 310 – Pytliactvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/328/04/2023 04.04.2023 2 Pv 230/22/3309 § 301 – Ohrozenie a poškodenie životného prostredia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/831/10/2022 21.10.2022 Pv 231/20/3304 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.