JUDr. Július Slavkovský

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Lučenec.

Pôsobisko: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
TTP kúpna zmluva 21.09.2009 cena spolu 550 €
TTP kúpna zmluva 21.09.2009 cena spolu 550 €
Orná pôda darovacia zmluva 22.03.2018 cena spolu 2 437 €
Orná pôda darovacia zmluva 22.03.2018 cena spolu 2 437 €
Orná pôda darovacia zmluva 22.03.2018 cena spolu 2 437 €
Orná pôda darovacia zmluva 22.03.2018 cena spolu 2 437 €
Orná pôda darovacia zmluva 22.03.2018 cena spolu 2 437 €
Orná pôda darovacia zmluva 22.03.2018 cena spolu 2 437 €
Lesný pozemok darovacia zmluva 22.03.2018 cena spolu 2 437 €
Lesný pozemok darovacia zmluva 22.03.2018 cena spolu 2 437 €
Lesný pozemok darovacia zmluva 22.03.2018 cena spolu 2 437 €
Lesný pozemok darovacia zmluva 22.03.2018 cena spolu 2 437 €
Lesný pozemok darovacia zmluva 22.03.2018 cena spolu 2 437 €
Lesný pozemok darovacia zmluva 22.03.2018 cena spolu 2 437 €
Lesný pozemok darovacia zmluva 22.03.2018 cena spolu 2 437 €
Lesný pozemok darovacia zmluva 22.03.2018 cena spolu 2 437 €
Lesný pozemok darovacia zmluva 22.03.2018 cena spolu 2 437 €
Lesný pozemok darovacia zmluva 22.03.2018 cena spolu 2 437 €
Lesný pozemok darovacia zmluva 22.03.2018 cena spolu 2 437 €
Ostatná plocha darovacia zmluva 22.03.2018 cena spolu 2 437 €
Lesný pozemok darovacia zmluva 22.03.2018 cena spolu 2 437 €
Lesný pozemok darovacia zmluva 22.03.2018 cena spolu 2 437 €
Lesný pozemok darovacia zmluva 22.03.2018 cena spolu 2 437 €
Lesný pozemok darovacia zmluva 22.03.2018 cena spolu 2 437 €
Lesný pozemok darovacia zmluva 22.03.2018 cena spolu 2 437 €
Lesný pozemok darovacia zmluva 22.03.2018 cena spolu 2 437 €
Lesný pozemok darovacia zmluva 22.03.2018 cena spolu 2 437 €
Lesný pozemok kúpna zmluva 10.12.2019 cena spolu 1 321 €
Lesný pozemok kúpna zmluva 10.12.2019 cena spolu 1 321 €
Lesný pozemok kúpna zmluva 10.12.2019 cena spolu 1 321 €
Lesný pozemok kúpna zmluva 10.12.2019 cena spolu 1 321 €
Lesný pozemok kúpna zmluva 10.12.2019 cena spolu 1 321 €
Lesný pozemok kúpna zmluva 10.12.2019 cena spolu 1 321 €
Lesný pozemok kúpna zmluva 10.12.2019 cena spolu 1 321 €
Orná pôda kúpna zmluva 10.12.2019 cena spolu 1 321 €
Orná pôda kúpna zmluva 10.12.2019 cena spolu 1 321 €
Orná pôda kúpna zmluva 10.12.2019 cena spolu 1 321 €
Orná pôda kúpna zmluva 10.12.2019 cena spolu 1 321 €
Orná pôda kúpna zmluva 10.12.2019 cena spolu 1 321 €
Orná pôda kúpna zmluva 10.12.2019 cena spolu 1 321 €
Orná pôda kúpna zmluva 10.12.2019 cena spolu 1 321 €
Orná pôda kúpna zmluva 10.12.2019 cena spolu 1 321 €
Orná pôda kúpna zmluva 10.12.2019 cena spolu 1 321 €
Lesný pozemok uznesenie o dedičstve 15.05.2020 cena spolu 547 €
Lesný pozemok uznesenie o dedičstve 15.05.2020 cena spolu 547 €
Lesný pozemok uznesenie o dedičstve 15.05.2020 cena spolu 547 €
Lesný pozemok uznesenie o dedičstve 15.05.2020 cena spolu 547 €
Lesný pozemok uznesenie o dedičstve 15.05.2020 cena spolu 547 €
Záhrady uznesenie o dedičstve 15.05.2020 cena spolu 547 €
TTP uznesenie o dedičstve 15.05.2020 cena spolu 547 €
TTP uznesenie o dedičstve 15.05.2020 cena spolu 547 €
ZPaN uznesenie o dedičstve 15.05.2020 cena spolu 547 €
ZPaN uznesenie o dedičstve 15.05.2020 cena spolu 547 €
Dom uznesenie o dedičstve 15.05.2020 cena spolu 547 €
ZPaN uznesenie o dedičstve 15.05.2020 cena spolu 547 €
ZPaN uznesenie o dedičstve 15.05.2020 cena spolu 547 €
Ostatné plochy uznesenie o dedičstve 15.05.2020 cena spolu 547 €
Ostatné plochy uznesenie o dedičstve 15.05.2020 cena spolu 547 €
ZPaN uznesenie o dedičstve 15.05.2020 cena spolu 547 €
ZPaN uznesenie o dedičstve 15.05.2020 cena spolu 547 €
ZPaN uznesenie o dedičstve 15.05.2020 cena spolu 547 €
ZPaN uznesenie o dedičstve 15.05.2020 cena spolu 547 €
Ostatné plochy uznesenie o dedičstve 15.05.2020 cena spolu 547 €
Lesný pozemok uznesenie o dedičstve 15.05.2020 cena spolu 547 €
Lesný pozemok uznesenie o dedičstve 15.05.2020 cena spolu 547 €
Vodná plocha uznesenie o dedičstve 15.05.2020 cena spolu 547 €
Vodná plocha uznesenie o dedičstve 15.05.2020 cena spolu 547 €
Lesný pozemok kúpna zmluva 19.05.2020 cena spolu 828 €
Lesný pozemok kúpna zmluva 19.05.2020 cena spolu 828 €
Lesný pozemok kúpna zmluva 19.05.2020 cena spolu 828 €
Lesný pozemok kúpna zmluva 19.05.2020 cena spolu 828 €
Ostatné plochy kúpna zmluva 19.05.2020 cena spolu 828 €
Lesný pozemok kúpna zmluva 19.05.2020 cena spolu 828 €
Lesný pozemok kúpna zmluva 19.05.2020 cena spolu 828 €
Lesný pozemok kúpna zmluva 19.05.2020 cena spolu 828 €
Lesný pozemok kúpna zmluva 19.05.2020 cena spolu 828 €
Lesný pozemok kúpna zmluva 19.05.2020 cena spolu 828 €
Lesný pozemok kúpna zmluva 19.05.2020 cena spolu 828 €
Lesný pozmeok kúpna zmluva 19.05.2020 cena spolu 828 €
Orná pôda kúpna zmluva 19.05.2020 cena spolu 828 €
Orná pôda kúpna zmluva 19.05.2020 cena spolu 828 €
Orná pôda kúpna zmluva 19.05.2020 cena spolu 828 €
Orná pôda kúpna zmluva 19.05.2020 cena spolu 828 €
Orná pôda kúpna zmluva 19.05.2020 cena spolu 828 €
Orná pôda kúpna zmluva 19.05.2020 cena spolu 828 €
Orná pôda kúpna zmluva 19.05.2020 cena spolu 828 €
Orná pôda kúpna zmluva 30.07.2020 cena spolu 543 €
Orná pôda kúpna zmluva 30.07.2020 cena spolu 543 €
Orná pôda kúpna zmluva 30.07.2020 cena spolu 543 €
Orná pôda kúpna zmluva 30.07.2020 cena spolu 543 €
Orná pôda kúpna zmluva 30.07.2020 cena spolu 543 €
Orná pôda kúpna zmluva 30.07.2020 cena spolu 543 €
Orná pôda kúpna zmluva 30.07.2020 cena spolu 543 €
Byt kúpna zmluva 16.09.2021 cena spolu 44 300 €
ZPaN kúpna zmluva 16.09.2021 cena spolu 44 300 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Finančné prostriedky plat 2003-2022 5 846 € -
Investičné poistenie - fondy plat, darovanie 1987-2022 6 087 € -
Investičné fondy - dieťa plat, darovanie 2013-2022 2 246 € -
Sporenie - dieťa plat, darovanie 2013-2022 8 381 € -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
osobné motorové vozidlo 2015 5 500 €
zbrane 2013 2 623 €
osobné motorové vozidlo 2022 14 000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver 10.06.2021
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (14)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/140/10/2023 01.11.2023 2 Pv 146/22/6606 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/49/02/2023 24.02.2023 1 Pv 396/22/6606 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/58/12/2022 22.12.2022 3 Pv 280/22/6606 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/48/10/2022 25.10.2022 1 Pv 228/22/6606 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/165/12/2023 30.12.2023 2 Pv 203/23/6606 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/32/01/2024 01.02.2024 2 Pv 370/23/6606 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/160/12/2023 30.12.2023 2 Pv 91/23/6606 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/32/01/2024 01.02.2024 2 Pv 370/23/6606 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/165/12/2023 30.12.2023 2 Pv 203/23/6606 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/160/12/2023 30.12.2023 2 Pv 91/23/6606 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/140/10/2023 01.11.2023 2 Pv 146/22/6606 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/49/02/2023 24.02.2023 1 Pv 396/22/6606 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/58/12/2022 22.12.2022 3 Pv 280/22/6606 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/48/10/2022 25.10.2022 1 Pv 228/22/6606 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.