Okresná prokuratúra Košice II Mojmírova 5, 040 46 Košice

Okresným prokurátorom je Mgr. Alexander Kundrát.

Na prokuratúre evidujeme 25 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 1 036,55 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 651,02.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 274,56 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 44,64 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 1271,64 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 39% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Okresná prokuratúra Košice II
Mojmírova 5
040 46 Košice
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 – 15:00
Utorok: 8:00 – 15:00
Streda: 8:00 – 15:00
Štvrtok: 8:00 – 15:00
Piatok: 8:00 – 15:00

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Peter Jurko námestník okresného prokurátora
Mgr. Alexander Kundrát okresný prokurátor

Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.