Okresná prokuratúra Košice II Štúrova 5, 040 46 Košice

Okresným prokurátorom je Mgr. Alexander Kundrát.

Na prokuratúre evidujeme 23 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 0.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 987,15 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 623,86.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 274,56 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 44,64 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 1271,64 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 39% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Kontakt

Tel. číslo:
El. podateľňa:

Adresa

Okresná prokuratúra Košice II
Štúrova 5
040 46 Košice
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 – 15:00
Utorok: 8:00 – 15:00
Streda: 8:00 – 15:00
Štvrtok: 8:00 – 15:00
Piatok: 8:00 – 15:00

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Peter Jurko námestník okresného prokurátora
Mgr. Alexander Kundrát okresný prokurátor
Mária Kačmaríková vedúca správy registratúry

Zoznam právoplatných rozhodnutí (0)

Prokurátor Poradové číslo Právoplatné Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia

Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.