JUDr. Veronika Bolješikova

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Pezinok.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Bratislava III.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Pezinok
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Byt č. 1 kúpa 07.09.2015 203000 203000
Byt č. 2 kúpa 09.01.2018 205000 205000
Záhrada kúpa 07.09.2015 v cene bytu č. 1 v cene bytu č. 1
Záhrada kúpa 07.09.2015 v cene bytu č. 1 a 2 v cene bytu č. 1 a 2
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 07.09.2015 v cene bytu č. 1 v cene bytu č. 1
Záhrada kúpa 07.09.2015 v cene bytu č. 1 v cene bytu č. 1
Záhrada kúpa 27.07.2021 18200 18200
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 07.09.2015 v cene bytu č. 1 a 2 v cene bytu č. 1 a 2
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo darovanie 24.05.2023 0 18000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Peňažné prostriedky na účte ušetrené priebežne 10.000 10.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 20.12.2023
hypotekárny úver 21.07.2015
hypotekárny úver 05.12.2017
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.