Mgr. Erik Holbík

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Dunajská Streda.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
2-izbový byt kúpna zmluva č. 30142054026 2016-01-26 109.900 €
Garáž kúpna zmluva č. 30142054026 2016-01-26 5.000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Mazda6, Sedan 2.2D, dátum prvej evidencie 12/2013 darovacia zmluva 2017-11-21 bezodplatne 15.000 €
peniaze na bežnom účte príjmy, úspory 2020-12-31 9.191,11 € 9.191,11 €
peniaze na sporiacom účte príjmy, úspory 2020-12-31 31.225,80 € 31.225,80 €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Zmluva o hypotekárnom úvere 2020-11-20
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Byt č. 64, vchod Kazanská 1/A kúpna zmluva č. 30142054026 2016-01-26 109.900 €
Garáž č. A011 kúpna zmluva č. 30142054026 2016-01-26 5.000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Mazda6, Sedan 2.2D, dátum prvej evidencie 12/2013 darovacia zmluva 2017-11-21 bezodplatne 15.000 €
peniaze na bežnom účte úspory 2019-12-31 2.105,69 € 2.105,69 €
peniaze na sporiacom účte úspory 2019-12-31 22.355,11 € 22.355,11 €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Zmluva o hypotekárnom úvere 2015-12-02
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.