Mgr. Erik Holbík

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Dunajská Streda.

Prokurátora evidujeme v pozícii námestník okresného prokurátora na prokuratúre Okresná prokuratúra Dunajská Streda.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
2-izbový byt kúpna zmluva č. 30142054026 26.01.2016 109.900 €
Garáž kúpna zmluva č. 30142054026 26.01.2016 5.000 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Mazda6, Sedan 2.2D, dátum prvej evidencie 12/2013 darovacia zmluva 21.11.2017 bezodplatne 15.000 €
peniaze na bežnom účte príjmy, úspory 2015-2021 17.263,04 € 17.263,04 €
peniaze na sporiacom účte príjmy, úspory 2015-2021 25.755,76 € 25.755,76
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Zmluva o hypotekárnom úvere 20.11.2020
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
2-izbový byt kúpna zmluva č. 30142054026 26.01.2016 109.900 €
Garáž kúpna zmluva č. 30142054026 26.01.2016 5.000 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Mazda6, Sedan 2.2D, dátum prvej evidencie 12/2013 darovacia zmluva 21.11.2017 bezodplatne 15.000 €
peniaze na bežnom účte príjmy, úspory 31.12.2020 9.191,11 € 9.191,11 €
peniaze na sporiacom účte príjmy, úspory 31.12.2020 31.225,80 € 31.225,80 €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Zmluva o hypotekárnom úvere 20.11.2020
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Byt č. 64, vchod Kazanská 1/A kúpna zmluva č. 30142054026 26.01.2016 109.900 €
Garáž č. A011 kúpna zmluva č. 30142054026 26.01.2016 5.000 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Mazda6, Sedan 2.2D, dátum prvej evidencie 12/2013 darovacia zmluva 21.11.2017 bezodplatne 15.000 €
peniaze na bežnom účte úspory 31.12.2019 2.105,69 € 2.105,69 €
peniaze na sporiacom účte úspory 31.12.2019 22.355,11 € 22.355,11 €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Zmluva o hypotekárnom úvere 02.12.2015
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.