Zdenka Hagendorfová

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Žilina.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpa 06.07.1978
garáž kúpa 06.07.1978
zastavaná plocha kúpa 06.07.1978
záhrada kúpa 06.07.1978
orná pôda dedičstvo 1994, 2000
lesný pozemok dedičstvo 1994, 2000
lesný pozemok dedičstvo 1994, 2000
orná pôda dedičstvo 1994, 2000
lesný pozemok dedičstvo 1994, 2000
orná pôda dedičstvo 1994, 2000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
motorová loď Bayliner 265 kúpa 2009
finančné prostriedky úspory 31.12.2015
finančné prostiedky úspory 31.12.2015
osobné motorové vozidlo
MB M250 kúpa 19.12.2013
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpa 06.07.1978
garáž kúpa 06.07.1978
zastavaná plocha kúpa 06.07.1978
záhrada kúpa 06.07.1978
orná pôda dedičstvo 1994, 2000
lesný pozemok dedičstvo 1994, 2000
lesný pozemok dedičstvo 1994, 2000
orná pôda dedičstvo 1994, 2000
lesný pozemok dedičstvo 1994, 2000
orná pôda dedičstvo 1994, 2000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
motorová loď Bayliner 265 kúpa 2009
finančné prostriedky úspory 31.12.2014
finančné prostiedky úspory 31.12.2014
osobné motorové vozidlo
MB M250 kúpa 19.12.2013
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpa 06.07.1978
garáž kúpa 06.07.1978
zastavaná plocha kúpa 06.07.1978
záhrada kúpa 06.07.1978
orná pôda dedičstvo 1994, 2000
lesný pozemok dedičstvo 1994, 2000
lesný pozemok dedičstvo 1994, 2000
orná pôda dedičstvo 1994, 2000
lesný pozemok dedičstvo 1994, 2000
orná pôda dedičstvo 1994, 2000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
motorová loď Bayliner 265 kúpa 2009
finančné prostriedky úspory 31.12.2013
finančné prostiedky úspory 31.12.2013
osobné motorové vozidlo
MB M250 kúpa 19.12.2013
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpa 06.07.1978
garáž kúpa 06.07.1978
zastavaná plocha kúpa 06.07.1978
záhrada kúpa 06.07.1978
orná pôda dedičstvo 1994, 2000
lesný pozemok dedičstvo 1994, 2000
lesný pozemok dedičstvo 1994, 2000
orná pôda dedičstvo 1994, 2000
lesný pozemok dedičstvo 1994, 2000
orná pôda dedičstvo 1994, 2000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
motorová loď Bayliner 265 kúpa 2009
finančné prostriedky úspory z platu 31.12.2012
finančné prostiedky úspory 31.12.2012
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpa 06.07.1978
garáž kúpa 06.07.1978
zastavaná plocha kúpa 06.07.1978
záhrada kúpa 06.07.1978
orná pôda dedičstvo 1994, 2000
lesný pozemok dedičstvo 1994, 2000
lesný pozemok dedičstvo 1994, 2000
orná pôda dedičstvo 1994, 2000
lesný pozemok dedičstvo 1994, 2000
orná pôda dedičstvo 1994, 2000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
motorová loď Bayliner 265 kúpa 2009
finančné prostriedky úspory z platu 31.12.2011
finančné prostiedky úspory 31.12.2011
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.