Mgr. Tamara Baranová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Zvolen.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Banská Bystrica and Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Zvolen
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpna zmluva 2010-04-26 96.262,36€
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-04-26 pozemok pod bytovým domom kupovaný spoločne s bytom za kúpnu cenu 96.262,36€
garáž kúpna zmluva 2012-06-25 10.000,-€
byt kúpna zmluva 2001-01-01 9.196,-Sk
záhrada kúpna zmluva 2021-05-11 41.520,-€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory 2023-12-31 55.746,20€ 55.746,20€
peniaze úspory 2023-12-31 76.597,94€ 76.597,94€
peniaze úspory 2023-12-31 31.471,62-€ 31.471,62-€
peniaze úspory 2023-12-31 80.567,16€ 80.567,16€
auto kúpna zmluva 2016-06-01 24.689€ 24.689€
auto kúpna zmluva 2023-02-06 35.400€ 35.400€
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt dedičstvo 2023-05-28
garáž dedičstvo 2023-05-28
rodinný dom dedičstvo 2023-05-28
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
dôchodkové sporenie III. pilier 2023-12-31 8.733,47€ 8.733,47€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Zvolen
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpna zmluva 2010-04-26 96.262,36€
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-04-26 pozemok pod bytovým domom kupovaný spoločne s bytom za kúpnu cenu 96.262,36€
garáž kúpna zmluva 2012-06-25 10.000,-€
byt kúpna zmluva 2001-01-01 9.196,-Sk
záhrada kúpna zmluva 2021-05-11 41.520,-€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory 2022-12-31 34.124,88€ 34.124,88€
peniaze úspory 2022-12-31 76.531,15€ 76.531,15€
peniaze úspory 2022-12-31 31.354,-€ 31.354,-€
peniaze úspory 2022-12-31 81.095,42€ 81.095,42€
auto kúpna zmluva 2016-06-01 24.689€ 24.689€
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady kúpna zmluva 2000-01-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2000-01-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1999-01-01
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
dôchodkové sporenie III. pilier 2022-12-31 7.474,44€ 7.474,44€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Zvolen
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpna zmluva 2010-04-26 96.262,36€
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-04-26 pozemok pod bytovým domom kupovaný spoločne s bytom za kúpnu cenu 96.262,36€
garáž kúpna zmluva 2012-06-25 10.000,-€
byt kúpna zmluva 2001-01-01 9.196,-Sk
záhrada kúpna zmluva 2021-05-11 41.520,-€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory 2021-12-31 40.123,03€ 40.123,03€
peniaze úspory 2021-12-31 61.450,69€ 61.450,69€
peniaze úspory 2021-12-31 31.244,30€ 31.244,30€
peniaze úspory 2021-12-31 55.432,63€ 55.432,63€
auto kúpna zmluva 2016-06-01 24.689€ 24.689€
peniaze úspory 2021-12-31 8.622€ 8.622€
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady kúpna zmluva 2000-01-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2000-01-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1999-01-01
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
dôchodkové sporenie III. pilier 2021-12-31 8.465,24€ 8.465,24€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Zvolen
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpna zmluva 2010-04-26 96.262,36€
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-04-26 pozemok pod bytovým domom kupovaný spoločne s bytom za kúpnu cenu 96.262,36€
garáž kúpna zmluva 2012-06-25 10.000,-€
byt kúpna zmluva 2001-01-01 9.196,-Sk
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory 2020-12-31 33.509,35€ 33.509,35€
peniaze úspory 2020-12-31 51.363,72€ 51.363,72€
peniaze úspory 2020-12-31 31.131,33€ 31.131,33€
peniaze úspory 2020-12-31 77.297,81€ 77.297,81€
auto kúpna zmluva 2016-06-01 24.689€ 24.689€
peniaze úspory 2020-12-31 8.100€ 8.100€
peniaze úspory III.pilier dôchodkového poistenia 2020-12-31 7.638,29€ 7.638,29€
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady kúpna zmluva 2000-01-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2000-01-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1999-01-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Zvolen
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpna zmluva 2010-04-26 96.262,36€
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-04-26 pozemok pod bytovým domom kupovaný spoločne s bytom za kúpnu cenu 96.262,36€
garáž kúpna zmluva 2012-06-25 10.000,-€
byt kúpna zmluva 2001-01-01 9.196,-Sk
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory 2019-12-31 25.535,66€ 25.535,66€
peniaze úspory 2019-12-31 41.229,90€ 41.229,90€
peniaze úspory 2019-12-31 31.018,81€ 31.018,81€
peniaze úspory 2019-12-31 58.065,46€ 58.065,46€
auto kúpna zmluva 2016-06-01 24.689€ 24.689€
peniaze úspory 2019-12-31 7.421,30€ 7.421,30€
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady kúpna zmluva 2000-01-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2000-01-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1999-01-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Zvolen
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2010-04-26
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-04-26
garáž kúpna zmluva 2012-06-25
byt kúpna zmluva 2001-01-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory 2018-12-31 27.258,23€ 27.258,23€
peniaze úspory 2018-12-31 30.856,01€ 30.856,01€
peniaze úspory 2018-12-31 30.803,73€ 30.803,73€
peniaze úspory 2018-12-31 44.251,-€ 44.251,-€
auto kúpna zmluva 2016-06-01 24.689€ 24.689€
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady kúpna zmluva 2000-01-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2000-01-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1999-01-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Zvolen
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2010-04-26
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-04-26
garáž kúpna zmluva 2012-06-25
byt kúpna zmluva 2001-01-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory 2017-12-31 32.197,05€ 32.197,05€
peniaze úspory 2017-12-31 15.704,94€ 15.704,94€
peniaze úspory 2017-12-31 30.388,57€ 30.388,57€
peniaze úspory 2017-12-31 29.309,18€ 29.309,18€
auto kúpna zmluva 2016-06-01 24.689€ 24.689€
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady kúpna zmluva 2000-01-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2000-01-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1999-01-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2010-04-26
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-04-26
garáž kúpna zmluva 2012-06-25
byt kúpna zmluva 2001-01-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory 2016-12-31 11.060,90€ 11.060,90€
peniaze úspory 2016-12-31 15.494,26€ 15.494,26€
auto kúpna zmluva 2007-07-20 18.200€ 18.200€
peniaze úspory 2016-12-31 29.912,02€ 29.912,02€
peniaze úspory 2016-12-31 10.661,80€ 10.661,80€
auto kúpna zmluva 2016-06-01 24.689€ 24.689€
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady kúpna zmluva 2000-01-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2000-01-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1999-01-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Zvolen
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2010-04-26
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-04-26
garáž kúpna zmluva 2012-06-25
byt kúpna zmluva 2001-01-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory 2015-12-31
peniaze úspory 2015-12-31
auto kúpna zmluva 2007-07-20
peniaze úspory 2015-12-31
peniaze úspory 2015-12-31
peniaze úspory 2015-12-31
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady kúpna zmluva 2000-01-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2000-01-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1999-01-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2010-04-26
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-04-26
garáž kúpna zmluva 2012-06-25
byt kúpna zmluva 2001-01-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory 2014-12-31
peniaze úspory 2014-12-31
auto kúpna zmluva 2007-07-20
peniaze úspory 2014-12-31
peniaze úspory 2014-12-31
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady kúpna zmluva 2000-01-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2000-01-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1999-01-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2010-04-26
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-04-26
garáž kúpna zmluva 2012-06-25
byt kúpna zmluva 2001-01-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory 2013-12-31
peniaze úspory 2013-12-31
auto kúpna zmluva 2007-07-20
peniaze úspory 2013-12-31
peniaze úspory 2013-12-31
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady kúpna zmluva 2000-01-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2000-01-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1999-01-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2010-04-26
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-04-26
garáž kúpna zmluva 2012-06-25
byt kúpna zmluva 2001-01-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2012-12-31
peniaze úspory z platu 2012-12-31
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady kúpna zmluva 2000-01-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2000-01-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1999-01-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Zvolen
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2010-04-26
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2010-04-26
byt kúpna zmluva 2001-01-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
finančné prostriedky úspory z platu 2011-12-31
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady kúpna zmluva 2000-01-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2000-01-01
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 1999-01-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (1)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/10/02/2012 (rtf, 220 KB) 2012-02-08 2 Pv 685/10/6611 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.

No relevant news articles found.