JUDr. Tomáš Honz

The prosecutor is appointed to Úrad špeciálnej prokuratúry.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky and Okresná prokuratúra Bratislava V.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt s parkovacím miestom na pozemku kúpa 2022-06-30 160000 160000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zbierka mincí+bankoviek zberateľstvo priebežne 13000 13000
motorové vozidlo KIA osobné užívanie 2021-03-01 28500 28500
zariadenie bytu - nábytok zariadenie bytu 2022-06-30 22000 22000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
investície do fondov Pioneer zmluva o sporení od 2013 priebežne 150 EUR mesačne 20000
sporiaci účet v banke sporenie 2020 postupne 26000 26000
životné poistenie životná poistka od r 2003 7000 7000
sporiaci účet v banke časť peňazí z predaja predch. bytu na LV 359 2022 20000 20000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
leasing vozidla zn. KIA 2021-03-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt s parkovacím miestom na pozemku kúpa 2022-06-30 160000 160000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zbierka mincí+bankoviek zberateľstvo priebežne 12000 12000
motorové vozidlo KIA osobné užívanie 2021-03-01 28500 28500
zariadenie bytu - nábytok zariadenie bytu 2022-06-30 22000 22000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
investície do fondov Pioneer zmluva o sporení od 2013 priebežne 150 EUR mesačne 19000
sporiaci účet v banke sporenie 2020 postupne 21000 21000
životné poistenie životná poistka od r 2003 6800 6800
sporiaci účet v banke časť peňazí z predaja predch. bytu na LV 359 2022 20000 20000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
leasing vozidla zn. KIA 2021-03-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
bytový dom na pozemku darovacia zmluva 2001-02-27 dar 1 434 380 SK=47612 EUR/cena celej nehn.
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zbierka mincí+bankoviek zberateľstvo priebežne 12000 12000
motorové vozidlo KIA osobné užívanie 2021-03-01 28500 28500
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
investícia do fondov Pioneer zmluva o sporení od r. 2013 150 EUR mesačne, spolu už cca 13 500 EUR 18000
sporiaci účet v banke sporiaci účet k bežnému účtu 2020 19000 EUR 19000
životné poistenie životná poistka od 2003 si platím/sporím 6500 EUR 6500
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
bytový dom na pozemku darovacia zmluva 2001-02-27 dar 1 434 380 SK=47612 EUR/cena celej nehn.
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zbierka mincí+bankoviek zberateľstvo priebežne 11000 11000
motorové vozidlo FIAT kúpa po skončení lízingu 2020-08-01 15500 15500
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
investícia do fondov Pioneer zmluva o sporení od r. 2013 150 EUR mesačne, spolu už cca 13 500 EUR detto
sporiaci účet v banke sporiaci účet k bežnému účtu 2020 17000 EUR 17000
životné poistenie životná poistka od 2003 si platím/sporím 5000 EUR 5000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
bytový dom na pozemku darovacia zmluva 2001-02-27 dar 1 434 380 SK=47612 EUR/cena celej nehn.
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zbierka mincí+bankoviek zberateľstvo priebežne 9000 9000
motorové vozidlo FIAT užívanie pre súkromné účely 2017-08-01 15500 15500
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
investícia do fondov Pioneer zmluva o sporení od r. 2013 150 EUR mesačne detto
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver z banky (VÚB) 2018-08-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
bytový dom na pozemku darovacia zmluva 2001-02-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zbierka mincí+bankoviek zberatelstvo priebežne 8000 8000
motorové vozidlo Honda CRV užívanie pre súkromné potreby 2013-05-01 13500 13500
motorové vozidlo FIAT užívanie pre súkromné účely 2017-08-01 15500 15500
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
investícia do fondov PIONEER uzavretie zmluvy o sporení 2013 mesačne 150 eur 150/eur/mes.
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver z banky (VUB) 2018-08-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
bytový dom dar 2001-02-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
mot. vozidlo Honda CRV kúpa 2013-05-01 13500 13500
mot. vozidlo FIAT kúpa na leasing 2017-08-01 15500 15500
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zbierka mincí+životná poistka od 2003 postupne v súhrne 18 000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
leasing vozidlo FIAT 2017-08-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
bytový dom na pozemku Dar 2001-02-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
starožitonosti zberateľstvo 2016-12-01 8000 8000
podielové listy v spol. Pioneer sporenie 2016-12-01 7000 7000
motorové vozidlo Honda CRV kúpa máj 2013 13500 13500
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
bytový dom na pozemku 1/8 darovacia zmluva 2001-02-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo Honda CRV kúpna zmluva 2013-05-05
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavba - bytový dom s pozemkom dar 2001-02-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné mot. vozidlo Honda CRV kúpa 2013-06-05
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
bytový dom s pozemkom dar 2001-02-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
mot. vozidlo Honda CRV kúpa 2013-05-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavba - bytový dom s pozemkom dar 2001-02-27
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava V
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavba/bytový dom/ darovacia zmluva - V 467/2001 2001-02-27
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva - V 467/2001 2001-02-27
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (27)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/384/05/2015 (rtf, 60 KB) 2015-05-19 VII/1 Gv 53/15/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/483/11/2012 (rtf, 48 KB) 2012-11-05 3 Pv 585/12/1105 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/485/11/2012 (rtf, 56 KB) 2012-11-16 3 Pv 700/09/1105 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/347/08/2012 (rtf, 53 KB) 2012-07-31 4 Pv 918/08/1105 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/364/08/2012 (rtf, 50 KB) 2012-08-03 1 Pv 296/12/1105 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/362/08/2012 (rtf, 58 KB) 2012-07-27 1 Pv 978/05/1105 § 124 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/257/06/2012 (rtf, 216 KB) 2012-06-06 1 Pv 294/12/1105 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/192/04/2012 (rtf, 215 KB) 2012-04-28 1 Pv 3/12/1105 § 247 – Neoprávnený prístup do počitačového systému Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/186/04/2012 (rtf, 206 KB) 2012-04-18 2 Pv 886/11/1105 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/178/04/2012 (rtf, 216 KB) 2012-04-24 1 Pv 153/12/1105 § 250 – Zneužitie účasti na hospodárskej sút’aži Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/179/04/2012 (rtf, 209 KB) 2012-04-11 1 Pv 725/11/1105 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/104/03/2012 (rtf, 217 KB) 2012-03-02 1 Pv 75/12/1105 § 247 – Neoprávnený prístup do počitačového systému Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/49/02/2012 (rtf, 217 KB) 2012-02-14 4 Pv 398/11/1105 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1052/04/2022 2022-05-21 VII/1 Gv 176/19/1000 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1144/05/2021 2021-05-27 VII/2 Gv 37/21/1000 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1487/08/2020 2020-09-10 VII/2 Gv 88/17/1000 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/332/11/2018 2018-11-23 VII/1 Gv 156/14/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/123/04/2018 2018-04-20 VII/2 Gv 226/17/1000 § 422 – Prejavy sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/107/03/2018 2018-04-03 VII/2 Gv 89/17/1000 § 422 – Prejavy sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/288/11/2017 2017-12-04 VII/2 Gv 88/17/1000 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1052/04/2022 (pdf, 133 KB) 2022-05-21 VII/1 Gv 176/19/1000 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1144/05/2021 (pdf, 127 KB) 2021-05-27 VII/2 Gv 37/21/1000 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1487/08/2020 (pdf, 108 KB) 2020-09-10 VII/2 Gv 88/17/1000 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/332/11/2018 (pdf, 127 KB) 2018-11-23 VII/1 Gv 156/14/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/123/04/2018 (pdf, 132 KB) 2018-04-20 VII/2 Gv 226/17/1000 § 422 – Prejavy sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/107/03/2018 (pdf, 142 KB) 2018-04-03 VII/2 Gv 89/17/1000 § 422 – Prejavy sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/288/11/2017 (pdf, 141 KB) 2017-12-04 VII/2 Gv 88/17/1000 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.