JUDr. Tomáš Honz

Pôsobí na prokuratúre Úrad špeciálnej prokuratúry.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
bytový dom na pozemku darovacia zmluva 27.02.2001 dar 1 434 380 SK=47612 EUR/cena celej nehn.
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zbierka mincí+bankoviek zberateľstvo priebežne 11000 11000
motorové vozidlo FIAT kúpa po skončení lízingu 01.08.2020 15500 15500
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
investícia do fondov Pioneer zmluva o sporení od r. 2013 150 EUR mesačne, spolu už cca 13 500 EUR detto
sporiaci účet v banke sporiaci účet k bežnému účtu 2020 17000 EUR 17000
životné poistenie životná poistka od 2003 si platím/sporím 5000 EUR 5000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
bytový dom na pozemku darovacia zmluva 27.02.2001 dar 1 434 380 SK=47612 EUR/cena celej nehn.
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zbierka mincí+bankoviek zberateľstvo priebežne 9000 9000
motorové vozidlo FIAT užívanie pre súkromné účely 01.08.2017 15500 15500
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
investícia do fondov Pioneer zmluva o sporení od r. 2013 150 EUR mesačne detto
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver z banky (VÚB) 01.08.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bytový dom na pozemku darovacia zmluva 27.02.2001
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zbierka mincí+bankoviek zberatelstvo priebežne 8000 8000
motorové vozidlo Honda CRV užívanie pre súkromné potreby 01.05.2013 13500 13500
motorové vozidlo FIAT užívanie pre súkromné účely 01.08.2017 15500 15500
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
investícia do fondov PIONEER uzavretie zmluvy o sporení 2013 mesačne 150 eur 150/eur/mes.
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver z banky (VUB) 01.08.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bytový dom dar 27.02.2001
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
mot. vozidlo Honda CRV kúpa 01.05.2013 13500 13500
mot. vozidlo FIAT kúpa na leasing 01.08.2017 15500 15500
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
zbierka mincí+životná poistka od 2003 postupne v súhrne 18 000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
leasing vozidlo FIAT 01.08.2017
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bytový dom na pozemku Dar 27.02.2001
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
starožitonosti zberateľstvo 01.12.2016 8000 8000
podielové listy v spol. Pioneer sporenie 01.12.2016 7000 7000
motorové vozidlo Honda CRV kúpa máj 2013 13500 13500
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bytový dom na pozemku 1/8 darovacia zmluva 27.02.2001
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
motorové vozidlo Honda CRV kúpna zmluva 05.05.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.