Okresná prokuratúra Dunajská Streda Nám. sv. Štefana 1, 929 21 Dunajská Streda

Okresným prokurátorom je JUDr. Beatrix Jakubovičová.

Na prokuratúre evidujeme 14 prokurátorov a 3 vedúcich pracovníkov.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 667,91 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 651,02.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 332,4 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 70,85 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 1022,29 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 57,39% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Okresná prokuratúra Dunajská Streda
Nám. sv. Štefana 1
929 21 Dunajská Streda
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
pondelok, 8.00, 15.00
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 – 15:00
Utorok: 8:00 – 15:00
Streda: 8:00 – 15:00
Štvrtok: 8:00 – 15:00
Piatok: 11:30 – 12:00

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
Mgr. Marián Jančár námestník okresného prokurátora
JUDr. Beatrix Jakubovičová okresný prokurátor
Mgr. Erik Holbík námestník okresného prokurátora

Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.