JUDr. Barbara Hudecová

The prosecutor is appointed to Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Bratislava and Okresná prokuratúra Malacky.
Prosecutors' Office: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, rodinný dom osvedčenie o dedičstve 2007-12-13 9.000.000,- Sk 9.000.000,- Sk
záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, zastavaná plocha a nádvorie, záhrada, rodinný dom 2 x kúpna zmluva, zámenná znluva 2002-06-24 2.500.000,- Sk 2.500.000,- Sk
záhrada kúpna zmluva 2017-08-10 35.000,- € 35.000,- €
nebytový priestor č. 12-N904, 12-903 darovacia zmluva, kúpna zmluva 2007-09-19 600.000,- Sk, 2.000.000,- Sk 600.000,- Sk, 2.000.000,- Sk
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 2007-09-19 600.000,- Sk 600.000,- Sk
zastavaná plocha a nádvorie, dom kúpna zmluva 2006-05-09 10.000.000,- Sk 10.000.000,- Sk
záhrady osvedčenie o dedičstve 2007-12-13 5.820,- Sk 5.820,- Sk
záhrada, záhrada, orná pôda, orná pôda, záhrada, orná pôda, záhrada, záhrada, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, trvalý trávny porast, orná pôda osvedčenie o dedičstve 2007-12-13 47.900,- Sk 47.900,- Sk
záhrady, záhrady osvedčenie o dedičstve 2007-12-13 15.555,- Sk 15.555,- Sk
orná pôda, orná pôda osvedčenie o dedičstve 2007-12-13 1.868,- Sk 1.868,- Sk
trvalý trávny porast, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, záhrada, záhrada, orná pôda,orná pôda, orná pôda, orná pôda, trvalý trávny porast osvedčenie o dedičstve 2007-12-13 25.523,- Sk 25.523,- Sk
trvalý trávny porast, trvalý trávny porast osvedčenie o dedičstve 2007-12-13 4.779,- Sk 4.779,- Sk
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 2007-12-13 6.930,- Sk 6.930,- Sk
dom, dvor, záhrada darovacia zmluva 2019-08-26 213.000,- € 213.000,- €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
sporiaci systém v Tatra banke úspory 2023-12-31 24.818,18,- €
účet v Tatra banke príjem z prenájmu nehnuteľností 2023-12-31 13.303,98,- €
bežný účet úspory 2023-12-31 7.084,05,- €
osobný automobil Suzuki Vitara splatený leasing na automobil jún 2023 cca 18.500,- € 14.079,99,-€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
sporiaci systém v Tatra banke úspory 2023-12-31 24.818,18,- €
účet v Tatra banke príjem z prenájmu 2023-12-31 13.303,98,- €
bežný účet úspory 2023-12-31 7.084,05,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver v ČSOB banke júl 2017
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, rodinný dom osvedčenie o dedičstve 2007-12-13 9.000.000,- Sk 9.000.000,- Sk
záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, zastavaná plocha a nádvorie, záhrada, rodinný dom 2 x kúpna zmluva, zámenná znluva 2002-06-24 2.500.000,- Sk 2.500.000,- Sk
záhrada kúpna zmluva 2017-08-10 35.000,- € 35.000,- €
nebytový priestor č. 12-N904, 12-903 darovacia zmluva, kúpna zmluva 2007-09-19 600.000,- Sk, 2.000.000,- Sk 600.000,- Sk, 2.000.000,- Sk
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 2007-09-19 600.000,- Sk 600.000,- Sk
zastavaná plocha a nádvorie, dom kúpna zmluva 2006-05-09 10.000.000,- Sk 10.000.000,- Sk
záhrady osvedčenie o dedičstve 2007-12-13 5.820,- Sk 5.820,- Sk
záhrada, záhrada, orná pôda, orná pôda, záhrada, orná pôda, záhrada, záhrada, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, trvalý trávny porast, orná pôda osvedčenie o dedičstve 2007-12-13 47.900,- Sk 47.900,- Sk
záhrady, záhrady osvedčenie o dedičstve 2007-12-13 15.555,- Sk 15.555,- Sk
orná pôda, orná pôda osvedčenie o dedičstve 2007-12-13 1.868,- Sk 1.868,- Sk
trvalý trávny porast, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, záhrada, záhrada, orná pôda,orná pôda, orná pôda, orná pôda, trvalý trávny porast osvedčenie o dedičstve 2007-12-13 25.523,- Sk 25.523,- Sk
trvalý trávny porast, trvalý trávny porast osvedčenie o dedičstve 2007-12-13 4.779,- Sk 4.779,- Sk
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 2007-12-13 6.930,- Sk 6.930,- Sk
dom, dvor, záhrada darovacia zmluva 2019-08-26 213.000,- € 213.000,- €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
sporiaci systém v Tatra banke úspory 2022-12-31 25.326,66,- €
účet v Tatra banke príjem z prenájmu nehnuteľností 2022-12-31 19.641,17,- €
bežný účet úspory 2022-12-31 7.138,43,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
sporiaci systém v Tatra banke úspory 2022-12-31 25.326,66,- €
účet v Tatra banke príjem z prenájmu 2022-12-31 19.641,17,- €
bežný účet úspory 2022-12-31 7.138,43,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver v ČSOB banke júl 2017
leasing na automobil jún 2018
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, rodinný dom osvedčenie o dedičstve 2007-12-13 9.000.000,- Sk 9.000.000,- Sk
záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, zastavaná plocha a nádvorie, záhrada, rodinný dom 2 x kúpna zmluva, zámenná znluva 2002-06-24 2.500.000,- Sk 2.500.000,- Sk
záhrada kúpna zmluva 2017-08-10 35.000,- € 35.000,- €
nebytový priestor č. 12-N904, 12-903 darovacia zmluva, kúpna zmluva 2007-09-19 600.000,- Sk, 2.000.000,- Sk 600.000,- Sk, 2.000.000,- Sk
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 2007-09-19 600.000,- Sk 600.000,- Sk
zastavaná plocha a nádvorie, dom kúpna zmluva 2006-05-09 10.000.000,- Sk 10.000.000,- Sk
záhrady osvedčenie o dedičstve 2007-12-13 5.820,- Sk 5.820,- Sk
záhrada, záhrada, orná pôda, orná pôda, záhrada, orná pôda, záhrada, záhrada, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, trvalý trávny porast, orná pôda osvedčenie o dedičstve 2007-12-13 47.900,- Sk 47.900,- Sk
záhrady, záhrady osvedčenie o dedičstve 2007-12-13 15.555,- Sk 15.555,- Sk
orná pôda, orná pôda osvedčenie o dedičstve 2007-12-13 1.868,- Sk 1.868,- Sk
trvalý trávny porast, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, záhrada, záhrada, orná pôda,orná pôda, orná pôda, orná pôda, trvalý trávny porast osvedčenie o dedičstve 2007-12-13 25.523,- Sk 25.523,- Sk
trvalý trávny porast, trvalý trávny porast osvedčenie o dedičstve 2007-12-13 4.779,- Sk 4.779,- Sk
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 2007-12-13 6.930,- Sk 6.930,- Sk
dom, dvor, záhrada darovacia zmluva 2019-08-26 213.000,- € 213.000,- €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
sporiaci systém v Tatra banke úspory 2021-12-31 28.769,13,- €
účet v Tatra banke príjem z prenájmu nehnuteľností 2021-12-31 22.415,02,- €
bežný účet úspory 2021-12-31 6.909,10,- €
prijatá suma plnenie zo životnej poistky 2021-06-02 8.323,18,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
sporiaci systém v Tatra banke úspory 2021-12-31 28.769,13,- €
účet v Tatra banke príjem z prenájmu 2021-12-31 22.415,02,- €
bežný účet úspory 2021-12-31 6.909,10,- €
prijatá suma plnenie zo životnej poistky 2021-06-02 8.323,18,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver v ČSOB banke júl 2017
leasing na automobil jún 2018
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, rodinný dom osvedčenie o dedičstve 2007-12-13 9.000.000,- Sk 9.000.000,- Sk
záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, zastavaná plocha a nádvorie, záhrada, rodinný dom 2 x kúpna zmluva, zámenná znluva 2002-06-24 2.500.000,- Sk 2.500.000,- Sk
záhrada kúpna zmluva 2017-08-10 35.000,- € 35.000,- €
nebytový priestor č. 12-N904, 12-903 darovacia zmluva, kúpna zmluva 2007-09-19 600.000,- Sk, 2.000.000,- Sk 600.000,- Sk, 2.000.000,- Sk
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 2007-09-19 600.000,- Sk 600.000,- Sk
zastavaná plocha a nádvorie, dom kúpna zmluva 2006-05-09 10.000.000,- Sk 10.000.000,- Sk
záhrady osvedčenie o dedičstve 2007-12-13 5.820,- Sk 5.820,- Sk
záhrada, záhrada, orná pôda, orná pôda, záhrada, orná pôda, záhrada, záhrada, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, trvalý trávny porast, orná pôda osvedčenie o dedičstve 2007-12-13 47.900,- Sk 47.900,- Sk
záhrady, záhrady osvedčenie o dedičstve 2007-12-13 15.555,- Sk 15.555,- Sk
orná pôda, orná pôda osvedčenie o dedičstve 2007-12-13 1.868,- Sk 1.868,- Sk
trvalý trávny porast, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, záhrada, záhrada, orná pôda,orná pôda, orná pôda, orná pôda, trvalý trávny porast osvedčenie o dedičstve 2007-12-13 25.523,- Sk 25.523,- Sk
trvalý trávny porast, trvalý trávny porast osvedčenie o dedičstve 2007-12-13 4.779,- Sk 4.779,- Sk
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 2007-12-13 6.930,- Sk 6.930,- Sk
dom, dvor, záhrada darovacia zmluva 2019-08-26 213.000,- € 213.000,- €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
sporiaci systém v Tatra banke úspory 2020-12-31 19.569,13,- €
účet v Tatra banke príjem z prenájmu nehnuteľností 2020-12-31 43.375,95,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
sporiaci systém v Tatra banke úspory 2020-12-31 19.569,13,- €
účet v Tatra banke príjem z prenájmu 2020-12-31 43.375,95,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver v ČSOB banke júl 2017
leasing na automobil jún 2018
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, rodinný dom osvedčenie o dedičstve 2007-12-13 9.000.000,- Sk 9.000.000,- Sk
záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, zastavaná plocha a nádvorie, záhrada, rodinný dom 2 x kúpna zmluva, zámenná znluva 2002-06-24 2.500.000,- Sk 2.500.000,- Sk
záhrada kúpna zmluva 2017-08-10 35.000,- € 35.000,- €
nebytový priestor č. 12-N904, 12-903 darovacia zmluva, kúpna zmluva 2007-09-19 600.000,- Sk, 2.000.000,- Sk 600.000,- Sk, 2.000.000,- Sk
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 2007-09-19 600.000,- Sk 600.000,- Sk
zastavaná plocha a nádvorie, dom kúpna zmluva 2006-05-09 10.000.000,- Sk 10.000.000,- Sk
záhrady osvedčenie o dedičstve 2007-12-13 5.820,- Sk 5.820,- Sk
záhrada, záhrada, orná pôda, orná pôda, záhrada, orná pôda, záhrada, záhrada, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, trvalý trávny porast, orná pôda osvedčenie o dedičstve 2007-12-13 47.900,- Sk 47.900,- Sk
záhrady, záhrady osvedčenie o dedičstve 2007-12-13 15.555,- Sk 15.555,- Sk
orná pôda, orná pôda osvedčenie o dedičstve 2007-12-13 1.868,- Sk 1.868,- Sk
trvalý trávny porast, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, záhrada, záhrada, orná pôda,orná pôda, orná pôda, orná pôda, trvalý trávny porast osvedčenie o dedičstve 2007-12-13 25.523,- Sk 25.523,- Sk
trvalý trávny porast, trvalý trávny porast osvedčenie o dedičstve 2007-12-13 4.779,- Sk 4.779,- Sk
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 2007-12-13 6.930,- Sk 6.930,- Sk
dom, dvor, záhrada darovacia zmluva 2019-08-26 213.000,- € 213.000,- €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
sporiaci systém v Tatra banke úspory 2019-12-31 18.517,83,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver v ČSOB banke júl 2017
leasing na automobil jún 2018
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, rodinný dom osvedčenie o dedičstve 2007-12-13
záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, zastavaná plocha a nádvorie, záhrada, rodinný dom 2 x kúpna zmluva, zámenná zmluva 2002-06-24
záhrada kúpna zmluva 2017-08-10
nebytový priestor č. 12-N904, 12-903 darovacia zmluva, kúpna zmluva 2007-09-19
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 2007-09-19
zastavaná plocha a nádvorie, dom kúpna zmluva 2006-05-09
záhrada osvedčenie o dedičstve 2007-12-13
záhrada, záhrada, orná pôda, orná pôda, záhrada, orná pôda, záhrada, záhrada, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, trvalá trávny porast, orná pôda osvedčenie o dedičstve 2007-12-13
záhrada, záhrada osvedčenie o dedičstve 2007-12-13
orná pôda, orná pôda osvedčenie o dedičstve 2007-12-13
trvalý trávny porast, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, záhrada, záhrada, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, trvalý trávny porast osvedčenie o dedičstve 2007-12-13
trvalý trávny porast, trvalý ttrávny porast osvedčenie o dedičstve 2007-12-13
zastavaná plocha a nádvorie osvedčenie o dedičstve 2007-12-13
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
bankový účet v Tatra banke
sporiaci účet v Tatra banke
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver v ČSOB banke júl 2017
leasing na automobil jún 2018
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok/záhrada Kúpna zmluva 2017-08-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Malacky
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze v peňažnom ústave dar 2014-11-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
priestor č. 12 - N905 darovacia zmluva 2007-09-19
priestor č. 12- N902 darovacia zmluva 2007-09-19
priestor č. 12 - N906 kúpna zmluva 2008-03-28
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2007-09-19
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2007-09-19
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2008-03-28
dom kúpna zmluva 2006-05-09
rodinný dom osvedčenie o dedičstve 2007-12-13
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 2007-12-13
rodinný dom kúpna zmluva, zámenná zmluva 2002-06-24
záhrady, zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva, zámenná zmluva 2002-06-24
byt osvedčenie o dedičstve 2007-12-13
záhrady osvedčenie o dedičstve 2007-12-13
záhrady, orná pôda, trvalé trávne porasty osvedčenie o dedičstve 2007-12-13
záhrady osvedčenie o dedičstve 2007-12-13
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2007-12-13
trvalé trávne porasty, orná pôda, záhrady osvedčenie o dedičstve 2007-12-13
trvalé trávne porasty osvedčenie o dedičstve 2007-12-13
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 2007-12-13
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2006-05-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze na účte osvdčenie o dedičstve 2007-12-13
peniaze dar 2003-02-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.