JUDr. Barbara Hudecová

Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Bratislava a Okresná prokuratúra Malacky.
Pôsobisko: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, rodinný dom osvedčenie o dedičstve 13.12.2007 9.000.000,- Sk 9.000.000,- Sk
záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, zastavaná plocha a nádvorie, záhrada, rodinný dom 2 x kúpna zmluva, zámenná znluva 24.06.2002 2.500.000,- Sk 2.500.000,- Sk
záhrada kúpna zmluva 10.08.2017 35.000,- € 35.000,- €
nebytový priestor č. 12-N904, 12-903 darovacia zmluva, kúpna zmluva 19.09.2007 600.000,- Sk, 2.000.000,- Sk 600.000,- Sk, 2.000.000,- Sk
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 19.09.2007 600.000,- Sk 600.000,- Sk
zastavaná plocha a nádvorie, dom kúpna zmluva 09.05.2006 10.000.000,- Sk 10.000.000,- Sk
záhrady osvedčenie o dedičstve 13.12.2007 5.820,- Sk 5.820,- Sk
záhrada, záhrada, orná pôda, orná pôda, záhrada, orná pôda, záhrada, záhrada, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, trvalý trávny porast, orná pôda osvedčenie o dedičstve 13.12.2007 47.900,- Sk 47.900,- Sk
záhrady, záhrady osvedčenie o dedičstve 13.12.2007 15.555,- Sk 15.555,- Sk
orná pôda, orná pôda osvedčenie o dedičstve 13.12.2007 1.868,- Sk 1.868,- Sk
trvalý trávny porast, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, záhrada, záhrada, orná pôda,orná pôda, orná pôda, orná pôda, trvalý trávny porast osvedčenie o dedičstve 13.12.2007 25.523,- Sk 25.523,- Sk
trvalý trávny porast, trvalý trávny porast osvedčenie o dedičstve 13.12.2007 4.779,- Sk 4.779,- Sk
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 13.12.2007 6.930,- Sk 6.930,- Sk
dom, dvor, záhrada darovacia zmluva 26.08.2019 213.000,- € 213.000,- €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
sporiaci systém v Tatra banke úspory 31.12.2023 24.818,18,- €
účet v Tatra banke príjem z prenájmu nehnuteľností 31.12.2023 13.303,98,- €
bežný účet úspory 31.12.2023 7.084,05,- €
osobný automobil Suzuki Vitara splatený leasing na automobil jún 2023 cca 18.500,- € 14.079,99,-€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
sporiaci systém v Tatra banke úspory 31.12.2023 24.818,18,- €
účet v Tatra banke príjem z prenájmu 31.12.2023 13.303,98,- €
bežný účet úspory 31.12.2023 7.084,05,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver v ČSOB banke júl 2017
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, rodinný dom osvedčenie o dedičstve 13.12.2007 9.000.000,- Sk 9.000.000,- Sk
záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, zastavaná plocha a nádvorie, záhrada, rodinný dom 2 x kúpna zmluva, zámenná znluva 24.06.2002 2.500.000,- Sk 2.500.000,- Sk
záhrada kúpna zmluva 10.08.2017 35.000,- € 35.000,- €
nebytový priestor č. 12-N904, 12-903 darovacia zmluva, kúpna zmluva 19.09.2007 600.000,- Sk, 2.000.000,- Sk 600.000,- Sk, 2.000.000,- Sk
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 19.09.2007 600.000,- Sk 600.000,- Sk
zastavaná plocha a nádvorie, dom kúpna zmluva 09.05.2006 10.000.000,- Sk 10.000.000,- Sk
záhrady osvedčenie o dedičstve 13.12.2007 5.820,- Sk 5.820,- Sk
záhrada, záhrada, orná pôda, orná pôda, záhrada, orná pôda, záhrada, záhrada, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, trvalý trávny porast, orná pôda osvedčenie o dedičstve 13.12.2007 47.900,- Sk 47.900,- Sk
záhrady, záhrady osvedčenie o dedičstve 13.12.2007 15.555,- Sk 15.555,- Sk
orná pôda, orná pôda osvedčenie o dedičstve 13.12.2007 1.868,- Sk 1.868,- Sk
trvalý trávny porast, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, záhrada, záhrada, orná pôda,orná pôda, orná pôda, orná pôda, trvalý trávny porast osvedčenie o dedičstve 13.12.2007 25.523,- Sk 25.523,- Sk
trvalý trávny porast, trvalý trávny porast osvedčenie o dedičstve 13.12.2007 4.779,- Sk 4.779,- Sk
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 13.12.2007 6.930,- Sk 6.930,- Sk
dom, dvor, záhrada darovacia zmluva 26.08.2019 213.000,- € 213.000,- €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
sporiaci systém v Tatra banke úspory 31.12.2022 25.326,66,- €
účet v Tatra banke príjem z prenájmu nehnuteľností 31.12.2022 19.641,17,- €
bežný účet úspory 31.12.2022 7.138,43,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
sporiaci systém v Tatra banke úspory 31.12.2022 25.326,66,- €
účet v Tatra banke príjem z prenájmu 31.12.2022 19.641,17,- €
bežný účet úspory 31.12.2022 7.138,43,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver v ČSOB banke júl 2017
leasing na automobil jún 2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, rodinný dom osvedčenie o dedičstve 13.12.2007 9.000.000,- Sk 9.000.000,- Sk
záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, zastavaná plocha a nádvorie, záhrada, rodinný dom 2 x kúpna zmluva, zámenná znluva 24.06.2002 2.500.000,- Sk 2.500.000,- Sk
záhrada kúpna zmluva 10.08.2017 35.000,- € 35.000,- €
nebytový priestor č. 12-N904, 12-903 darovacia zmluva, kúpna zmluva 19.09.2007 600.000,- Sk, 2.000.000,- Sk 600.000,- Sk, 2.000.000,- Sk
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 19.09.2007 600.000,- Sk 600.000,- Sk
zastavaná plocha a nádvorie, dom kúpna zmluva 09.05.2006 10.000.000,- Sk 10.000.000,- Sk
záhrady osvedčenie o dedičstve 13.12.2007 5.820,- Sk 5.820,- Sk
záhrada, záhrada, orná pôda, orná pôda, záhrada, orná pôda, záhrada, záhrada, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, trvalý trávny porast, orná pôda osvedčenie o dedičstve 13.12.2007 47.900,- Sk 47.900,- Sk
záhrady, záhrady osvedčenie o dedičstve 13.12.2007 15.555,- Sk 15.555,- Sk
orná pôda, orná pôda osvedčenie o dedičstve 13.12.2007 1.868,- Sk 1.868,- Sk
trvalý trávny porast, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, záhrada, záhrada, orná pôda,orná pôda, orná pôda, orná pôda, trvalý trávny porast osvedčenie o dedičstve 13.12.2007 25.523,- Sk 25.523,- Sk
trvalý trávny porast, trvalý trávny porast osvedčenie o dedičstve 13.12.2007 4.779,- Sk 4.779,- Sk
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 13.12.2007 6.930,- Sk 6.930,- Sk
dom, dvor, záhrada darovacia zmluva 26.08.2019 213.000,- € 213.000,- €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
sporiaci systém v Tatra banke úspory 31.12.2021 28.769,13,- €
účet v Tatra banke príjem z prenájmu nehnuteľností 31.12.2021 22.415,02,- €
bežný účet úspory 31.12.2021 6.909,10,- €
prijatá suma plnenie zo životnej poistky 02.06.2021 8.323,18,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
sporiaci systém v Tatra banke úspory 31.12.2021 28.769,13,- €
účet v Tatra banke príjem z prenájmu 31.12.2021 22.415,02,- €
bežný účet úspory 31.12.2021 6.909,10,- €
prijatá suma plnenie zo životnej poistky 02.06.2021 8.323,18,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver v ČSOB banke júl 2017
leasing na automobil jún 2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, rodinný dom osvedčenie o dedičstve 13.12.2007 9.000.000,- Sk 9.000.000,- Sk
záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, zastavaná plocha a nádvorie, záhrada, rodinný dom 2 x kúpna zmluva, zámenná znluva 24.06.2002 2.500.000,- Sk 2.500.000,- Sk
záhrada kúpna zmluva 10.08.2017 35.000,- € 35.000,- €
nebytový priestor č. 12-N904, 12-903 darovacia zmluva, kúpna zmluva 19.09.2007 600.000,- Sk, 2.000.000,- Sk 600.000,- Sk, 2.000.000,- Sk
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 19.09.2007 600.000,- Sk 600.000,- Sk
zastavaná plocha a nádvorie, dom kúpna zmluva 09.05.2006 10.000.000,- Sk 10.000.000,- Sk
záhrady osvedčenie o dedičstve 13.12.2007 5.820,- Sk 5.820,- Sk
záhrada, záhrada, orná pôda, orná pôda, záhrada, orná pôda, záhrada, záhrada, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, trvalý trávny porast, orná pôda osvedčenie o dedičstve 13.12.2007 47.900,- Sk 47.900,- Sk
záhrady, záhrady osvedčenie o dedičstve 13.12.2007 15.555,- Sk 15.555,- Sk
orná pôda, orná pôda osvedčenie o dedičstve 13.12.2007 1.868,- Sk 1.868,- Sk
trvalý trávny porast, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, záhrada, záhrada, orná pôda,orná pôda, orná pôda, orná pôda, trvalý trávny porast osvedčenie o dedičstve 13.12.2007 25.523,- Sk 25.523,- Sk
trvalý trávny porast, trvalý trávny porast osvedčenie o dedičstve 13.12.2007 4.779,- Sk 4.779,- Sk
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 13.12.2007 6.930,- Sk 6.930,- Sk
dom, dvor, záhrada darovacia zmluva 26.08.2019 213.000,- € 213.000,- €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
sporiaci systém v Tatra banke úspory 31.12.2020 19.569,13,- €
účet v Tatra banke príjem z prenájmu nehnuteľností 31.12.2020 43.375,95,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
sporiaci systém v Tatra banke úspory 31.12.2020 19.569,13,- €
účet v Tatra banke príjem z prenájmu 31.12.2020 43.375,95,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver v ČSOB banke júl 2017
leasing na automobil jún 2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, rodinný dom osvedčenie o dedičstve 13.12.2007 9.000.000,- Sk 9.000.000,- Sk
záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, zastavaná plocha a nádvorie, záhrada, rodinný dom 2 x kúpna zmluva, zámenná znluva 24.06.2002 2.500.000,- Sk 2.500.000,- Sk
záhrada kúpna zmluva 10.08.2017 35.000,- € 35.000,- €
nebytový priestor č. 12-N904, 12-903 darovacia zmluva, kúpna zmluva 19.09.2007 600.000,- Sk, 2.000.000,- Sk 600.000,- Sk, 2.000.000,- Sk
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 19.09.2007 600.000,- Sk 600.000,- Sk
zastavaná plocha a nádvorie, dom kúpna zmluva 09.05.2006 10.000.000,- Sk 10.000.000,- Sk
záhrady osvedčenie o dedičstve 13.12.2007 5.820,- Sk 5.820,- Sk
záhrada, záhrada, orná pôda, orná pôda, záhrada, orná pôda, záhrada, záhrada, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, trvalý trávny porast, orná pôda osvedčenie o dedičstve 13.12.2007 47.900,- Sk 47.900,- Sk
záhrady, záhrady osvedčenie o dedičstve 13.12.2007 15.555,- Sk 15.555,- Sk
orná pôda, orná pôda osvedčenie o dedičstve 13.12.2007 1.868,- Sk 1.868,- Sk
trvalý trávny porast, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, záhrada, záhrada, orná pôda,orná pôda, orná pôda, orná pôda, trvalý trávny porast osvedčenie o dedičstve 13.12.2007 25.523,- Sk 25.523,- Sk
trvalý trávny porast, trvalý trávny porast osvedčenie o dedičstve 13.12.2007 4.779,- Sk 4.779,- Sk
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 13.12.2007 6.930,- Sk 6.930,- Sk
dom, dvor, záhrada darovacia zmluva 26.08.2019 213.000,- € 213.000,- €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
sporiaci systém v Tatra banke úspory 31.12.2019 18.517,83,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver v ČSOB banke júl 2017
leasing na automobil jún 2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, rodinný dom osvedčenie o dedičstve 13.12.2007
záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, zastavaná plocha a nádvorie, záhrada, rodinný dom 2 x kúpna zmluva, zámenná zmluva 24.06.2002
záhrada kúpna zmluva 10.08.2017
nebytový priestor č. 12-N904, 12-903 darovacia zmluva, kúpna zmluva 19.09.2007
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 19.09.2007
zastavaná plocha a nádvorie, dom kúpna zmluva 09.05.2006
záhrada osvedčenie o dedičstve 13.12.2007
záhrada, záhrada, orná pôda, orná pôda, záhrada, orná pôda, záhrada, záhrada, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, trvalá trávny porast, orná pôda osvedčenie o dedičstve 13.12.2007
záhrada, záhrada osvedčenie o dedičstve 13.12.2007
orná pôda, orná pôda osvedčenie o dedičstve 13.12.2007
trvalý trávny porast, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, záhrada, záhrada, orná pôda, orná pôda, orná pôda, orná pôda, trvalý trávny porast osvedčenie o dedičstve 13.12.2007
trvalý trávny porast, trvalý ttrávny porast osvedčenie o dedičstve 13.12.2007
zastavaná plocha a nádvorie osvedčenie o dedičstve 13.12.2007
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bankový účet v Tatra banke
sporiaci účet v Tatra banke
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver v ČSOB banke júl 2017
leasing na automobil jún 2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok/záhrada Kúpna zmluva 10.08.2017
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Malacky
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze v peňažnom ústave dar 18.11.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
priestor č. 12 - N905 darovacia zmluva 19.09.2007
priestor č. 12- N902 darovacia zmluva 19.09.2007
priestor č. 12 - N906 kúpna zmluva 28.03.2008
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 19.09.2007
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 19.09.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 28.03.2008
dom kúpna zmluva 09.05.2006
rodinný dom osvedčenie o dedičstve 13.12.2007
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 13.12.2007
rodinný dom kúpna zmluva, zámenná zmluva 24.06.2002
záhrady, zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva, zámenná zmluva 24.06.2002
byt osvedčenie o dedičstve 13.12.2007
záhrady osvedčenie o dedičstve 13.12.2007
záhrady, orná pôda, trvalé trávne porasty osvedčenie o dedičstve 13.12.2007
záhrady osvedčenie o dedičstve 13.12.2007
orná pôda osvedčenie o dedičstve 13.12.2007
trvalé trávne porasty, orná pôda, záhrady osvedčenie o dedičstve 13.12.2007
trvalé trávne porasty osvedčenie o dedičstve 13.12.2007
zastavané plochy a nádvoria osvedčenie o dedičstve 13.12.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 09.05.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze na účte osvdčenie o dedičstve 13.12.2007
peniaze dar 21.02.2003
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.