Mgr. Jana Barinková

Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
byt kúpa 31.10.2003 1.300.000Sk
pozemky dobrovoľná dražba 13.12.2018 125.000Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze predaj pozemkov 09.12.2019
peniaze úspory 31.12.2021
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 20.12.2018
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.