JUDr. Juraj Chylo, PhD.

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Bratislava.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Bratislava II.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt Darovacia zmluva 2012-11-12 110000 €
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluav 2012-11-12
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva 2012-11-12
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva 2012-11-12
Zastavené plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2015-05-28 9485 €
Ostatné plochy Kúpna zmluva 2015-11-11
Byt Kúpna zmluva 2015-12-11 193000 € 193000 €
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2015-12-11
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2015-12-11
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2015-12-11
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2015-12-11
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2015-12-11
garáž Kúpna zmluva 2019-11-15 20000 € 20000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Zariadenie bytu kúpa 2010-12-05 7000,00 € 7.000 EUR
osobné motorové vozidlo; kúpa 2019-07-01 25.000 € 25.000 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze na účtoch - úspory úspory 2021-12-31 26000 EUR 26000 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2015-12-18
Hypotekárny úver 2019-10-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt Darovacia zmluva 2012-11-12 110000 €
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluav 2012-11-12
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva 2012-11-12
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva 2012-11-12
Zastavené plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2015-05-28 9485 €
Ostatné plochy Kúpna zmluva 2015-11-11
Byt Kúpna zmluva 2015-12-11 193000 € 193000 €
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2015-12-11
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2015-12-11
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2015-12-11
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2015-12-11
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2015-12-11
garáž Kúpna zmluva 2019-11-15 20000 € 20000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Zariadenie bytu kúpa 2010-12-05 7000,00 €
osobné motorové vozidlo; kúpa 2019-07-01 25.000 € 25.000 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze na účtoch - úspory úspory 2021-12-31 24543,36 EUR 24543,36 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2015-12-18
Hypotekárny úver 2019-10-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt Darovacia zmluva 2012-11-12 110000 €
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluav 2012-11-12
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva 2012-11-12
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva 2012-11-12
Zastavené plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2015-05-28 9485 €
Ostatné plochy Kúpna zmluva 2015-11-11
Byt Kúpna zmluva 2015-12-11 193000 € 193000 €
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2015-12-11
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2015-12-11
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2015-12-11
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2015-12-11
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2015-12-11
garáž Kúpna zmluva 2019-11-15 20000 € 20000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Zariadenie bytu kúpa 2010-12-05 7000,00 €
osobné motorové vozidlo; kúpa 2019-07-01 25.000 € 25.000 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze na účtoch - úspory úspory 2020-12-31 18411 EUR 18411 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2015-12-18
Hypotekárny úver 2019-10-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt Darovacia zmluva 2012-11-12 110000 €
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluav 2012-11-12
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva 2012-11-12
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva 2012-11-12
Zastavené plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2015-05-28 9485 €
Ostatné plochy Kúpna zmluva 2015-11-11
Byt Kúpna zmluva 2015-12-11 193000 € 193000 €
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2015-12-11
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2015-12-11
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2015-12-11
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2015-12-11
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2015-12-11
garáž Kúpna zmluva 2015-11-15 20000 € 20000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Zariadenie bytu kúpa 2010-12-05 7000,00 €
osobné motorové vozidlo; kúpa 2019-07-01 25.000 € 25.000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
prenájom bytu 5.757,62 €
peniaze na účtoch - úspory 2019-12-31 11.649,78 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2015-12-18
Hypotekárny úver 2049-10-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt Darovacia zmluva 2012-11-12
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluav 2012-11-12
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva 2012-11-12
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva 2012-11-12
Zastavené plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2015-05-28
Ostatné plochy Kúpna zmluva 2015-11-11
Byt Kúpna zmluva 2015-12-11
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2015-12-11
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2015-12-11
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2015-12-11
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2015-12-11
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2015-12-11
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Zariadenie bytu kúpa 2010-12-05 7000,00 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
prenájom bytu 5500 €
peniaze na účtoch - úspory 2018-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2015-12-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt Darovacia zmluva 2012-11-12
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluav 2012-11-12
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva 2012-11-12
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva 2012-11-12
Zastavené plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2015-05-28
Ostatné plochy Kúpna zmluva 2015-11-11
Byt Kúpna zmluva 2015-12-11
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2015-12-11
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2015-12-11
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2015-12-11
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2015-12-11
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2015-12-11
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Zariadenie bytu kúpa 2010-12-05 7000,00 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
prenájom bytu
peniaze na účtoch - úspory 2017-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2015-12-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt Darovacia zmluva 2012-11-12
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluav 2012-11-12
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva 2012-11-12
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva 2012-11-12
Zastavené plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2015-05-28
Ostatné plochy Kúpna zmluva 2015-11-11
Byt Kúpna zmluva 2015-12-11
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2015-12-11
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2015-12-11
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2015-12-11
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2015-12-11
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2015-12-11
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Zariadenie bytu kúpa 2010-12-05 7000,00 €
Peniaze úspory 2016-12-31 5151,69
Peniaze úspory 2016-12-31 961,31 €
Peniaze úspory 2016-12-31 5085,14
Peniaze úspory 2016-12-31 5,80 €
Peniaze úspory 2016-12-31 190,74€
Peniaze úspory 2016-12-31 2,66 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
prenájom bytu
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2015-12-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt Darovacia zmluva 2012-11-12
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluav 2012-11-12
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva 2012-11-12
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva 2012-11-12
Zastavené plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2015-05-28
Ostatné plochy Kúpna zmluva 2015-11-11
Byt Kúpna zmluva 2015-12-11
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2015-12-11
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2015-12-11
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2015-12-11
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2015-12-11
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2015-12-11
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Zariadenie bytu kúpa 2010-12-05
Peniaze úspory z príjmov 2016-01-01
Peniaze príjmy z advokácie 2016-01-01
Peniaze úspory z príjmov 2016-01-01
Peniaze úspory z príjmov 2016-01-01
Peniaze úspory z príjmov 2016-01-01
Peniaze úspory z príjmov 2016-01-01
Peniaze úspory z príjmov 2016-01-01
Peniaze úspory z príjmov 2016-01-01
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2015-12-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (68)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/216/12/2016 2016-12-28 2 Pv 681/16/1102 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/118/07/2016 2016-08-05 1 Pv 388/15/1102 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/96/06/2016 2016-10-04 1 Pv 149/15/1102 § 234 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/79/05/2016 2016-05-19 3 Pv 855/13/1102 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/74/05/2016 2016-05-24 1 Pv 609/15/1102 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/42/03/2016 2016-04-12 2 Pv 1225/12/1102 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/1719/06/2023 2023-07-21 3 Kv 77/19/1100 § 352 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/980/04/2020 2020-05-22 3 Kv 26/19/1100 § 158 – Zneužívanie právomoci verejného činiteľa Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/71/01/2020 2020-01-17 1 Kv 57/19/1100 § 171 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/543/09/2019 2019-10-10 3 Kv 12/19/1100 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por., 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/71/01/2019 2019-02-02 1 Pv 194/17/1102 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/953/12/2018 2019-01-31 3 Pv 651/18/1102 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/951/12/2018 2019-01-12 1 Pv 292/18/1102 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/954/12/2018 2019-01-24 3 Pv 643/18/1102 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/824/11/2018 2018-11-20 2 Pv 601/17/1102 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/754/10/2018 2018-11-15 1 Pv 96/16/1102 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/757/10/2018 2018-11-14 2 Pv 514/17/1102 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/751/10/2018 2018-10-26 3 Pv 436/17/1102 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/649/09/2018 2018-09-29 1 Pv 395/14/1102 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/642/09/2018 2018-10-02 2 Pv 512/17/1102 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/609/08/2018 2018-08-28 3 Pv 329/18/1102 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/456/06/2018 2018-06-29 3 Pv 861/16/1102 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/442/06/2018 2018-06-30 2 Pv 73/18/1102 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/77/01/2018 2018-01-30 2 Pv 521/17/1102 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/73/01/2018 2018-01-31 1 Pv 301/16/1102 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/372/11/2017 2017-11-28 3 Pv 531/17/1102 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/259/09/2017 2017-09-13 3 Pv 945/16/1102 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/209/06/2017 2017-07-18 3 Pv 839/15/1102 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/196/06/2017 2017-07-08 1 Pv 140/13/1102 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/185/05/2017 2017-10-27 3 Pv 470/16/1102 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/160/05/2017 2017-05-30 4 Pv 348/15/1102 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/138/05/2017 2017-05-03 4 Pv 18/14/1102 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/29/03/2017 2017-04-19 4 Pv 320/16/1101 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/517/07/2018 2018-07-31 1 Pv 498/16/1102 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/1719/06/2023 2023-07-21 3 Kv 77/19/1100 § 352 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/980/04/2020 2020-05-22 3 Kv 26/19/1100 § 158 – Zneužívanie právomoci verejného činiteľa Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/71/01/2020 2020-01-17 1 Kv 57/19/1100 § 171 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/543/09/2019 2019-10-10 3 Kv 12/19/1100 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por., 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/71/01/2019 2019-02-02 1 Pv 194/17/1102 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/953/12/2018 2019-01-31 3 Pv 651/18/1102 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/951/12/2018 2019-01-12 1 Pv 292/18/1102 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/954/12/2018 2019-01-24 3 Pv 643/18/1102 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/824/11/2018 2018-11-20 2 Pv 601/17/1102 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/757/10/2018 2018-11-14 2 Pv 514/17/1102 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/754/10/2018 2018-11-15 1 Pv 96/16/1102 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/751/10/2018 2018-10-26 3 Pv 436/17/1102 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/649/09/2018 2018-09-29 1 Pv 395/14/1102 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/642/09/2018 2018-10-02 2 Pv 512/17/1102 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/609/08/2018 2018-08-28 3 Pv 329/18/1102 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/517/07/2018 2018-07-31 1 Pv 498/16/1102 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/456/06/2018 2018-06-29 3 Pv 861/16/1102 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/442/06/2018 2018-06-30 2 Pv 73/18/1102 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/77/01/2018 2018-01-30 2 Pv 521/17/1102 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/73/01/2018 2018-01-31 1 Pv 301/16/1102 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/372/11/2017 2017-11-28 3 Pv 531/17/1102 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/259/09/2017 2017-09-13 3 Pv 945/16/1102 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/209/06/2017 2017-07-18 3 Pv 839/15/1102 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/196/06/2017 2017-07-08 1 Pv 140/13/1102 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/185/05/2017 2017-10-27 3 Pv 470/16/1102 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/160/05/2017 2017-05-30 4 Pv 348/15/1102 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/138/05/2017 2017-05-03 4 Pv 18/14/1102 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/29/03/2017 2017-04-19 4 Pv 320/16/1101 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/216/12/2016 2016-12-28 2 Pv 681/16/1102 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/118/07/2016 2016-08-05 1 Pv 388/15/1102 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/96/06/2016 2016-10-04 1 Pv 149/15/1102 § 234 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/79/05/2016 2016-05-19 3 Pv 855/13/1102 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/74/05/2016 2016-05-24 1 Pv 609/15/1102 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava II BA/1102/42/03/2016 2016-04-12 2 Pv 1225/12/1102 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.