JUDr. Juraj Chylo, PhD.

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Bratislava.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Byt Darovacia zmluva 12.11.2012 110000 €
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluav 12.11.2012
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva 12.11.2012
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva 12.11.2012
Zastavené plochy a nádvoria Kúpna zmluva 28.05.2015 9485 €
Ostatné plochy Kúpna zmluva 11.11.2015
Byt Kúpna zmluva 11.12.2015 193000 € 193000 €
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 11.12.2015
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 11.12.2015
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 11.12.2015
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 11.12.2015
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 11.12.2015
garáž Kúpna zmluva 15.11.2019 20000 € 20000 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Zariadenie bytu kúpa 05.12.2010 7000,00 €
osobné motorové vozidlo; kúpa 01.07.2019 25.000 € 25.000 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze na účtoch - úspory úspory 31.12.2021 24543,36 EUR 24543,36 EUR
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver 18.12.2015
Hypotekárny úver 18.10.2019
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
vykonávanie vedeckej činnosti Paneurópska vysoká škola n. o. 1066 €
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Byt Darovacia zmluva 12.11.2012 110000 €
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluav 12.11.2012
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva 12.11.2012
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva 12.11.2012
Zastavené plochy a nádvoria Kúpna zmluva 28.05.2015 9485 €
Ostatné plochy Kúpna zmluva 11.11.2015
Byt Kúpna zmluva 11.12.2015 193000 € 193000 €
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 11.12.2015
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 11.12.2015
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 11.12.2015
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 11.12.2015
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 11.12.2015
garáž Kúpna zmluva 15.11.2019 20000 € 20000 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Zariadenie bytu kúpa 05.12.2010 7000,00 €
osobné motorové vozidlo; kúpa 01.07.2019 25.000 € 25.000 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze na účtoch - úspory úspory 31.12.2020 18411 EUR 18411 EUR
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver 18.12.2015
Hypotekárny úver 18.10.2019
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
vykonávanie vedeckej činnosti Paneurópska vysoká škola n. o. 367 €
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Byt Darovacia zmluva 12.11.2012 110000 €
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluav 12.11.2012
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva 12.11.2012
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva 12.11.2012
Zastavené plochy a nádvoria Kúpna zmluva 28.05.2015 9485 €
Ostatné plochy Kúpna zmluva 11.11.2015
Byt Kúpna zmluva 11.12.2015 193000 € 193000 €
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 11.12.2015
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 11.12.2015
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 11.12.2015
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 11.12.2015
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 11.12.2015
garáž Kúpna zmluva 15.11.2015 20000 € 20000 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Zariadenie bytu kúpa 05.12.2010 7000,00 €
osobné motorové vozidlo; kúpa 01.07.2019 25.000 € 25.000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
prenájom bytu 5.757,62 €
peniaze na účtoch - úspory 31.12.2019 11.649,78 €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver 18.12.2015
Hypotekárny úver 18.10.2049
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
vykonávanie vedeckej činnosti Paneurópska vysoká škola n. o. 104 €
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Byt Darovacia zmluva 12.11.2012
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluav 12.11.2012
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva 12.11.2012
Zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva 12.11.2012
Zastavené plochy a nádvoria Kúpna zmluva 28.05.2015
Ostatné plochy Kúpna zmluva 11.11.2015
Byt Kúpna zmluva 11.12.2015
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 11.12.2015
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 11.12.2015
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 11.12.2015
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 11.12.2015
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 11.12.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Zariadenie bytu kúpa 05.12.2010 7000,00 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
prenájom bytu 5500 €
peniaze na účtoch - úspory 31.12.2018
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver 18.12.2015
Príjmy a iné pôžitky
Názov/popis Príjem (v €)
vykonávanie vedeckej činnosti Paneurópska vysoká škola n. o. 180 €
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.