Mgr. Marián Jančár

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Dunajská Streda.

We register the prosecutor as námestník okresného prokurátora at the prosecutors' office Okresná prokuratúra Dunajská Streda.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09 11.064 11.064
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09 11.064 11.064
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09 11.064 11.064
záhrady kúpa 2009-03-09 11.064 11.064
rodinný dom kúpa 2009-03-09 44.258 44.258
rodinný dom kúpa 2009-03-09 44.258 44.258
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný účet v banke úspory 2021-12-31 36.450 36.450
osobné motorové vozidlo kúpa 2017-10-11 29.900 29.900
osobný účet v banke úspory 2021-12-31 73.800 73.800
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
investičné životné poistenie Cesta Životom uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou Allianz 2014-07-03 10.000,-Eur odkúpna hodnota vstupný vklad 200,-Eur ako prvá splátkar
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09 11.064 11.064
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09 11.064 11.064
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09 11.064 11.064
záhrady kúpa 2009-03-09 11.064 11.064
rodinný dom kúpa 2009-03-09 44.258 44.258
rodinný dom kúpa 2009-03-09 44.258 44.258
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný účet v banke úspory 2020-12-31 25.900 25.900
osobnú účet v banke úspory 2020-12-31 1.393 1.393
osobné motorové vozidlo kúpa 2017-10-11 29.900 29.900
osobný účet v banke úspory 2020-12-31 31.250 31.250
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
investičné životné poistenie Cesta Životom uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou Allianz 2014-07-03 9.900,-Eur odkúpna hodnota vstupný vklad 200,-Eur ako prvá splátkar
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09 11.064 11.064
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09 11.064 11.064
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09 11.064 11.064
záhrady kúpa 2009-03-09 11.064 11.064
rodinný dom kúpa 2009-03-09 44.258 44.258
rodinný dom kúpa 2009-03-09 44.258 44.258
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2012-08-28 14.000 14.000
osobný účet v banke úspory 2019-12-31 23.697 23.697
osobnú účet v banke úspory 2019-12-31 3.142 3.142
osobné motorové vozidlo kúpa 2017-10-11 29.900 29.900
osobný účet v banke úspory 2019-12-31 6.933 6.933
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09
záhrady kúpa 2009-03-09
rodinný dom kúpa 2009-03-09
rodinný dom kúpa 2009-03-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2012-08-28 14.000 14.000
osobný účet v banke úspory 2018-12-31 17.869 17.869
osobnú účet v banke úspory 2018-12-31 18.969 18.969
osobné motorové vozidlo kúpa 2017-10-11 29.900
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09
zastavné plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09
záhrady kúpa 2009-03-09
rodinný dom kúpa 2009-03-09
rodinný dom kúpa 2009-03-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2012-08-28 14.000,-Eur
peniaze úspory z platu 2017-12-31 10.190,-Eur
peniaze úspory z platu 2017-12-31 461,-Eur
peniaze sporiaci účet 2017-12-31 41.500,-Eur
osobné motorové vozidlo kúpa 2017-10-11 29.900,-Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 001/111116/08-002 2008-11-20
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09
záhrady kúpa 2009-03-09
rodinný dom kúpa 2009-03-09
rodinný dom kúpa 2009-03-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
kúpa 2012-08-28 14.000,-Eur
úspory z platu 2017-12-31 10.190,-Eur
sporiaci účet 2017-12-31 41.500,-Eur
úspory z platu 2017-12-31 461,-Eur
kúpa 2017-10-11 29.900,-Eur
Záväzkové vzťahy
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 001/111116/08-002 2008-11-20
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09
zastavné plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09
záhrady kúpa 2009-03-09
rodinný dom kúpa 2009-03-09
rodinný dom kúpa 2009-03-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2012-08-28 14.000,-Eur
peniaze úspory z platu 2016-12-31 1.584,-Eur
peniaze úspory z platu 2016-12-31 3.278,09,-Eur
peniaze sporiaci účet 2016-12-31 46.584,6.Eur
peniaze vkladové životné poistenie 2016-12-31 13.367,-Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 001/111116/08-002 2008-11-20
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09
záhrady kúpa 2009-03-09
rodinný dom kúpa 2009-03-09
rodinný dom kúpa 2009-03-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
kúpa 2012-08-28
úspory z platu 2016-12-31
sporiaci účet 2016-12-31
úspory z platu 2016-12-31
vkladové životné poistenie 2016-12-31
Záväzkové vzťahy
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 001/111116/08-002 2008-11-20
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09
zastavné plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09
záhrady kúpa 2009-03-09
rodinný dom kúpa 2009-03-09
rodinný dom kúpa 2009-03-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2012-08-28
peniaze úspory z platu 2015-12-31
peniaze úspory z platu 2015-12-31
peniaze sporiaci účet 2015-12-31
peniaze vkladové životné poistenie 2015-12-31
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 001/111116/08-002 2015-12-31
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09
záhrady kúpa 2009-03-09
rodinný dom kúpa 2009-03-09
rodinný dom kúpa 2009-03-09
Záväzkové vzťahy
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 001/111116/08-002 2015-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.