Mgr. Marián Jančár

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Dunajská Streda.

Prokurátora evidujeme v pozícii námestník okresného prokurátora na prokuratúre Okresná prokuratúra Dunajská Streda.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zastavané plochy a nádvoria kúpa 09.03.2009 11.064 11.064
zastavané plochy a nádvoria kúpa 09.03.2009 11.064 11.064
zastavané plochy a nádvoria kúpa 09.03.2009 11.064 11.064
záhrady kúpa 09.03.2009 11.064 11.064
rodinný dom kúpa 09.03.2009 44.258 44.258
rodinný dom kúpa 09.03.2009 44.258 44.258
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobný účet v banke úspory 31.12.2021 36.450 36.450
osobné motorové vozidlo kúpa 11.10.2017 29.900 29.900
osobný účet v banke úspory 31.12.2021 73.800 73.800
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
investičné životné poistenie Cesta Životom uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou Allianz 03.07.2014 10.000,-Eur odkúpna hodnota vstupný vklad 200,-Eur ako prvá splátkar
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zastavané plochy a nádvoria kúpa 09.03.2009 11.064 11.064
zastavané plochy a nádvoria kúpa 09.03.2009 11.064 11.064
zastavané plochy a nádvoria kúpa 09.03.2009 11.064 11.064
záhrady kúpa 09.03.2009 11.064 11.064
rodinný dom kúpa 09.03.2009 44.258 44.258
rodinný dom kúpa 09.03.2009 44.258 44.258
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobný účet v banke úspory 31.12.2020 25.900 25.900
osobnú účet v banke úspory 31.12.2020 1.393 1.393
osobné motorové vozidlo kúpa 11.10.2017 29.900 29.900
osobný účet v banke úspory 31.12.2020 31.250 31.250
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
investičné životné poistenie Cesta Životom uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou Allianz 03.07.2014 9.900,-Eur odkúpna hodnota vstupný vklad 200,-Eur ako prvá splátkar
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zastavané plochy a nádvoria kúpa 09.03.2009 11.064 11.064
zastavané plochy a nádvoria kúpa 09.03.2009 11.064 11.064
zastavané plochy a nádvoria kúpa 09.03.2009 11.064 11.064
záhrady kúpa 09.03.2009 11.064 11.064
rodinný dom kúpa 09.03.2009 44.258 44.258
rodinný dom kúpa 09.03.2009 44.258 44.258
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpa 28.08.2012 14.000 14.000
osobný účet v banke úspory 31.12.2019 23.697 23.697
osobnú účet v banke úspory 31.12.2019 3.142 3.142
osobné motorové vozidlo kúpa 11.10.2017 29.900 29.900
osobný účet v banke úspory 31.12.2019 6.933 6.933
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria kúpa 09.03.2009
zastavané plochy a nádvoria kúpa 09.03.2009
zastavané plochy a nádvoria kúpa 09.03.2009
záhrady kúpa 09.03.2009
rodinný dom kúpa 09.03.2009
rodinný dom kúpa 09.03.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpa 28.08.2012 14.000 14.000
osobný účet v banke úspory 31.12.2018 17.869 17.869
osobnú účet v banke úspory 31.12.2018 18.969 18.969
osobné motorové vozidlo kúpa 11.10.2017 29.900
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria kúpa 09.03.2009
zastavané plochy a nádvoria kúpa 09.03.2009
zastavné plochy a nádvoria kúpa 09.03.2009
záhrady kúpa 09.03.2009
rodinný dom kúpa 09.03.2009
rodinný dom kúpa 09.03.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpa 28.08.2012 14.000,-Eur
peniaze úspory z platu 31.12.2017 10.190,-Eur
peniaze úspory z platu 31.12.2017 461,-Eur
peniaze sporiaci účet 31.12.2017 41.500,-Eur
osobné motorové vozidlo kúpa 11.10.2017 29.900,-Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 001/111116/08-002 20.11.2008
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria kúpa 09.03.2009
zastavané plochy a nádvoria kúpa 09.03.2009
zastavané plochy a nádvoria kúpa 09.03.2009
záhrady kúpa 09.03.2009
rodinný dom kúpa 09.03.2009
rodinný dom kúpa 09.03.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
kúpa 28.08.2012 14.000,-Eur
úspory z platu 31.12.2017 10.190,-Eur
sporiaci účet 31.12.2017 41.500,-Eur
úspory z platu 31.12.2017 461,-Eur
kúpa 11.10.2017 29.900,-Eur
Záväzkové vzťahy
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 001/111116/08-002 20.11.2008
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria kúpa 09.03.2009
zastavané plochy a nádvoria kúpa 09.03.2009
zastavné plochy a nádvoria kúpa 09.03.2009
záhrady kúpa 09.03.2009
rodinný dom kúpa 09.03.2009
rodinný dom kúpa 09.03.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo kúpa 28.08.2012 14.000,-Eur
peniaze úspory z platu 31.12.2016 1.584,-Eur
peniaze úspory z platu 31.12.2016 3.278,09,-Eur
peniaze sporiaci účet 31.12.2016 46.584,6.Eur
peniaze vkladové životné poistenie 31.12.2016 13.367,-Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 001/111116/08-002 20.11.2008
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria kúpa 09.03.2009
zastavané plochy a nádvoria kúpa 09.03.2009
zastavané plochy a nádvoria kúpa 09.03.2009
záhrady kúpa 09.03.2009
rodinný dom kúpa 09.03.2009
rodinný dom kúpa 09.03.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
kúpa 28.08.2012
úspory z platu 31.12.2016
sporiaci účet 31.12.2016
úspory z platu 31.12.2016
vkladové životné poistenie 31.12.2016
Záväzkové vzťahy
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 001/111116/08-002 20.11.2008
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria kúpa 09.03.2009
zastavané plochy a nádvoria kúpa 09.03.2009
zastavné plochy a nádvoria kúpa 09.03.2009
záhrady kúpa 09.03.2009
rodinný dom kúpa 09.03.2009
rodinný dom kúpa 09.03.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 28.08.2012
peniaze úspory z platu 31.12.2015
peniaze úspory z platu 31.12.2015
peniaze sporiaci účet 31.12.2015
peniaze vkladové životné poistenie 31.12.2015
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 001/111116/08-002 31.12.2015
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zastavané plochy a nádvoria kúpa 09.03.2009
zastavané plochy a nádvoria kúpa 09.03.2009
zastavané plochy a nádvoria kúpa 09.03.2009
záhrady kúpa 09.03.2009
rodinný dom kúpa 09.03.2009
rodinný dom kúpa 09.03.2009
Záväzkové vzťahy
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 001/111116/08-002 31.12.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.