JUDr. Michaela Jančárová

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Trnava.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09 11.064 11.064
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09 11.064 11.064
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09 11.064 11.064
záhrady kúpa 2009-03-09 11.064 11.064
rodinný dom kúpa 2009-03-09 44.258 44.258
rodinný dom kúpa 2009-03-09 44.258 44.258
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný účet v banke úspory 2021-12-31 36.450 36.450
osobné motorové vozidlo kúpa 2017-10-11 29.900 29.900
osobný účet v banke úspory 2021-12-31 73.800 73.800
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
investičné životné poistenie Cesta Životom uzatvorenie zmluvy so spol. Allianz 2014-07-03 vstupný vklad 200 Eur-ako prvá splátka mesačného poistného 10.000 Eur-odkupná hodnota,ktorá sa však priebežne mení
investičné životné poistenie uzatvorenie zmluvy so spol. Allianz 2014-07-03 vstupný vklad 200 Eur 10.000 Eur-odkupná hodnota, ktorá sa však priebežne mení
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09 11.064 11.064
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09 11.064 11.064
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09 11.064 11.064
záhrady kúpa 2009-03-09 11.064 11.064
rodinný dom kúpa 2009-03-09 44.258 44.258
rodinný dom kúpa 2009-03-09 44.258 44.258
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný účet v banke úspory 2020-12-31 25.900 25.900
osobný účet v banke úspory 2020-12-31 1.393 1.393
osobné motorové vozidlo kúpa 2017-10-11 29.900 29.900
osobný účet v banke úspory 2020-12-31 31.250 31.250
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
investičné životné poistenie Cesta Životom uzatvorenie zmluvy so spol. Allianz 2014-07-03 vstupný vklad 200 Eur-ako prvá splátka mesačného poistného 9.900 Eur-odkupná hodnota,ktorá sa však priebežne mení
investičné životné poistenie uzatvorenie zmluvy so spol. Allianz 2014-07-03 vstupný vklad 200 Eur 9.900 Eur-odkupná hodnota, ktorá sa však priebežne mení
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09 11.064 11.064
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09 11.064 11.064
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09 11.064 11.064
záhrady kúpa 2009-03-09 11.064 11.064
rodinný dom kúpa 2009-03-09 44.258 44.258
rodinný dom kúpa 2009-03-09 44.258 44.258
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2012-08-28 14.000 14.000
osobný účet v banke úspory 2019-12-31 23.697 23.697
sporiaci účet v banke úspory 2019-12-31 3.142 3.142
osobné motorové vozidlo kúpa 2017-10-11 29.900 29.900
osobný účet v banke úspory 2019-12-31 6.933 6.933
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.