JUDr. Michaela Jančárová

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Trnava.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky and Okresná prokuratúra Galanta.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2009-03-09 11.064 11.064
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2009-03-09 11.064 11.064
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2009-03-09 11.064 11.064
záhrada kúpna zmluva 2009-03-09 11.064 11.064
rodinný dom kúpna zmluva 2009-03-09 44.258 44.258
rodinný dom kúpna zmluva 2009-03-09 44.258 44.258
byt v bytovom dome kúpna zmluva 2023-05-04 99.000 99.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
účet v banke úspory z platu 2023-12-31 45.490 45.490
účet v banke úspory z platu 2023-12-31 44.040 44.040
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2017-10-11 36.450 36.450
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09 11.000
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09 11.000
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09 11.000
záhrady kúpa 2009-03-09 11.000
rodinný dom kúpa 2009-03-09 44.000
rodinný dom kúpa 2009-03-09 44.000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný účet v banke úspory 2022-12-31 40.000 40.000
osobný účet v banke úspory 2022-12-31 107.500 107.500
osobné motorové vozidlo kúpa 2017-10-11 29.900 29.900
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09 11.064 11.064
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09 11.064 11.064
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09 11.064 11.064
záhrady kúpa 2009-03-09 11.064 11.064
rodinný dom kúpa 2009-03-09 44.258 44.258
rodinný dom kúpa 2009-03-09 44.258 44.258
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný účet v banke úspory 2021-12-31 36.450 36.450
osobné motorové vozidlo kúpa 2017-10-11 29.900 29.900
osobný účet v banke úspory 2021-12-31 73.800 73.800
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
investičné životné poistenie Cesta Životom uzatvorenie zmluvy so spol. Allianz 2014-07-03 vstupný vklad 200 Eur-ako prvá splátka mesačného poistného 10.000 Eur-odkupná hodnota,ktorá sa však priebežne mení
investičné životné poistenie uzatvorenie zmluvy so spol. Allianz 2014-07-03 vstupný vklad 200 Eur 10.000 Eur-odkupná hodnota, ktorá sa však priebežne mení
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09 11.064 11.064
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09 11.064 11.064
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09 11.064 11.064
záhrady kúpa 2009-03-09 11.064 11.064
rodinný dom kúpa 2009-03-09 44.258 44.258
rodinný dom kúpa 2009-03-09 44.258 44.258
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný účet v banke úspory 2020-12-31 25.900 25.900
osobný účet v banke úspory 2020-12-31 1.393 1.393
osobné motorové vozidlo kúpa 2017-10-11 29.900 29.900
osobný účet v banke úspory 2020-12-31 31.250 31.250
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
investičné životné poistenie Cesta Životom uzatvorenie zmluvy so spol. Allianz 2014-07-03 vstupný vklad 200 Eur-ako prvá splátka mesačného poistného 9.900 Eur-odkupná hodnota,ktorá sa však priebežne mení
investičné životné poistenie uzatvorenie zmluvy so spol. Allianz 2014-07-03 vstupný vklad 200 Eur 9.900 Eur-odkupná hodnota, ktorá sa však priebežne mení
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09 11.064 11.064
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09 11.064 11.064
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09 11.064 11.064
záhrady kúpa 2009-03-09 11.064 11.064
rodinný dom kúpa 2009-03-09 44.258 44.258
rodinný dom kúpa 2009-03-09 44.258 44.258
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2012-08-28 14.000 14.000
osobný účet v banke úspory 2019-12-31 23.697 23.697
sporiaci účet v banke úspory 2019-12-31 3.142 3.142
osobné motorové vozidlo kúpa 2017-10-11 29.900 29.900
osobný účet v banke úspory 2019-12-31 6.933 6.933
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09
záhrady kúpa 2009-03-09
rodinný dom kúpa 2009-03-09
rodinný dom kúpa 2009-03-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2012-08-28 14.000 14.000
osobný účet v banke úspory 2018-12-31 17.868 17.869
sporiaci účet v banke úspory 2018-12-31 18.969 18.969
osobné motorové vozidlo kúpa 2017-10-11 29.900
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09
záhrady kúpa 2009-03-09
rodinný dom kúpa 2009-03-09
rodinný dom kúpa 2009-03-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2012-08-28 14.000 14.000
osobný účet v banke úspory 2017-12-31 10.190 10.190
osobný účet v banke úspory 2017-12-31 461 461
sporiaci účet v banke úspory 2017-12-31 41.500 41.500
osobné motorové vozidlo kúpa 2017-10-11 29.900
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver, zmluva č. 001/111116/08-002 2008-11-20
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Galanta
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09
záhrady kúpa 2009-03-09
rodinný dom kúpa 2009-03-09
rodinný dom kúpa 2009-03-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2012-08-28 14.000 14.000
osobný účet v banke úspory 2016-12-31 1.584 1.584
osobný účet v banke úspory 2016-12-31 3.278 3.278
sporiaci účet v banke úspory 2016-12-31 46.585 46.585
vkladové životné poistenie úspory 2016-12-31 13.367 13.367
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver, zmluva č. 001/111116/08-002 2008-11-20
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Galanta
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09
záhrady kúpa 2009-03-09
rodinný dom kúpa 2009-03-09
rodinný dom kúpa 2009-03-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2012-08-28
osobný účet manžela úspory z platu 2015-12-31
osobný účet vedený na moje meno úspory z platu 2015-12-31
sporiaci účet vedený na moje meno úspory z platu 2015-12-31
vkladové životné poistenie číslo 0390041358 poistná zmluva č. 0390041358 (poistený Mgr. Marián Jančár) 2015-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver č. 001/111116/08-002 2015-12-31
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09
záhrady kúpa 2009-03-09
rodinný dom kúpa 2009-03-09
rodinný dom kúpa 2009-03-09
Záväzkové vzťahy
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver č. 001/111116/08-002 2015-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Galanta
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09
záhrady kúpa 2009-03-09
rodinný dom kúpa 2009-03-09
rodinný dom kúpa 2009-03-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2012-08-28
peniaze na účte v banke úspory z príjmu 2014-12-31
peniaze na účte v banke úspory z príjmu 2014-12-31
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09
zaszavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09
záhrady kúpa 2009-03-09
rodinný dom kúpa 2009-03-09
rodinný dom kúpa 2009-03-09
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Galanta
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa 2009-03-09
záhrada kúpa 2009-03-09
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2012-08-28
peniaze príjem zo zamestnania a dar 2012-12-31
peniaze príjem zo zamestnania a dar 2012-12-31
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa 2009-03-09
záhrada kúpa 2009-03-09
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009-03-09
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Galanta
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa 2009-03-09
záhrada kúpa 2009-03-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2012-08-28
peniaze príjem zo zamestnania a dar 2012-12-31
peniaze príjem zo zamestnania a dar 2012-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok - zastavané plochy kúpa 2009-03-09
pozemok - zastavané plochy kúpa 2009-03-09
pozemok - zastavané plochy kúpa 2009-03-09
pozemok - záhrady kúpa 2009-03-09
rodinný dom kúpa 2009-03-09
rodinný dom kúpa 2009-03-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobný automobil kúpa 2008-05-20
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (42)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/468/12/2016 2017-01-03 3 Pv 147/16/2202 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/397/12/2016 2016-12-17 2 Pv 234/15/2202 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/234/10/2016 2016-11-22 1 Pv 275/16/2202 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/231/10/2016 2016-10-25 2 Pv 91/15/2202 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/201/09/2016 2016-10-04 2 Pv 550/15/2202 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/96/08/2016 2016-08-25 3 Pv 208/15/2202 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/66/08/2016 2016-08-19 2 Pv 169/16/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/74/08/2016 2016-08-15 2 Pv 494/14/2202 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/39/07/2016 2016-07-12 3 Pv 447/14/2202 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/29/05/2016 2016-05-31 2 Pv 27/16/2202 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/33/05/2016 2016-05-17 3 Pv 619/15/2202 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/27/04/2016 2016-05-25 1 Pv 625/15/2202 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/21/02/2016 2016-03-05 1 Pv 537/15/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/214/10/2015 2015-10-27 1 Pv 540/15/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/206/09/2015 2015-10-03 2 Pv 295/15/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/199/09/2015 2015-09-21 1 Pv 412/15/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/190/08/2015 2015-09-03 1 Pv 682/13/2202 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/196/08/2015 (rtf, 47 KB) 2015-09-08 3 Pv 402/15/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/166/07/2015 (rtf, 45 KB) 2015-07-25 2 Pv 202/15/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/148/07/2015 (rtf, 45 KB) 2015-07-17 3 Pv 48/15/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/202/06/2015 (rtf, 45 KB) 2015-08-20 2 Pv 251/15/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/136/07/2015 (rtf, 44 KB) 2015-07-07 1 Pv 283/15/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/137/07/2015 (rtf, 46 KB) 2015-06-30 1 Pv 247/15/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/93/07/2015 (rtf, 46 KB) 2015-05-18 1 Pv 234/15/2202 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/51/05/2015 (rtf, 47 KB) 2015-05-02 1 Pv 80/15/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/468/12/2016 (pdf, 90 KB) 2017-01-03 3 Pv 147/16/2202 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/397/12/2016 (pdf, 108 KB) 2016-12-17 2 Pv 234/15/2202 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/234/10/2016 (pdf, 90 KB) 2016-11-22 1 Pv 275/16/2202 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/231/10/2016 (pdf, 87 KB) 2016-10-25 2 Pv 91/15/2202 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/201/09/2016 (pdf, 92 KB) 2016-10-04 2 Pv 550/15/2202 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/96/08/2016 (pdf, 86 KB) 2016-08-25 3 Pv 208/15/2202 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/66/08/2016 (pdf, 92 KB) 2016-08-19 2 Pv 169/16/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/74/08/2016 (pdf, 86 KB) 2016-08-15 2 Pv 494/14/2202 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/39/07/2016 (pdf, 128 KB) 2016-07-12 3 Pv 447/14/2202 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/29/05/2016 (pdf, 91 KB) 2016-05-31 2 Pv 27/16/2202 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/33/05/2016 (pdf, 102 KB) 2016-05-17 3 Pv 619/15/2202 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/27/04/2016 (pdf, 102 KB) 2016-05-25 1 Pv 625/15/2202 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/21/02/2016 (pdf, 89 KB) 2016-03-05 1 Pv 537/15/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/214/10/2015 (pdf, 90 KB) 2015-10-27 1 Pv 540/15/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/206/09/2015 (pdf, 105 KB) 2015-10-03 2 Pv 295/15/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/199/09/2015 (pdf, 87 KB) 2015-09-21 1 Pv 412/15/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/190/08/2015 (pdf, 84 KB) 2015-09-03 1 Pv 682/13/2202 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.