JUDr. Oliver Janíček

Pôsobí na prokuratúre Úrad špeciálnej prokuratúry.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Bratislava.

Prokurátora evidujeme v pozícii zástupca riaditeľa odboru ekonomickej kriminality ÚŠP GP SR na prokuratúre Úrad špeciálnej prokuratúry.

Pôsobisko: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom rozhodnutie o určení súpisného čísla 15/2006/Rá z 24.8.2006 Z-3048/06 24.08.2006 120 000 EUR 120 000 EUR
ostatné plochy kúpa V 2804/03 07.03.2003 10 622 EUR 10 622 EUR
ostatné plochy kúpa V 8386/08 26.01.2009 66 324,80 EUR 66 324,80 EUR
záhradný objekt oznámenie o určení súpisného čísla 610/71/2020 26.08.2020 15.000 EUR 15.000 RUR
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze úspory z platu 31.12.2022 52228,97 52228,97
bazen XL Briliant 88 kúpa 30.05.2014 22.644 EUR
peniaze úspory z platu 31.12.2022 162,08 EUR 162,08 EUR
peniaze úspory z platu 31.12.2022 4.861,63 EUR 4.861,63 EUR
TB FIX 3,2 o/o kúpa 09.10.2022 15.000 EUR
PREMIUM ESG GC kúpa 25.11.2022 5.000 EUR
PREMIUM ESG ZC kúpa 29.09.2023 5.000 5.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver na bývanie 05.02.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom rozhodnutie o určení súpisného čísla 15/2006/Rá z 24.8.2006 Z-3048/06 24.08.2006 120 000 EUR 120 000 EUR
ostatné plochy kúpa V 2804/03 07.03.2003 10 622 EUR 10 622 EUR
ostatné plochy kúpa V 8386/08 26.01.2009 66 324,80 EUR 66 324,80 EUR
záhradný objekt oznámenie o určení súpisného čísla 610/71/2020 26.08.2020 15.000 EUR 15.000 RUR
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
peniaze úspory z platu 31.12.2022 45.043,74 EUR
bazen XL Briliant 88 kúpa 30.05.2014 22.644 EUR
peniaze úspory z platu 31.12.2022 256,31 EUR
peniaze úspory z platu 31.12.2022 3.661,63 EUR
TB FIX 3,2 o/o kúpa 09.10.2022 15.000 EUR
PREMIUM ESG GC kúpa 25.11.2022 5.000 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver na bývanie 05.02.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom rozhodnutie o určení súpisného čísla 15/2006/Rá z 24.8.2006 Z-3048/06 24.08.2006 120 000 EUR 120 000 EUR
ostatné plochy kúpa V 2804/03 07.03.2003 10 622 EUR 10 622 EUR
ostatné plochy kúpa V 8386/08 26.01.2009 66 324,80 EUR 66 324,80 EUR
záhradný objekt oznámenie o určení súpisného čísla 610/71/2020 26.08.2020 15.000 EUR 15.000 RUR
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
peniaze úspory z platu 31.12.2021 70.026 EUR
bazen XL Briliant 88 kúpa 30.05.2014 22.644 EUR
peniaze úspory z platu 31.12.2020 487 EUR
peniaze úspory z platu 31.12.2020 2.477,96 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver na bývanie 05.02.2016
leasingová zmluva 18.07.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom rozhodnutie o určení súpisného čísla 15/2006/Rá z 24.8.2006 Z-3048/06 24.08.2006 120 000 EUR 120 000 EUR
ostatné plochy kúpa V 2804/03 07.03.2003 10 622 EUR 10 622 EUR
ostatné plochy kúpa V 8386/08 26.01.2009 66 324,80 EUR 66 324,80 EUR
záhradný objekt oznámenie o určení súpisného čísla 610/71/2020 26.08.2020 15.000 EUR 15.000 RUR
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
peniaze úspory z platu 31.12.2020 58.531,87 EUR
bazen XL Briliant 88 kúpa 30.05.2014 22.644 EUR
peniaze úspory z platu 31.12.2020 1.078,98 EUR
peniaze úspory z platu 31.12.2020 1.277,96
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver na bývanie 05.02.2016
leasingová zmluva 18.07.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom rozhodnutie o určení súpisného čísla 15/2006/Rá z 24.8.2006 Z-3048/06 24.08.2006 120 000 EUR 120 000 EUR
ostatné plochy kúpa V 2804/03 07.03.2003 10 622 EUR 10 622 EUR
ostatné plochy kúpa V 8386/08 26.01.2009 66 324,80 EUR 66 324,80 EUR
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
peniaze úspory z platu 31.12.2019 58.806,59 EUR
bazen XL Briliant 88 kúpa 30.05.2014 22.644 EUR
peniaze úspory z platu 31.12.2019 45,01 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver na bývanie 05.02.2016
leasingová zmluva 18.07.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom rozhodnutie o určení súpisného čísla 15/2006/Rá z 24.8.2006 Z-3048/06 24.08.2006
ostatné plochy kúpa V 2804/03 07.03.2003
ostatné plochy kúpa V 8386/08 26.01.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
peniaze úspory z platu 31.12.2017 45.739,80
bazen XL Briliant 88 kúpa 30.05.2014 22.644
peniaze úspory z platu 31.12.2017 350,06
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver na bývanie 05.02.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom rozhodnutie o určení súpisného čísla 15/2006/Rá z 24.8.2006 Z-3048/06 24.08.2006
ostatné plochy kúpa V 2804/03 07.03.2003
ostatné plochy kúpa V 8386/08 26.01.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
peniaze úspory z platu 31.12.2017 46.773,30
bazen XL Briliant 88 kúpa 30.05.2014 22.644
peniaze úspory z platu 31.12.2017 107,29
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver na bývanie 05.02.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom rozhodnutie o určení súpisného čísla 15/2006/Rá z 24.8.2006-Z-3048/06 24.08.2006
ostatné plochy kúpa, V 2804/03 07.08.2003
ostatné plochy kúpa, V 8386/08 26.01.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze úspory z platu 31.12.2016 37.260
bazen XL Briliant88 kúpa 30.05.2014 22.644
peniaze úspory z platu 31.12.2016 124
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver na bývanie 05.02.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom rozhodnutie o určení súpisného čísla 15/2006/Rá z 24.8.2006-Z-3048/06 24.08.2006
ostatné plochy kúpa, V 2804/03 07.08.2003
ostatné plochy kúpa, V 8386/08 26.01.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z platu 31.12.2015
bazen XL Briliant88 kúpa 30.05.2014
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 15.04.2006
hypotekárny úver 16.11.2008
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom rozhodnutie o určení súpisného čísla 15/2006/Rá z 24.8.2006-Z-3048/06 24.08.2006
ostatné plochy kúpa, V 2804/03 07.08.2003
ostatné plochy kúpa, V 8386/08 26.01.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z platu 31.12.2013
bazen XL Briliant88 kúpa 30.05.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom rozhodnutie o určení súpisného čísla 15/2006/Rá z 24.8.2006-Z-3048/06 24.08.2006
ostatné plochy kúpa, V 2804/03 07.08.2003
ostatné plochy kúpa, V 8386/08 26.01.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z platu 31.12.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom rozhodnutie o určení súpisného čísla 15/2006/Rá z 24.8.2006-Z-3048/06 24.08.2006
ostatné plochy kúpa, V 2804/03 07.08.2003
ostatné plochy kúpa, V 8386/08 26.01.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z platu 31.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom rozhodnutie o určení súpisného čísla 15/2006/Rá z 24.8.2006-Z-3048/06 24.08.2006
ostatné plochy kúpa, V 2804/03 07.08.2003
ostatné plochy kúpa, V 8386/08 26.01.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z platu 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (6)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/22/12/2013 (rtf, 53 KB) 12.11.2013 2 Kv 33/09/1100 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/6/07/2012 (rtf, 175 KB) 05.06.2012 2 Kv 131/06/1100 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1763/07/2022 15.07.2022 VII/2 Gv 21/18/1000 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/3088/12/2021 14.01.2022 VII/2 Gv 33/17/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1763/07/2022 (pdf, 195 KB) 15.07.2022 VII/2 Gv 21/18/1000 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/3088/12/2021 (pdf, 94 KB) 14.01.2022 VII/2 Gv 33/17/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.