Úrad špeciálnej prokuratúry Štúrova 2, 812 85 Bratislava

Špeciálnym prokurátorom je JUDr. Daniel Lipšic.

Na prokuratúre evidujeme 21 prokurátorov, 2 vedúcich pracovníkov a 524 právoplatných uznesení.

Adresa

Úrad špeciálnej prokuratúry
Štúrova 2
812 85 Bratislava
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 – 15:00
Utorok: 8:00 – 15:00
Streda: 8:00 – 15:00
Štvrtok: 8:00 – 15:00
Piatok: 8:00 – 15:00

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Daniel Lipšic špeciálny prokurátor
Mgr. Daniel Mikuláš poverený výkonom funkcie zástupcu špeciálneho prokurátora

Zoznam právoplatných rozhodnutí (524)

Prokurátor Poradové číslo Právoplatné Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
JUDr. Bohdan Čeľovský GP/1000/1/02/2012 14.02.2012 VII/1 Gv 252/09/1000 § 185 – Nedovolené ozbrojovanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Peter Kysel GP/1000/2/03/2012 12.03.2012 VII/1 Gv 54/09/1000 § 356 – Prevádzačstvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
– GP/1000/5/05/2012 17.04.2012 VII/1 Gv 252/09/1000 § 185 – Nedovolené ozbrojovanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Bohdan Čeľovský GP/1000/4/04/2014 17.04.2012 VII/1 Gv 112/10/1000 § 144 – Úkladná vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Bohdan Čeľovský GP/1000/3/04/2014 17.04.2012 VII/1 Gv 112/10/1000 § 144 – Úkladná vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
– GP/1000/6/05/2012 24.04.2012 VII/1 Gv 41/08/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
– GP/1000/10/05/2012 02.05.2012 VII/1 Gv 228/11/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
– GP/1000/9/05/2012 02.05.2012 VII/1 Gv 229/11/1000 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
– GP/1000/8/05/2012 02.05.2012 VII/1 Gv 227/11/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Mária Trstenská GP/1000/14/05/2012 23.05.2012 VII/2 Gv 120/09/1000 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
– GP/1000/12/11/2012 23.05.2012 VII/1 Gv 84/07/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
JUDr. Mária Trstenská GP/1000/13/05/2012 23.05.2012 VII/1 Gv 184/10/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Peter Jenčík GP/1000/15/05/2012 25.05.2012 VII/1 Gv 10/08/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Alexander Bíró GP/1000/17/06/2012 26.06.2012 VII/1 Gv 239/09/1000 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Alexander Bíró GP/1000/19/06/2012 28.06.2012 VII/1 Gv 239/09/1000 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Alexander Bíró GP/1000/18/06/2012 28.06.2012 VII/1 Gv 239/09/1000 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
– GP/1000/16/11/2012 03.07.2012 VII/2 Gv 27/12/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Alexander Bíró GP/1000/20/05/2014 17.07.2012 VII/1 Gv 239/09/1000 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Vladimír Kuruc GP/1000/21/07/2012 27.07.2012 VII/2 Gv 90/12/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Vladimír Kuruc GP/1000/26/08/2012 21.08.2012 VII/2 Gv 89/11/1000 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
doc. JUDr. Ján Šanta, MBA PhD. GP/1000/24/09/2012 25.08.2012 VII/2 Gv 81/12/1000 § 160 – Prijímanie úplatku a inej nenáležitej výhody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Bohdan Čeľovský GP/1000/25/04/2014 03.09.2012 VII/1 Gv 181/11/1000 § 219 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Juraj Novocký, PhD. GP/1000/29/09/2012 03.09.2012 VII/1 Gv 119/12/1000 § 336 – Nepriama korupcia Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 218 Tr.por.
Dr. JUDr. Maroš Žilinka, PhD. GP/1000/32/09/2012 11.09.2012 VII/1 Gv 234/09/1000 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Alexander Bíró GP/1000/34/05/2014 01.10.2012 VII/1 Gv 239/09/1000 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Alexander Bíró GP/1000/35/05/2014 02.10.2012 VII/1 Gv 239/09/1000 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Vladimír Kuruc GP/1000/37/10/2012 19.10.2012 VII/2 Gv 14/09/1000 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Alexander Bíró GP/1000/36/05/2014 23.10.2012 VII/1 Gv 239/09/1000 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
– GP/1000/40/11/2012 25.10.2012 VII/1 Gv 39/11/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
JUDr. Jaroslav Palkovič, PhD. GP/1000/45/11/2012 26.10.2012 VII/2 Gv 265/09/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Alexander Bíró GP/1000/38/05/2014 30.10.2012 VII/1 Gv 239/09/1000 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Bohdan Čeľovský GP/1000/39/01/2013 07.11.2012 VII/1 Gv 252/09/1000 § 185 – Nedovolené ozbrojovanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Alexander Bíró GP/1000/41/05/2014 13.11.2012 VII/1 Gv 239/09/1000 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
– GP/1000/46/11/2012 24.11.2012 VII/1 Gv 175/12/1000 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
– GP/1000/47/12/2012 26.11.2012 VII/1 Gv 158/12/1000 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Alexander Bíró GP/1000/42/05/2014 27.11.2012 VII/1 Gv 239/09/1000 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Dr. JUDr. Maroš Žilinka, PhD. GP/1000/49/12/2012 01.12.2012 VII/2 Gv 163/12/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Aurel Pardubský GP/1000/48/12/2012 04.12.2012 VII/2 Gv 124/12/1000 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Alexander Bíró GP/1000/53/05/2014 07.12.2012 VII/1 Gv 239/09/1000 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Bohdan Čeľovský GP/1000/56/01/2013 10.12.2012 VII/1 Gv 252/09/1000 § 185 – Branie rukojemnika Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
– GP/1000/58/05/2014 14.12.2012 VII/2 Gv 52/05/1000 § 171 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 59 - zastavil - § 215/2b (§ 172/2b) Tr.por.
Dr. JUDr. Maroš Žilinka, PhD. GP/1000/59/12/2012 15.12.2012 VII/1 Gv 128/12/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Dr. JUDr. Maroš Žilinka, PhD. GP/1000/60/12/2012 18.12.2012 VII/1 Gv 53/09/1000 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Alexander Bíró GP/1000/62/05/2014 28.12.2012 VII/1 Gv 239/09/1000 § 148 – Zabitie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
– GP/1000/43/01/2013 08.01.2013 VII/1 Gv 176/12/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
– GP/1000/65/01/2013 08.01.2013 VII/1 Gv 114/10/1000 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Alexander Bíró GP/1000/64/05/2014 13.01.2013 VII/1 Gv 239/09/1000 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Alexander Bíró GP/1000/1/05/2014 14.01.2013 VII/1 Gv 239/09/1000 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
– GP/1000/44/02/2013 19.01.2013 VII/1 Gv 113/10/1000 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Alexander Bíró GP/1000/3/05/2014 21.01.2013 VII/1 Gv 239/09/1000 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
– GP/1000/4/01/2013 22.01.2013 VII/1 Gv 87/12/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
– GP/1000/33/02/2013 23.01.2013 VII/2 Gv 103/11/1000 § 239 – Poškodzovanie veritei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
– GP/1000/5/01/2013 29.01.2013 VII/1 Gv 188/11/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Bohdan Čeľovský GP/1000/6/09/2013 29.01.2013 VII/1 Gv 252/09/1000 § 185 – Branie rukojemnika Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Alexander Bíró GP/1000/22/05/2014 31.01.2013 VII/1 Gv 239/09/1000 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
– GP/1000/8/03/2013 08.02.2013 VII/1 Gv 27/12/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
– GP/1000/57/05/2014 05.03.2013 VII/2 Gv 52/05/1000 § 171 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
– GP/1000/9/02/2014 08.03.2013 VII/1 Gv 99/09/1000 § 185 – Nedovolené ozbrojovanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Ján Hrivnák, MPH GP/1000/25/07/2013 18.03.2013 VII/1 Gv 155/11/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Alexander Bíró GP/1000/10/05/2014 01.04.2013 VII/1 Gv 239/09/1000 § 148 – Zabitie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
– GP/1000/11/04/2013 06.04.2013 VII/1 Gv 101/09/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
– GP/1000/18/04/2013 11.04.2013 VII/2 Gv 57/07/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Alexander Bíró GP/1000/12/04/2013 15.04.2013 VII/1 Gv 151/12/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Dr. JUDr. Maroš Žilinka, PhD. GP/1000/13/05/2013 24.04.2013 VII/1 Gv 247/09/1000 § 185 – Nedovolené ozbrojovanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
– GP/1000/22/07/2013 17.06.2013 VII/2 Gv 190/11/1000 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Alexander Bíró GP/1000/23/05/2014 25.06.2013 VII/1 Gv 239/09/1000 § 148 – Zabitie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
– GP/1000/28/08/2013 06.08.2013 VII/2 Gv 230/09/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
– GP/1000/26/05/2014 13.08.2013 VII/1 Gv 75/13/1000 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
– GP/1000/31/11/2013 20.08.2013 VII/2 Gv 204/12/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
– GP/1000/36/08/2014 24.08.2013 VII/1 Gv 197/12/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Vladimír Kuruc GP/1000/41/04/2014 27.08.2013 VII/2 Gv 175/10/1000 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
– GP/1000/33/09/2014 27.08.2013 VII/2 Gv 203/12/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
– GP/1000/38/11/2013 27.08.2013 VII/1 Gv 82/12/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
– GP/1000/39/04/2014 27.08.2013 VII/2 Gv 28/12/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
– GP/1000/35/08/2014 02.09.2013 VII/1 Gv 12/13/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Vladimír Kuruc GP/1000/46/01/2014 02.09.2013 VII/2 Gv 238/09/1000 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
– GP/1000/40/04/2014 03.09.2013 VII/2 Gv 138/13/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Vladimír Kuruc GP/1000/47/04/2014 03.09.2013 VII/1 Gv 5/12/1000 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
– GP/1000/29/10/2013 06.09.2013 VII/2 Gv 205/12/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
– GP/1000/32/09/2014 10.09.2013 VII/2 Gv 207/12/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
– GP/1000/56/10/2013 17.09.2013 VII/1 Gv 13/13/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
– GP/1000/42/04/2014 20.09.2013 VII/2 Gv 73/07/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
– GP/1000/54/10/2013 20.09.2013 VII/1 Gv 196/12/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
– GP/1000/58/10/2013 23.09.2013 VII/1 Gv 15/13/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
– GP/1000/59/10/2013 23.09.2013 VII/1 Gv 16/13/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Bohdan Čeľovský GP/1000/67/10/2013 23.09.2013 VII/1 Gv 252/09/1000 § 185 – Nedovolené ozbrojovanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Vladimír Kuruc GP/1000/48/04/2014 25.09.2013 VII/2 Gv 88/10/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
– GP/1000/55/10/2013 30.09.2013 VII/1 Gv 140/13/1000 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
– GP/1000/57/10/2013 01.10.2013 VII/1 Gv 14/13/1000 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Vladimír Kuruc GP/1000/61/04/2014 16.10.2013 VII/2 Gv 36/10/1000 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Vladimír Kuruc GP/1000/60/04/2014 16.10.2013 VII/2 Gv 168/13/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
– GP/1000/53/09/2014 22.10.2013 VII/1 Gv 178/12/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
– GP/1000/44/11/2013 22.10.2013 VII/1 Gv 79/12/1000 § 332 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
– GP/1000/63/12/2013 22.10.2013 VII/2 Gv 34/09/1000 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
– GP/1000/68/11/2013 06.11.2013 VII/1 Gv 252/09/1000 § 185 – Nedovolené ozbrojovanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
– GP/1000/69/11/2013 07.11.2013 VII/1 Gv 252/09/1000 § 185 – Nedovolené ozbrojovanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Alexander Bíró GP/1000/51/11/2013 12.11.2013 VII/1 Gv 64/10/1000 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Alexander Bíró GP/1000/52/11/2013 12.11.2013 VII/1 Gv 65/10/1000 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
– GP/1000/73/11/2013 14.11.2013 VII/2 Gv 88/09/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
– GP/1000/74/11/2013 14.11.2013 VII/2 Gv 56/09/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
JUDr. Peter Jenčík GP/1000/72/12/2013 19.11.2013 VII/2 Gv 34/09/1000 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Bohdan Čeľovský GP/1000/76/12/2013 28.11.2013 VII/2 Gv 25/13/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
– GP/1000/34/09/2014 03.12.2013 VII/2 Gv 202/12/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Bohdan Čeľovský GP/1000/75/12/2013 10.12.2013 VII/1 Gv 160/13/1000 § 144 – Úkladná vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
– GP/1000/82/01/2014 21.12.2013 VII/1 Gv 25/11/1000 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
– GP/1000/86/01/2014 24.12.2013 VII/1 Gv 24/11/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
– GP/1000/81/01/2014 24.12.2013 VII/1 Gv 187/10/1000 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
– GP/1000/85/01/2014 24.12.2013 VII/1 Gv 23/11/1000 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Vladimír Kuruc GP/1000/96/04/2014 30.12.2013 VII/1 Gv 6/12/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
– GP/1000/95/02/2014 14.01.2014 VII/1 Gv 245/04/1000 § 250 – Zneužitie účasti na hospodárskej sút’aži Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Peter Kysel GP/1000/42/01/2014 23.01.2014 VII/1 Gv 99/12/1000 § 185 – Nedovolené ozbrojovanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Dr. JUDr. Maroš Žilinka, PhD. GP/1000/43/02/2014 04.02.2014 VII/2 Gv 163/12/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
– GP/1000/21/02/2014 04.02.2014 VII/1 Gv 185/11/1000 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Vladimír Kuruc GP/1000/77/03/2014 11.02.2014 VII/1 Gv 128/08/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 59 - zastavil - § 215/2b (§ 172/2b) Tr.por.
JUDr. Bohdan Čeľovský GP/1000/56/03/2014 07.03.2014 VII/1 Gv 181/11/1000 § 219 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Bohdan Čeľovský GP/1000/62/04/2014 18.03.2014 VII/1 Gv 5/14/1000 § 185 – Nedovolené ozbrojovanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
– GP/1000/137/04/2014 03.04.2014 VII/1 Gv 250/09/1000 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Renáta Ontkovičová GP/1000/88/03/2014 15.04.2014 VII/1 Gv 178/11/1000 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Marek Sivák GP/1000/138/05/2014 18.04.2014 VII/2 Gv 61/12/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Vladimír Kuruc GP/1000/179/05/2014 02.05.2014 VII/1 Gv 6/12/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Vladimír Kuruc GP/1000/178/05/2014 02.05.2014 VII/2 Gv 3/13/1000 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Bohdan Čeľovský GP/1000/132/06/2014 05.05.2014 VII/1 Gv 5/14/1000 § 160 – Prijímanie úplatku a inej nenáležitej výhody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
– GP/1000/36/09/2014 20.05.2014 VII/1 Gv 2/14/1000 § 185 – Nedovolené ozbrojovanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Dr. JUDr. Maroš Žilinka, PhD. GP/1000/217/06/2014 03.06.2014 VII/2 Gv 76/13/1000 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
– GP/1000/211/09/2014 03.06.2014 VII/1 Gv 23/10/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
JUDr. Bohdan Čeľovský GP/1000/228/10/2014 24.06.2014 VII/1 Gv 5/14/1000 § 185 – Branie rukojemnika Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Marek Sivák GP/1000/251/10/2014 08.07.2014 VII/2 Gv 44/14/1000 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
– GP/1000/291/07/2014 11.07.2014 VII/1 Gv 101/12/1000 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
– GP/1000/318/07/2014 22.07.2014 VII/1 Gv 40/14/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Jaroslav Palkovič, PhD. GP/1000/319/10/2014 25.07.2014 VII/1 Gv 6/14/1000 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Renáta Ontkovičová GP/1000/203/10/2014 28.07.2014 VII/1 Gv 9/13/1000 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
– GP/1000/292/08/2014 01.08.2014 VII/1 Gv 1/13/1000 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Jaroslav Palkovič, PhD. GP/1000/326/07/2014 22.08.2014 VII/2 Gv 137/12/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
– GP/1000/357/09/2014 29.08.2014 VII/1 Gv 82/10/1000 § 185 – Branie rukojemnika Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Mária Trstenská GP/1000/373/10/2014 06.09.2014 VII/1 Gv 175/13/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Bohdan Čeľovský GP/1000/362/10/2014 16.09.2014 VII/1 Gv 67/13/1000 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Renáta Ontkovičová GP/1000/377/10/2014 17.09.2014 VII/2 Gv 13/11/1000 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Jaroslav Palkovič, PhD. GP/1000/339/11/2014 23.09.2014 VII/2 Gv 138/12/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Aurel Pardubský GP/1000/392/10/2014 23.09.2014 VII/2 Gv 34/13/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Jaroslav Palkovič, PhD. GP/1000/379/10/2014 26.09.2014 VII/1 Gv 6/14/1000 § 185 – Nedovolené ozbrojovanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Vladimír Kuruc GP/1000/400/10/2014 01.10.2014 VII/2 Gv 28/10/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Juraj Novocký, PhD. GP/1000/389/10/2014 07.10.2014 VII/1 Gv 119/12/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
JUDr. Vladimír Kuruc GP/1000/429/11/2014 16.10.2014 VII/2 Gv 25/10/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Vladimír Kuruc GP/1000/428/11/2014 16.10.2014 VII/2 Gv 26/10/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Vladimír Kuruc GP/1000/427/11/2014 16.10.2014 VII/2 Gv 30/10/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Vladimír Kuruc GP/1000/430/11/2014 16.10.2014 VII/2 Gv 31/10/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Vladimír Kuruc GP/1000/437/11/2014 21.10.2014 VII/1 Gv 9/12/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
– GP/1000/449/12/2014 14.11.2014 VII/2 Gv 61/13/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Aurel Pardubský GP/1000/483/12/2014 27.11.2014 VII/1 Gv 8/13/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
– GP/1000/468/03/2015 28.11.2014 VII/1 Gv 93/13/1000 § 319 – Ohrozenie utajovanej skutočnosti Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Ján Hrivnák, MPH GP/1000/452/11/2014 26.01.2015 VII/1 Gv 80/12/1000 § 161 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
JUDr. Jaroslav Palkovič, PhD. GP/1000/5/02/2015 27.01.2015 VII/1 Gv 107/11/1000 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Jaroslav Palkovič, PhD. GP/1000/37/02/2015 30.01.2015 VII/1 Gv 6/14/1000 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
– GP/1000/107/03/2015 24.02.2015 VII/1 Gv 42/14/1000 § 185 – Nedovolené ozbrojovanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
– GP/1000/90/03/2015 25.02.2015 VII/1 Gv 119/14/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Jaroslav Palkovič, PhD. GP/1000/122/03/2015 03.03.2015 VII/1 Gv 168/14/1000 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Peter Jenčík GP/1000/164/03/2015 17.03.2015 VII/1 Gv 51/15/1000 § 332 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
– GP/1000/154/03/2015 17.03.2015 VII/1 Gv 43/15/1000 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Vladimír Kuruc GP/1000/221/03/2015 24.03.2015 VII/2 Gv 34/15/1000 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
– GP/1000/189/05/2015 30.03.2015 VII/2 Gv 1/14/1000 § 355 – Prevádzačstvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
– GP/1000/220/03/2015 08.04.2015 VII/2 Gv 114/10/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
– GP/1000/165/05/2015 14.04.2015 VII/2 Gv 1/14/1000 § 171 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Juraj Novocký, PhD. GP/1000/274/05/2015 30.04.2015 VII/2 Gv 173/14/1000 § 231 – Podielnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 9 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1e (§ 11/1e) Tr.por.
JUDr. Peter Kysel GP/1000/306/05/2015 05.05.2015 VII/1 Gv 171/13/1000 § 295 – Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 9 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1e (§ 11/1e) Tr.por.
– GP/1000/350/06/2015 19.05.2015 VII/1 Gv 63/15/1000 § 353 – Ohrozenie dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
JUDr. Tomáš Honz GP/1000/384/05/2015 19.05.2015 VII/1 Gv 53/15/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Jaroslav Palkovič, PhD. GP/1000/398/07/2015 12.06.2015 VII/2 Gv 200/10/1000 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
– GP/1000/410/06/2015 16.06.2015 VII/1 Gv 102/14/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Jaroslav Palkovič, PhD. GP/1000/405/07/2015 16.06.2015 VII/2 Gv 200/10/1000 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Jaroslav Palkovič, PhD. GP/1000/422/07/2015 26.06.2015 VII/2 Gv 200/10/1000 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
– GP/1000/412/07/2015 30.06.2015 VII/2 Gv 48/15/1000 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
JUDr. Jaroslav Palkovič, PhD. GP/1000/361/07/2015 30.06.2015 VII/1 Gv 86/09/1000 § 185 – Nedovolené ozbrojovanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Ján Hrivnák, MPH GP/1000/481/07/2015 22.07.2015 VII/1 Gv 7/14/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Ján Hrivnák, MPH GP/1000/494/08/2015 11.08.2015 VII/1 Gv 8/14/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Ján Hrivnák, MPH GP/1000/495/08/2015 11.08.2015 VII/1 Gv 9/14/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Mária Trstenská GP/1000/471/07/2015 19.08.2015 VII/2 Gv 4/14/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
– GP/1000/509/08/2015 02.09.2015 VII/2 Gv 248/14/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
– GP/1000/516/10/2015 06.10.2015 VII/2 Gv 171/12/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Peter Jenčík GP/1000/515/09/2015 13.10.2015 VII/2 Gv 10/11/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
– GP/1000/520/10/2015 16.10.2015 VII/1 Gv 43/10/1000 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
– GP/1000/521/10/2015 24.10.2015 VII/2 Gv 114/10/1000 § 266 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Vladimír Kuruc GP/1000/527/11/2015 05.11.2015 VII/2 Gv 88/15/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Mária Trstenská GP/1000/522/10/2015 10.11.2015 VII/2 Gv 91/15/1000 § 276 – Skrátenie dane a poistného Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného § 218 Tr.por.
– GP/1000/523/10/2015 24.11.2015 VII/2 Gv 58/11/1000 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Mária Trstenská GP/1000/533/12/2015 15.12.2015 VII/2 Gv 74/14/1000 § 276 – Skrátenie dane a poistného Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného § 218 Tr.por.
JUDr. Ján Hrivnák, MPH GP/1000/535/12/2015 25.12.2015 VII/1 Gv 55/14/1000 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
– GP/1000/534/12/2015 29.12.2015 VII/1 Gv 74/12/1000 § 144 – Úkladná vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Mgr. Michal Stanislav GP/1000/536/12/2015 08.01.2016 VII/2 Gv 199/12/1000 § 144 – Úkladná vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Jaroslav Palkovič, PhD. GP/1000/528/11/2015 11.01.2016 VII/1 Gv 43/10/1000 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Jaroslav Palkovič, PhD. GP/1000/539/12/2015 12.01.2016 VII/1 Gv 202/11/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
– GP/1000/538/12/2015 26.01.2016 VII/1 Gv 46/15/1000 § 328 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Peter Kysel GP/1000/537/12/2015 06.02.2016 VII/2 Gv 18/09/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
JUDr. Vladimír Kuruc GP/1000/540/12/2015 11.02.2016 VII/2 Gv 109/14/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Vladimír Kuruc GP/1000/8/02/2016 12.02.2016 VII/1 Gv 38/15/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
– GP/1000/7/01/2016 15.02.2016 VII/1 Gv 182/12/1000 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
– GP/1000/17/02/2016 01.03.2016 VII/2 Gv 158/12/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Alexander Bíró GP/1000/19/03/2016 15.03.2016 VII/2 Gv 92/15/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
– GP/1000/18/03/2016 15.03.2016 VII/1 Gv 188/15/1000 § 332 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Ján Hrivnák, MPH GP/1000/20/03/2016 27.03.2016 VII/1 Gv 65/14/1000 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
– GP/1000/21/03/2016 02.04.2016 VII/1 Gv 4/08/1000 § 161 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Juraj Novocký, PhD. GP/1000/3/01/2016 23.04.2016 VII/2 Gv 172/14/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
JUDr. Bohdan Čeľovský GP/1000/25/04/2016 02.05.2016 VII/1 Gv 5/11/1000 § 144 – Úkladná vražda Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
– GP/1000/26/05/2016 13.05.2016 VII/1 Gv 89/13/1000 § 266 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
– GP/1000/27/05/2016 20.05.2016 VII/1 Gv 20/16/1000 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
– GP/1000/32/05/2016 10.06.2016 VII/2 Gv 54/10/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
JUDr. Renáta Ontkovičová GP/1000/31/05/2016 10.06.2016 VII/2 Gv 209/14/1000 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Bohdan Čeľovský GP/1000/33/06/2016 10.06.2016 VII/1 Gv 166/14/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Jaroslav Palkovič, PhD. GP/1000/34/06/2016 14.06.2016 VII/1 Gv 66/13/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
– GP/1000/38/06/2016 06.07.2016 VII/1 Gv 45/16/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Bohdan Čeľovský GP/1000/39/07/2016 23.07.2016 VII/2 Gv 94/16/1000 § 219 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Vasiľ Špirko GP/1000/40/07/2016 02.08.2016 VII/1 Gv 31/13/1000 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
JUDr. Peter Jenčík GP/1000/47/09/2016 30.09.2016 VII/2 Gv 146/13/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
– GP/1000/49/09/2016 11.10.2016 VII/1 Gv 146/12/1000 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
JUDr. Aurel Pardubský GP/1000/45/09/2016 18.10.2016 VII/1 Gv 114/15/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
– GP/1000/53/10/2016 24.10.2016 VII/1 Gv 214/12/1000 § 239 – Poškodzovanie veritei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Mária Trstenská GP/1000/57/11/2016 29.11.2016 VII/2 Gv 176/13/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Marek Sivák GP/1000/60/11/2016 13.12.2016 VII/2 Gv 80/15/1000 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
doc. JUDr. Ján Šanta, MBA PhD. GP/1000/84/12/2016 28.12.2016 VII/2 Gv 149/15/1000 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Bohdan Čeľovský GP/1000/76/12/2016 04.01.2017 VII/1 Gv 23/12/1000 § 356 – Prevádzačstvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
– GP/1000/89/12/2016 09.01.2017 VII/2 Gv 111/14/1000 § 270 – Falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
– GP/1000/48/09/2016 16.01.2017 VII/1 Gv 4/13/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
– GP/1000/35/01/2017 30.01.2017 VII/1 Gv 102/16/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
– GP/1000/36/01/2017 30.01.2017 VII/2 Gv 156/15/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Vasiľ Špirko GP/1000/37/01/2017 31.01.2017 VII/2 Gv 118/14/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Peter Jenčík GP/1000/38/01/2017 03.02.2017 VII/1 Gv 200/12/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
– GP/1000/50/02/2017 07.02.2017 VII/2 Gv 57/09/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
JUDr. Alexander Bíró GP/1000/41/01/2017 14.02.2017 VII/1 Gv 127/15/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Juraj Novocký, PhD. GP/1000/56/02/2017 28.02.2017 VII/1 Gv 113/12/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
JUDr. Peter Kysel GP/1000/67/02/2017 03.03.2017 VII/2 Gv 174/15/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
– GP/1000/54/02/2017 10.03.2017 VII/2 Gv 34/16/1000 § 144 – Úkladná vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
– GP/1000/76/03/2017 13.03.2017 VII/2 Gv 135/16/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Bohdan Čeľovský GP/1000/83/03/2017 20.03.2017 VII/2 Gv 5/13/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Marek Sivák GP/1000/91/03/2017 24.03.2017 VII/2 Gv 80/15/1000 § 259 – Skresl’ovanie údajov hospodárskej a obchodneh evidencie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
– GP/1000/44/08/2016 24.03.2017 VII/1 Gv 66/06/1000 § 158 – Zneužívanie právomoci verejného činiteľa Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
– GP/1000/55/02/2017 28.03.2017 VII/1 Gv 58/13/1000 § 294 – Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
– GP/1000/98/03/2017 04.04.2017 VII/1 Gv 185/13/1000 § 259 – Skresl’ovanie údajov hospodárskej a obchodneh evidencie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Alexander Bíró GP/1000/97/03/2017 04.04.2017 VII/1 Gv 39/15/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Mária Trstenská GP/1000/106/04/2017 03.05.2017 VII/2 Gv 30/13/1000 § 276 – Skrátenie dane a poistného Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného § 218 Tr.por.
JUDr. Vladimír Kuruc GP/1000/137/05/2017 31.05.2017 VII/1 Gv 55/16/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Bohdan Čeľovský GP/1000/153/06/2017 26.06.2017 VII/2 Gv 78/17/1000 § 422 – Prejavy sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Dr. JUDr. Maroš Žilinka, PhD. GP/1000/165/06/2017 14.07.2017 VII/1 Gv 79/15/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
– GP/1000/166/07/2017 21.07.2017 VII/2 Gv 36/17/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
– GP/1000/186/07/2017 08.08.2017 VII/2 Gv 159/15/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
– GP/1000/195/08/2017 18.08.2017 VII/2 Gv 75/16/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
– GP/1000/205/08/2017 28.08.2017 VII/1 Gv 91/17/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Aurel Pardubský GP/1000/209/08/2017 29.08.2017 VII/2 Gv 123/16/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
– GP/1000/198/08/2017 06.09.2017 VII/2 Gv 73/16/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Bohdan Čeľovský GP/1000/222/09/2017 14.09.2017 VII/1 Gv 82/17/1000 § 422 – Prejavy sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
– GP/1000/199/08/2017 19.09.2017 VII/2 Gv 76/16/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
– GP/1000/194/08/2017 19.09.2017 VII/2 Gv 72/16/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
– GP/1000/239/10/2017 10.10.2017 VII/2 Gv 78/16/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
– GP/1000/238/10/2017 10.10.2017 VII/2 Gv 77/16/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Marek Sivák GP/1000/268/10/2017 04.11.2017 VII/1 Gv 136/14/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
– GP/1000/277/11/2017 14.11.2017 VII/1 Gv 161/17/1000 § 346 – Krivá výpoveď a krivá prísaha Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Peter Kysel GP/1000/227/09/2017 15.11.2017 VII/1 Gv 98/14/1000 § 223 – Poist’ovací podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Peter Kysel GP/1000/258/10/2017 17.11.2017 VII/2 Gv 169/13/1000 § 185 – Nedovolené ozbrojovanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Mária Trstenská GP/1000/283/11/2017 26.11.2017 VII/2 Gv 23/16/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Bohdan Čeľovský GP/1000/270/10/2017 04.12.2017 VII/1 Gv 5/14/1000 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Tomáš Honz GP/1000/288/11/2017 04.12.2017 VII/2 Gv 88/17/1000 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Alexander Bíró GP/1000/293/11/2017 08.12.2017 VII/2 Gv 92/15/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Vasiľ Špirko GP/1000/310/12/2017 28.12.2017 VII/2 Gv 59/13/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
– GP/1000/291/11/2017 28.12.2017 VII/1 Gv 29/17/1000 § 190 – Hrubý nátlak Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Aurel Pardubský GP/1000/315/12/2017 09.01.2018 VII/2 Gv 242/17/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
– GP/1000/65/01/2018 20.02.2018 VII/1 Gv 30/18/1000 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Mária Trstenská GP/1000/81/03/2018 20.03.2018 VII/2 Gv 18/18/1000 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
doc. JUDr. Ján Šanta, MBA PhD. GP/1000/89/03/2018 23.03.2018 VII/1 Gv 182/15/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
doc. JUDr. Ján Šanta, MBA PhD. GP/1000/94/03/2018 30.03.2018 VII/1 Gv 43/14/1000 § 226 – Neoprávnené obohatenie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
JUDr. Tomáš Honz GP/1000/107/03/2018 03.04.2018 VII/2 Gv 89/17/1000 § 422 – Prejavy sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Jaroslav Palkovič, PhD. GP/1000/320/12/2017 09.04.2018 VII/1 Gv 164/16/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Tomáš Honz GP/1000/123/04/2018 20.04.2018 VII/2 Gv 226/17/1000 § 422 – Prejavy sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
JUDr. Ján Hrivnák, MPH GP/1000/124/04/2018 22.04.2018 VII/2 Gv 210/17/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Juraj Novocký, PhD. GP/1000/127/04/2018 27.04.2018 VII/1 Gv 57/13/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
JUDr. Peter Kysel GP/1000/142/04/2018 10.05.2018 VII/1 Gv 25/18/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
doc. JUDr. Ján Šanta, MBA PhD. GP/1000/43/08/2016 15.05.2018 VII/2 Gv 36/14/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Juraj Novocký, PhD. GP/1000/132/04/2018 22.05.2018 VII/1 Gv 25/12/1000 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
JUDr. Alexander Bíró GP/1000/181/06/2018 12.06.2018 VII/1 Gv 154/16/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
– GP/1000/175/05/2018 18.06.2018 VII/1 Gv 60/15/1000 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
– GP/1000/153/05/2018 19.06.2018 VII/1 Gv 228/17/1000 § 185 – Nedovolené ozbrojovanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Juraj Novocký, PhD. GP/1000/187/06/2018 21.06.2018 VII/1 Gv 3/12/1000 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
JUDr. Aurel Pardubský GP/1000/210/07/2018 12.07.2018 VII/2 Gv 145/16/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Aurel Pardubský GP/1000/209/07/2018 12.07.2018 VII/2 Gv 144/16/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Aurel Pardubský GP/1000/211/07/2018 13.07.2018 VII/2 Gv 146/16/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
– GP/1000/217/07/2018 31.07.2018 VII/1 Gv 220/17/1000 § 185 – Nedovolené ozbrojovanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Alexander Bíró GP/1000/219/07/2018 03.08.2018 VII/2 Gv 167/14/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Juraj Novocký, PhD. GP/1000/237/08/2018 23.08.2018 VII/2 Gv 136/17/1000 § 422 – Prejavy sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Mária Trstenská GP/1000/243/08/2018 25.08.2018 VII/2 Gv 155/15/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
JUDr. Peter Jenčík GP/1000/250/08/2018 04.09.2018 VII/2 Gv 249/14/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
– GP/1000/255/09/2018 14.09.2018 VII/2 Gv 91/18/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
– GP/1000/259/09/2018 28.09.2018 VII/1 Gv 11/12/1000 § 190 – Hrubý nátlak Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
doc. JUDr. Ján Šanta, MBA PhD. GP/1000/262/09/2018 11.10.2018 VII/1 Gv 41/16/1000 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
– GP/1000/311/10/2018 23.10.2018 VII/2 Gv 27/18/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
– GP/1000/295/10/2018 26.10.2018 VII/1 Gv 46/16/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Dr. JUDr. Maroš Žilinka, PhD. GP/1000/328/11/2018 16.11.2018 VII/2 Gv 182/16/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Tomáš Honz GP/1000/332/11/2018 23.11.2018 VII/1 Gv 156/14/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Marek Sivák GP/1000/294/10/2018 27.11.2018 VII/2 Gv 153/18/1000 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
JUDr. Vasiľ Špirko GP/1000/342/11/2018 01.02.2019 VII/1 Gv 174/15/1000 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Aurel Pardubský GP/1000/227/02/2019 06.02.2019 VII/1 Gv 237/18/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Aurel Pardubský GP/1000/248/02/2019 28.02.2019 VII/1 Gv 156/18/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Peter Kysel GP/1000/259/02/2019 12.03.2019 VII/1 Gv 252/18/1000 § 219 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
– GP/1000/262/02/2019 13.03.2019 VII/1 Gv 31/18/1000 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
JUDr. Peter Kysel GP/1000/258/02/2019 13.03.2019 VII/1 Gv 251/18/1000 § 219 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Mária Trstenská GP/1000/264/03/2019 14.03.2019 VII/1 Gv 227/18/1000 § 237 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
– GP/1000/271/03/2019 19.03.2019 VII/1 Gv 87/18/1000 § 233 – Legalizácia príjmu z trestnej činnosti Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Renáta Ontkovičová GP/1000/315/03/2019 10.04.2019 VII/1 Gv 141/16/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
– GP/1000/287/03/2019 10.04.2019 VII/1 Gv 223/18/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Bohdan Čeľovský GP/1000/354/04/2019 02.05.2019 VII/2 Gv 18/15/1000 § 144 – Úkladná vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Jaroslav Palkovič, PhD. GP/1000/292/03/2019 09.05.2019 VII/1 Gv 104/18/1000 § 235 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Peter Jenčík GP/1000/290/03/2019 15.05.2019 VII/2 Gv 107/18/1000 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Vladimír Kuruc GP/1000/445/05/2019 24.05.2019 VII/2 Gv 2/19/1000 § 332 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
JUDr. Marek Sivák GP/1000/508/05/2019 07.06.2019 VII/1 Gv 106/16/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
– GP/1000/521/05/2019 12.06.2019 VII/2 Gv 33/19/1000 § 422 – Prejavy sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Rastislav Hruška, PhD. GP/1000/511/05/2019 13.06.2019 VII/2 Gv 236/18/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
– GP/1000/582/06/2019 22.06.2019 VII/2 Gv 112/19/1000 § 422 – Prejavy sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
JUDr. Jaroslav Palkovič, PhD. GP/1000/696/06/2019 11.07.2019 VII/1 Gv 153/15/1000 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Marek Sivák GP/1000/509/05/2019 24.07.2019 VII/1 Gv 124/17/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
– GP/1000/775/07/2019 27.07.2019 VII/2 Gv 174/18/1000 § 422 – Prejavy sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
JUDr. Peter Kysel GP/1000/1035/09/2019 10.10.2019 VII/2 Gv 156/19/1000 § 190 – Hrubý nátlak Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Rastislav Hruška, PhD. GP/1000/1027/09/2019 10.10.2019 VII/2 Gv 166/19/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
– GP/1000/1146/10/2019 23.10.2019 VII/1 Gv 72/19/1000 § 422 – Prejavy sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Rastislav Hruška, PhD. GP/1000/1113/10/2019 25.10.2019 VII/2 Gv 51/19/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
– GP/1000/1251/10/2019 14.11.2019 VII/2 Gv 156/15/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Jaroslav Palkovič, PhD. GP/1000/1006/09/2019 15.11.2019 VII/1 Gv 147/16/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Vladimír Kuruc GP/1000/1436/12/2019 17.12.2019 VII/2 Gv 332/17/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
doc. JUDr. Ján Šanta, MBA PhD. GP/1000/1443/12/2019 24.12.2019 VII/1 Gv 47/19/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Miroslav Ľalík GP/1000/1451/12/2019 24.12.2019 VII/2 Gv 153/19/1000 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Miroslav Ľalík GP/1000/1511/12/2019 04.01.2020 VII/2 Gv 177/18/1000 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Peter Kysel GP/1000/94/01/2020 17.01.2020 VII/2 Gv 175/19/1000 § 352 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Peter Kysel GP/1000/275/01/2020 30.01.2020 VII/1 Gv 149/19/1000 § 155 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
– GP/1000/335/01/2020 31.01.2020 VII/3 Gv 71/19/1000 § 422 – Prejavy sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
JUDr. Peter Kysel GP/1000/93/01/2020 01.02.2020 VII/1 Gv 151/19/1000 § 219 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
– GP/1000/407/01/2020 13.02.2020 VII/2 Gv 246/18/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Alexander Bíró GP/1000/347/01/2020 14.02.2020 VII/2 Gv 47/14/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Peter Kysel GP/1000/457/02/2020 19.02.2020 VII/3 Gv 102/19/1000 § 219 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
– GP/1000/473/02/2020 21.02.2020 VII/2 Gv 196/19/1000 § 294 – Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
– GP/1000/514/02/2020 28.02.2020 VII/2 Gv 92/19/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Mária Trstenská GP/1000/523/02/2020 03.03.2020 VII/2 Gv 294/17/1000 § 270 – Falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Peter Jenčík GP/1000/649/03/2020 16.03.2020 VII/1 Gv 156/17/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Ján Hrivnák, MPH GP/1000/670/03/2020 27.03.2020 VII/1 Gv 150/19/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Dr. JUDr. Maroš Žilinka, PhD. GP/1000/664/03/2020 01.04.2020 VII/1 Gv 100/18/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Peter Kysel GP/1000/711/03/2020 07.04.2020 VII/1 Gv 182/13/1000 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
JUDr. Peter Kysel GP/1000/712/03/2020 08.04.2020 VII/1 Gv 183/13/1000 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
JUDr. Peter Kysel GP/1000/713/03/2020 15.04.2020 VII/1 Gv 184/13/1000 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
JUDr. Peter Kysel GP/1000/710/03/2020 18.04.2020 VII/1 Gv 181/13/1000 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
– GP/1000/787/04/2020 25.04.2020 VII/2 Gv 164/19/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Marek Sivák GP/1000/794/04/2020 30.04.2020 VII/1 Gv 105/16/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
– GP/1000/819/04/2020 06.05.2020 VII/2 Gv 165/19/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Mária Trstenská GP/1000/865/05/2020 15.05.2020 VII/2 Gv 79/15/1000 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
JUDr. Mária Trstenská GP/1000/861/05/2020 15.05.2020 VII/2 Gv 79/15/1000 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
JUDr. Mária Trstenská GP/1000/860/05/2020 16.05.2020 VII/2 Gv 79/15/1000 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
JUDr. Marek Sivák GP/1000/757/04/2020 19.05.2020 VII/1 Gv 30/20/1000 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Mária Trstenská GP/1000/863/05/2020 20.05.2020 VII/2 Gv 79/15/1000 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
JUDr. Vladimír Kuruc GP/1000/950/05/2020 20.05.2020 VII/2 Gv 168/19/1000 § 161 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Mária Trstenská GP/1000/864/05/2020 20.05.2020 VII/2 Gv 79/15/1000 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
JUDr. Mária Trstenská GP/1000/903/05/2020 22.05.2020 VII/2 Gv 79/15/1000 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
JUDr. Mária Trstenská GP/1000/905/05/2020 22.05.2020 VII/2 Gv 79/15/1000 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
JUDr. Mária Trstenská GP/1000/906/05/2020 22.05.2020 VII/2 Gv 79/15/1000 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
JUDr. Mária Trstenská GP/1000/904/05/2020 23.05.2020 VII/2 Gv 79/15/1000 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
JUDr. Vladimír Kuruc GP/1000/811/04/2020 26.05.2020 VII/2 Gv 140/19/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Mária Trstenská GP/1000/945/05/2020 29.05.2020 VII/2 Gv 79/15/1000 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
JUDr. Vladimír Kuruc GP/1000/951/05/2020 29.05.2020 VII/2 Gv 170/19/1000 § 161 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Michal Šúrek GP/1000/955/05/2020 30.05.2020 VII/2 Gv 180/17/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
– GP/1000/760/04/2020 05.06.2020 VII/2 Gv 163/19/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Ján Hrivnák, MPH GP/1000/1007/05/2020 07.06.2020 VII/1 Gv 66/18/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Mária Trstenská GP/1000/1002/05/2020 08.06.2020 VII/2 Gv 79/15/1000 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Michal Šúrek GP/1000/954/05/2020 10.06.2020 VII/2 Gv 56/20/1000 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
– GP/1000/786/04/2020 11.06.2020 VII/2 Gv 162/19/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Miroslav Ľalík GP/1000/1046/06/2020 12.06.2020 VII/2 Gv 74/16/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
– GP/1000/1028/06/2020 26.06.2020 VII/2 Gv 85/19/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Jaroslav Palkovič, PhD. GP/1000/840/04/2020 02.07.2020 VII/1 Gv 105/18/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Renáta Ontkovičová GP/1000/1180/06/2020 04.07.2020 VII/2 Gv 121/17/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Miroslav Ľalík GP/1000/1205/06/2020 14.07.2020 VII/2 Gv 233/18/1000 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Ondrej Repa, PhD. GP/1000/1399/07/2020 08.08.2020 VII/1 Gv 76/20/1000 § 225 – Subvenčný podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Vladimír Kuruc GP/1000/1507/08/2020 03.09.2020 VII/3 Gv 162/19/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Vladimír Kuruc GP/1000/1611/09/2020 04.09.2020 VII/1 Gv 77/19/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
– GP/1000/1528/08/2020 04.09.2020 VII/2 Gv 256/17/1000 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
– GP/1000/1462/08/2020 08.09.2020 VII/2 Gv 37/20/1000 § 324 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Vladimír Kuruc GP/1000/1640/09/2020 08.09.2020 VII/2 Gv 169/19/1000 § 332 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Tomáš Honz GP/1000/1487/08/2020 10.09.2020 VII/2 Gv 88/17/1000 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Peter Jenčík GP/1000/1539/08/2020 18.09.2020 VII/1 Gv 39/20/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Michal Šúrek GP/1000/1645/09/2020 24.09.2020 VII/2 Gv 180/17/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Martin Nociar GP/1000/1668/09/2020 01.10.2020 VII/1 Gv 139/17/1000 § 422 – Prejavy sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Martin Nociar GP/1000/1734/09/2020 14.10.2020 VII/2 Gv 152/18/1000 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
JUDr. Rastislav Hruška, PhD. GP/1000/1933/10/2020 07.11.2020 VII/2 Gv 48/18/1000 § 328 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Peter Jenčík GP/1000/2037/11/2020 27.11.2020 VII/1 Gv 38/16/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Peter Jenčík GP/1000/2038/11/2020 27.11.2020 VII/1 Gv 39/16/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
– GP/1000/2093/11/2020 30.11.2020 VII/2 Gv 1/20/1000 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
– GP/1000/2128/12/2020 12.12.2020 VII/3 Gv 180/19/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
doc. JUDr. Ján Šanta, MBA PhD. GP/1000/2135/12/2020 31.12.2020 VII/2 Gv 184/17/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Bohdan Čeľovský GP/1000/2328/12/2020 15.01.2021 VII/1 Gv 54/16/1000 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Vladimír Kuruc GP/1000/239/01/2021 27.01.2021 VII/1 Gv 49/20/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Miroslav Ľalík GP/1000/223/01/2021 01.02.2021 VII/2 Gv 144/20/1000 § 423 – Hanobenie národa, rasy a presvedčenia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Ján Hrivnák, MPH GP/1000/331/02/2021 13.02.2021 VII/2 Gv 157/19/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Aurel Pardubský GP/1000/460/02/2021 23.02.2021 VII/2 Gv 27/19/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Martin Nociar GP/1000/400/02/2021 25.02.2021 VII/2 Gv 152/17/1000 § 423 – Hanobenie národa, rasy a presvedčenia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Jaroslav Palkovič, PhD. GP/1000/408/02/2021 26.02.2021 VII/1 Gv 4/16/1000 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Aurel Pardubský GP/1000/551/03/2021 04.03.2021 VII/2 Gv 174/20/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Michal Šúrek GP/1000/445/02/2021 09.03.2021 VII/2 Gv 64/20/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného § 218 Tr.por.
JUDr. Michal Šúrek GP/1000/642/03/2021 19.03.2021 VII/1 Gv 118/20/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
– GP/1000/619/03/2021 19.03.2021 VII/2 Gv 219/18/1000 § 332 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Bohdan Čeľovský GP/1000/673/03/2021 26.03.2021 VII/1 Gv 171/16/1000 § 144 – Úkladná vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Jaroslav Palkovič, PhD. GP/1000/731/03/2021 08.04.2021 VII/1 Gv 241/18/1000 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Bohdan Čeľovský GP/1000/778/03/2021 15.04.2021 VII/1 Gv 122/17/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
JUDr. Jaroslav Palkovič, PhD. GP/1000/732/03/2021 16.04.2021 VII/1 Gv 164/16/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Mária Trstenská GP/1000/869/04/2021 23.04.2021 VII/2 Gv 79/15/1000 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
JUDr. Mária Trstenská GP/1000/868/04/2021 23.04.2021 VII/2 Gv 79/15/1000 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
JUDr. Ján Hrivnák, MPH GP/1000/1076/05/2021 07.05.2021 VII/1 Gv 13/21/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Tomáš Honz GP/1000/1144/05/2021 27.05.2021 VII/2 Gv 37/21/1000 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Miroslav Ľalík GP/1000/1291/05/2021 28.05.2021 VII/2 Gv 114/20/1000 § 422 – Prejavy sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Jaroslav Palkovič, PhD. GP/1000/1067/05/2021 02.06.2021 VII/2 Gv 212/12/1000 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
JUDr. Vladimír Kuruc GP/1000/1423/06/2021 08.06.2021 VII/1 Gv 137/16/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Vladimír Kuruc GP/1000/1424/06/2021 08.06.2021 VII/1 Gv 139/16/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Vladimír Kuruc GP/1000/1430/06/2021 09.06.2021 VII/1 Gv 138/16/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
– GP/1000/1359/06/2021 11.06.2021 VII/1 Gv 106/20/1000 § 422 – Prejavy sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
JUDr. Attila Izsák GP/1000/1416/06/2021 16.06.2021 VII/1 Gv 141/19/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Vladimír Kuruc GP/1000/1494/06/2021 17.06.2021 VII/1 Gv 136/16/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Vladimír Kuruc GP/1000/1495/06/2021 17.06.2021 VII/1 Gv 134/16/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Vladimír Kuruc GP/1000/1513/06/2021 21.06.2021 VII/1 Gv 135/16/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Bohdan Čeľovský GP/1000/1411/06/2021 22.06.2021 VII/1 Gv 152/17/1000 § 219 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Alexander Bíró GP/1000/1543/06/2021 23.06.2021 VII/1 Gv 29/16/1000 § 118 – Neoprávnené podnikanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Ján Hrivnák, MPH GP/1000/1544/06/2021 14.07.2021 VII/1 Gv 98/16/1000 § 219 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Martin Nociar GP/1000/1913/08/2021 19.08.2021 VII/3 Gv 49/19/1000 § 422 – Prejavy sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Matúš Harkabus GP/1000/1916/08/2021 19.08.2021 VII/1 Gv 89/17/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
JUDr. Matúš Harkabus GP/1000/1915/08/2021 20.08.2021 VII/1 Gv 177/16/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
– GP/1000/1512/06/2021 31.08.2021 VII/2 Gv 141/19/1000 § 336 – Nepriama korupcia Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného § 218 Tr.por.
– GP/1000/1967/08/2021 31.08.2021 VII/3 Gv 60/20/1000 § 422 – Prejavy sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
JUDr. Jaroslav Palkovič, PhD. GP/1000/1988/08/2021 02.09.2021 VII/3 Gv 14/19/1000 § 270 – Falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Aurel Pardubský GP/1000/1459/06/2021 03.09.2021 VII/1 Gv 31/16/1000 § 161 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
– GP/1000/2014/08/2021 07.09.2021 VII/3 Gv 90/21/1000 § 422 – Prejavy sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Jaroslav Palkovič, PhD. GP/1000/2071/09/2021 16.09.2021 VII/2 Gv 61/21/1000 § 332 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Matúš Harkabus GP/1000/2148/09/2021 24.09.2021 VII/1 Gv 116/19/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Ondrej Repa, PhD. GP/1000/2258/09/2021 12.10.2021 VII/2 Gv 131/16/1000 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Ján Hrivnák, MPH GP/1000/2320/10/2021 15.10.2021 VII/2 Gv 54/18/1000 § 422 – Prejavy sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Ján Hrivnák, MPH GP/1000/2262/09/2021 23.10.2021 VII/2 Gv 132/20/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Alexander Bíró GP/1000/2404/10/2021 27.10.2021 VII/3 Gv 139/19/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Matúš Harkabus GP/1000/2431/10/2021 30.10.2021 VII/1 Gv 116/19/1000 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Vladimír Kuruc GP/1000/2557/11/2021 02.11.2021 VII/1 Gv 133/16/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Vladimír Kuruc GP/1000/2556/11/2021 02.11.2021 VII/1 Gv 132/16/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Vladimír Kuruc GP/1000/2565/11/2021 03.11.2021 VII/1 Gv 131/16/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Mária Trstenská GP/1000/2527/10/2021 09.11.2021 VII/2 Gv 347/17/1000 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Rastislav Hruška, PhD. GP/1000/2534/10/2021 11.11.2021 VII/3 Gv 57/20/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Matúš Harkabus GP/1000/2594/10/2021 19.11.2021 VII/1 Gv 116/19/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Ondrej Repa, PhD. GP/1000/2342/10/2021 25.11.2021 VII/1 Gv 76/20/1000 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Matúš Harkabus GP/1000/2658/11/2021 30.11.2021 VII/1 Gv 116/19/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Martin Nociar GP/1000/1426/06/2021 03.12.2021 VII/1 Gv 138/19/1000 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
JUDr. Matúš Harkabus GP/1000/2756/11/2021 04.12.2021 VII/1 Gv 116/19/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Peter Kysel GP/1000/2751/11/2021 11.12.2021 VII/1 Gv 185/16/1000 § 144 – Úkladná vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Matúš Harkabus GP/1000/2922/12/2021 31.12.2021 VII/1 Gv 116/19/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Ján Hrivnák, MPH GP/1000/3007/12/2021 03.01.2022 VII/1 Gv 179/19/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Peter Kysel GP/1000/3053/12/2021 12.01.2022 VII/2 Gv 123/20/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Oliver Janíček GP/1000/3088/12/2021 14.01.2022 VII/2 Gv 33/17/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Alexander Bíró GP/1000/281/01/2022 28.01.2022 VII/1 Gv 1/22/1000 § 174 – Krivé obvinenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Ján Hrivnák, MPH GP/1000/327/01/2022 29.01.2022 VII/2 Gv 53/21/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Ondrej Repa, PhD. GP/1000/353/01/2022 05.02.2022 VII/1 Gv 19/18/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Peter Kysel GP/1000/377/01/2022 08.02.2022 VII/1 Gv 133/17/1000 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Peter Kysel GP/1000/386/01/2022 08.02.2022 VII/1 Gv 132/17/1000 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Peter Kysel GP/1000/385/01/2022 18.02.2022 VII/1 Gv 134/17/1000 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Peter Kysel GP/1000/388/01/2022 21.02.2022 VII/1 Gv 46/18/1000 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Matúš Harkabus GP/1000/599/02/2022 26.02.2022 VII/1 Gv 2/21/1000 § 233 – Legalizácia príjmu z trestnej činnosti Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
– GP/1000/563/02/2022 01.03.2022 VII/2 Gv 15/19/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Peter Kysel GP/1000/387/01/2022 08.03.2022 VII/1 Gv 131/17/1000 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Jaroslav Palkovič, PhD. GP/1000/754/03/2022 18.03.2022 VII/1 Gv 11/22/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
JUDr. Miroslav Ľalík GP/1000/790/03/2022 23.03.2022 VII/3 Gv 103/21/1000 § 423 – Hanobenie národa, rasy a presvedčenia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Matúš Harkabus GP/1000/866/03/2022 30.03.2022 VII/1 Gv 129/19/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Aurel Pardubský GP/1000/975/03/2022 31.03.2022 VII/2 Gv 98/20/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Rastislav Hruška, PhD. GP/1000/876/03/2022 07.04.2022 VII/2 Gv 29/22/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Jaroslav Palkovič, PhD. GP/1000/915/03/2022 20.04.2022 VII/2 Gv 149/21/1000 § 332 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Tomáš Honz GP/1000/1052/04/2022 21.05.2022 VII/1 Gv 176/19/1000 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Vladimír Kuruc GP/1000/1570/06/2022 09.06.2022 VII/1 Gv 171/19/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Vladimír Kuruc GP/1000/1571/06/2022 09.06.2022 VII/1 Gv 167/19/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Michal Šúrek GP/1000/1602/06/2022 14.06.2022 VII/1 Gv 118/20/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Bohdan Čeľovský GP/1000/1562/06/2022 22.06.2022 VII/1 Gv 99/17/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
JUDr. Rastislav Hruška, PhD. GP/1000/1714/06/2022 27.06.2022 VII/2 Gv 63/20/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Vladimír Kuruc GP/1000/1754/07/2022 01.07.2022 VII/1 Gv 170/19/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Oliver Janíček GP/1000/1763/07/2022 15.07.2022 VII/2 Gv 21/18/1000 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Mgr. Michal Stanislav GP/1000/1902/07/2022 30.07.2022 VII/2 Gv 130/21/1000 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Martina Kellerová GP/1000/1993/08/2022 02.08.2022 VII/2 Gv 82/21/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Matúš Harkabus GP/1000/1941/07/2022 12.08.2022 VII/2 Gv 105/19/1000 § 422 – Prejavy sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
JUDr. Aurel Pardubský GP/1000/2106/08/2022 15.08.2022 VII/3 Gv 44/20/1000 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Peter Jenčík GP/1000/2100/08/2022 02.09.2022 VII/1 Gv 87/22/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Ladislav Masár GP/1000/2138/08/2022 02.09.2022 VII/1 Gv 14/22/1000 § 237 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Matej Izakovič GP/1000/1923/07/2022 07.09.2022 VII/3 Gv 135/20/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Martin Nociar GP/1000/2149/08/2022 09.09.2022 VII/1 Gv 42/22/1000 § 423 – Hanobenie národa, rasy a presvedčenia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Matej Izakovič GP/1000/2473/10/2022 19.10.2022 VII/2 Gv 5/17/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Jaroslav Palkovič, PhD. GP/1000/2565/10/2022 27.10.2022 VII/1 Gv 117/22/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Aurel Pardubský GP/1000/2667/10/2022 31.10.2022 VII/2 Gv 70/22/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Ladislav Masár GP/1000/2611/10/2022 01.11.2022 VII/3 Gv 96/21/1000 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
JUDr. Ladislav Masár GP/1000/2601/10/2022 04.11.2022 VII/2 Gv 83/22/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Martin Nociar GP/1000/2612/10/2022 12.11.2022 VII/2 Gv 51/20/1000 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
JUDr. Peter Jenčík GP/1000/2606/10/2022 20.11.2022 VII/1 Gv 227/17/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Bohdan Čeľovský GP/1000/3076/12/2022 27.12.2022 VII/2 Gv 128/21/1000 § 422 – Prejavy sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Matej Izakovič GP/1000/3094/12/2022 31.12.2022 VII/2 Gv 5/17/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Aurel Pardubský GP/1000/3121/12/2022 05.01.2023 VII/2 Gv 55/20/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Miroslav Ľalík GP/1000/3172/12/2022 11.01.2023 VII/2 Gv 84/20/1000 § 423 – Hanobenie národa, rasy a presvedčenia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Matej Izakovič GP/1000/84/01/2023 13.01.2023 VII/2 Gv 107/19/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Daniel Lipšic GP/1000/333/01/2023 18.01.2023 VII/3 Gv 136/22/1000 § 144 – Úkladná vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Ján Mihal GP/1000/209/01/2023 20.01.2023 VII/2 Gv 60/18/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Bohdan Čeľovský GP/1000/381/01/2023 02.02.2023 VII/1 Gv 32/23/1000 § 346 – Krivá výpoveď a krivá prísaha Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
JUDr. Michal Šúrek GP/1000/279/01/2023 03.02.2023 VII/2 Gv 112/22/1000 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Vladimír Kuruc GP/1000/558/02/2023 08.02.2023 VII/2 Gv 15/23/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Martin Nociar GP/1000/412/01/2023 09.02.2023 VII/3 Gv 135/21/1000 § 422 – Prejavy sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Attila Izsák GP/1000/593/02/2023 25.02.2023 VII/1 Gv 109/21/1000 § 266 – Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Ján Hrivnák, MPH GP/1000/714/02/2023 27.02.2023 VII/3 Gv 23/22/1000 § 328 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Jaroslav Palkovič, PhD. GP/1000/729/02/2023 03.03.2023 VII/1 Gv 2/19/1000 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Peter Mikuláš GP/1000/703/02/2023 09.03.2023 VII/1 Gv 13/22/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Attila Izsák GP/1000/590/02/2023 10.03.2023 VII/1 Gv 25/22/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Bohdan Čeľovský GP/1000/855/03/2023 24.03.2023 VII/1 Gv 8/23/1000 Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
Mgr. Alexander Feník GP/1000/972/03/2023 14.04.2023 VII/1 Gv 14/19/1000 § 237 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Aurel Pardubský GP/1000/1157/04/2023 17.04.2023 VII/1 Gv 34/23/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Rastislav Hruška, PhD. GP/1000/1059/03/2023 18.04.2023 VII/2 Gv 29/22/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Attila Izsák GP/1000/1123/04/2023 25.04.2023 VII/1 Gv 64/19/1000 § 270 – Falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Ondrej Repa, PhD. GP/1000/1269/05/2023 02.05.2023 VII/3 Gv 107/22/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Mgr. Michal Stanislav GP/1000/1167/04/2023 12.05.2023 VII/3 Gv 5/22/1000 § 422 – Prejavy sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Peter Kysel GP/1000/1235/04/2023 19.05.2023 VII/3 Gv 157/22/1000 § 422 – Prejavy sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Mária Trstenská GP/1000/1319/05/2023 20.05.2023 VII/1 Gv 88/22/1000 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 59 - zastavil - § 215/2b (§ 172/2b) Tr.por.
JUDr. Mária Trstenská GP/1000/1317/05/2023 24.05.2023 VII/1 Gv 88/22/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 59 - zastavil - § 215/2b (§ 172/2b) Tr.por.
doc. JUDr. Ján Šanta, MBA PhD. GP/1000/1654/06/2023 15.06.2023 VII/2 Gv 180/19/1000 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Mgr. Lucia Bizoňová GP/1000/1683/06/2023 30.06.2023 VII/1 Gv 199/18/1000 § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov európskej únie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Peter Mikuláš GP/1000/1752/06/2023 12.07.2023 VII/1 Gv 53/22/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Daniel Lipšic GP/1000/1904/07/2023 28.07.2023 VII/2 Gv 91/23/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Daniel Lipšic GP/1000/1902/07/2023 28.07.2023 VII/2 Gv 87/23/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Daniel Lipšic GP/1000/1902/07/2023 28.07.2023 VII/2 Gv 87/23/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Daniel Lipšic GP/1000/1903/07/2023 31.07.2023 VII/2 Gv 90/23/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Rastislav Hruška, PhD. GP/1000/1910/07/2023 01.08.2023 VII/3 Gv 75/20/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Daniel Lipšic GP/1000/1917/07/2023 21.08.2023 VII/2 Gv 88/23/1000 § 296 – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.

Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.