JUDr. Ivana Bartalosová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Dunajská Streda.

Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peňažné prostriedky na sporiacom účte úspory z platu 2021-12-31 11150,08 Eur
peňažné prostriedky na bežnom účte zostatok na bežnom účte 2021-12-31 1964,37 Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver, pozn. spoludlžník 2023-03-26
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peňažné prostriedky na sporiacom účte úspory z platu 2020-12-31 7541,76 Eur
peňažné prostriedky na bežnom účte zostatok na bežnom účte 2020-12-31 3259,13 Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver, pozn. som len spoludlžník 2023-03-26
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peňažné prostriedky na sporiacom účte úspory z platu 2019-12-31
peňažné prostriedky na bežnom účte zostatok na bežnom účte 2019-12-31
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver, pozn. som len spoludlžník zmluva z r.2012
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver, pozn. som len spoludlžník zmluva z r.2012
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.