JUDr. Martin Javorka

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Piešťany.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Trnava.

Prokurátora evidujeme v pozícii okresný prokurátor na prokuratúre Okresná prokuratúra Piešťany.

Pôsobisko: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
bytový dom zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu 02.10.2000 16 627 Sk
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 04.01.2005 44 Sk
garáž darovacia zmluva 01.04.2008 12 000 €
ovocné sady darovacia zmluva 15.03.2013 3 319,40 €
záhrady darovacia zmluva 15.03.2013 996 €
rodinný dom vyhlásenie manželov o nadobudnutí nehnuteľnosti do BSM - Z 1570/13-13/13 28.11.2014 360 000 €
garáž vyhlásenie manželov o nadobudnutí nehnuteľnosti do BSM - Z 1570/13-13/13 28.11.2014 16 610 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze zmluva o úvere 27.09.2017 160 000 €
peniaze vkladná knižka na meno Beáta Javorková 31.12.2022 18 386,93 €
peniaze bežný účet 31.12.2022 612,45 €
peniaze bežný účet 31.12.2022 16 500,43 €
peniaze bežný účet - post konto senior na meno Marta Javorková 31.12.2022 154,80 €
peniaze zmluva o splátkovom úvere 07.03.2019 15 000 €
peniaze sporenie na rezervu 31.12.2022 100,11 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze - vklady vkladná knižka na meno Beáta Javorková 31.12.2022 18 386,93 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze-zmluva o úvere-úverový účet 27.09.2017
peniaze-zmluva o splátkovom úvere-úverový účet 07.03.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
bytový dom zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu 02.10.2000 16 627 Sk
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 04.01.2005 44 Sk
garáž darovacia zmluva 01.04.2008 12 000 €
ovocné sady darovacia zmluva 15.03.2013 3 319,40 €
záhrady darovacia zmluva 15.03.2013 996 €
rodinný dom vyhlásenie manželov o nadobudnutí nehnuteľnosti do BSM - Z 1570/13-13/13 28.11.2014 360 000 €
garáž vyhlásenie manželov o nadobudnutí nehnuteľnosti do BSM - Z 1570/13-13/13 28.11.2014 16 610 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze zmluva o úvere 27.09.2017 160 000 €
peniaze vkladná knižka na meno Beáta Javorková 31.12.2021 15 981,65 €
peniaze bežný účet 31.12.2021 313,50 €
peniaze bežný účet 31.12.2021 3 503,78 €
peniaze bežný účet - post konto senior na meno Marta Javorková 31.12.2021 1 892 €
peniaze zmluva o splátkovom úvere 07.03.2019 15 000 €
peniaze sporenie na rezervu 31.12.2021 50,11 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze - vklady vkladná knižka na meno Beáta Javorková 31.12.2021 15 981,65 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze-zmluva o úvere-úverový účet 27.09.2017
peniaze-zmluva o splátkovom úvere-úverový účet 07.03.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
bytový dom zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu 02.10.2000 16 627 Sk
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 04.01.2005 44 Sk
garáž darovacia zmluva 01.04.2008 12 000 €
ovocné sady darovacia zmluva 15.03.2013 3 319,40 €
záhrady darovacia zmluva 15.03.2013 996 €
rodinný dom vyhlásenie manželov o nadobudnutí nehnuteľnosti do BSM - Z 1570/13-13/13 28.11.2014 360 000 €
garáž vyhlásenie manželov o nadobudnutí nehnuteľnosti do BSM - Z 1570/13-13/13 28.11.2014 16 610 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze zmluva o úvere 27.09.2017 160 000 €
peniaze vkladná knižka na meno Beáta Javorková 31.12.2020 14 441 €
peniaze bežný účet 31.12.2020 259,21 €
peniaze bežný účet 31.12.2020 3 078,83 €
peniaze bežný účet - post konto senior na meno Marta Javorková 31.12.2020 2 740 €
peniaze zmluva o splátkovom úvere 07.03.2019 15 000 €
peniaze sporenie na rezervu 31.12.2020 50,06 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze - vklady vkladná knižka na meno Beáta Javorková 31.12.2020 14 441 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze-zmluva o úvere-úverový účet 27.09.2017
peniaze-zmluva o splátkovom úvere-úverový účet 07.03.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
bytový dom zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu 02.10.2000 16 627 Sk
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 04.01.2005 44 Sk
garáž darovacia zmluva 01.04.2008 12 000 €
ovocné sady darovacia zmluva 15.03.2013 3 319,40 €
záhrady darovacia zmluva 15.03.2013 996 €
rodinný dom vyhlásenie manželov o nadobudnutí nehnuteľnosti do BSM - Z 1570/13-13/13 28.11.2014 360 000 €
garáž vyhlásenie manželov o nadobudnutí nehnuteľnosti do BSM - Z 1570/13-13/13 28.11.2014 16 610 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze zmluva o úvere 27.09.2017 160 000 €
peniaze vkladná knižka na meno Beáta Javorková 31.12.2019 13 241 €
peniaze bežný účet 31.12.2019 298 €
peniaze bežný účet 31.12.2019 416,48 €
peniaze bežný účet - post konto senior na meno Marta Javorková 31.12.2019 880 €
peniaze zmluva o splátkovom úvere 07.03.2019 15 000 €
peniaze sporenie na rezervu 31.12.2019 100,05 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze-zmluva o úvere-úverový účet 27.09.2017
peniaze-zmluva o splátkovom úvere-úverový účet 07.03.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bytový dom zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu 02.10.2000
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 04.01.2005
garáž darovacia zmluva 01.04.2008
ovocné sady darovacia zmluva 15.03.2013
záhrady darovacia zmluva 15.03.2013
rodinný dom vyhlásenie manželov o nadobudnutí nehnuteľnosti do BSM - Z 1570/13-13/13 28.11.2014
garáž vyhlásenie manželov o nadobudnutí nehnuteľnosti do BSM - Z 1570/13-13/13 28.11.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze zmluva o úvere 27.09.2017 160 000 €
peniaze vkladná knižka na meno Beáta Javorková 31.12.2018 12 008 €
peniaze bežný účet 31.12.2018 229,97 €
peniaze bežný účet 31.12.2018 62,13 €
peniaze bežný účet - post konto senior na meno Marta Javorková 31.12.2018 1 510 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze-zmluva o úvere-úverový účet 27.09.2017
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bytový dom zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu 02.10.2000
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 04.01.2005
garáž darovacia zmluva 01.04.2008
ovocné sady darovacia zmluva 15.03.2013
záhrady darovacia zmluva 15.03.2013
rodinný dom vyhlásenie manželov o nadobudnutí nehnuteľnosti do BSM - Z 1570/13-13/13 28.11.2014
garáž vyhlásenie manželov o nadobudnutí nehnuteľnosti do BSM - Z 1570/13-13/13 28.11.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
peniaze zmluva o úvere 27.09.2017 160 000 €
peniaze vkladná knižka na meno Beáta Javorková 31.12.2017 10 776,83 €
peniaze bežný účet 31.12.2017 17 825,15 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze-zmluva o úvere-úverový účet 27.09.2017
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bytový dom zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu 02.10.2000
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 04.01.2005
garáž darovacia zmluva 01.04.2008
ovocné sady darovacia zmluva 15.03.2013
záhrady darovacia zmluva 15.03.2013
rodinný dom vyhlásenie manželov o nadobudnutí nehnuteľnosti do BSM - Z 1570/13-13/13 28.11.2014
garáž vyhlásenie manželov o nadobudnutí nehnuteľnosti do BSM - Z 1570/13-13/13 28.11.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 26.06.2006 15 000 € 7 000 €
peniaze zmluva o úvere 19.05.2011 85 000 €
peniaze zmluva o úvere 08.08.2014 56 000 €
peniaze vkladná knižka na syna Martina Javorku 31.12.2015 9 731 €
peniaze zmluva o splátkovom úvere 29.05.2015 12 000 €
peniaze zmluva o spotrebiteľskom úvere 02.06.2016 11 680 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze-zmluva o úvere 19.05.2011
peniaze-zmluva o úvere 08.08.2014
peniaze-zmluva o splátkovom úvere 29.05.2015
peniaze-zmluva o spotrebiteľskom úvere 02.06.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bytový dom zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu 02.10.2000
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 04.01.2005
garáž darovacia zmluva 01.04.2008
ovocné sady darovacia zmluva 15.03.2013
záhrady darovacia zmluva 15.03.2013
rodinný dom vyhlásenie manželov o nadobudnutí nehnuteľnosti do BSM - Z 1570/13-13/13 28.11.2014
garáž vyhlásenie manželov o nadobudnutí nehnuteľnosti do BSM - Z 1570/13-13/13 28.11.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 26.06.2006
peniaze zmluva o úvere 19.05.2011
peniaze zmluva o úvere 08.08.2014
peniaze vkladná knižka na syna Martina Javorku 31.12.2015
peniaze zmluva o splátkovom úvere 29.05.2015
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze-zmluva o úvere 19.05.2011
peniaze-zmluva o úvere 08.08.2014
peniaze-zmluva o splátkovom úvere 29.05.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bytový dom zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu 02.10.2000
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 04.01.2005
garáž darovacia zmluva 01.04.2008
ovocné sady darovacia zmluva 15.03.2013
záhrady darovacia zmluva 15.03.2013
rodinný dom vyhlásenie manželov o nadobudnutí nehnuteľnosti do BSM - Z 1570/13-13/13 28.11.2014
garáž vyhlásenie manželov o nadobudnutí nehnuteľnosti do BSM - Z 1570/13-13/13 28.11.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 26.06.2006
peniaze zmluva o úvere 19.05.2011
peniaze zmluva o úvere 08.08.2014
peniaze vkladná knižka na syna Martina Javorku 31.12.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bytový dom zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu 02.10.2000
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 04.01.2005
garáž darovacia zmluva 01.04.2008
ovocné sady darovacia zmluva 15.03.2013
záhrady darovacia zmluva 15.03.2013
rozostavaný rodinný dom darovacia zmluva 15.03.2013
rozostavaná garáž darovacia zmluva 15.03.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 26.06.2006
peniaze zmluva o úvere 19.05.2011
peniaze zmluva o úvere 12.07.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bytový dom zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu 02.10.2000
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 04.01.2005
garáž darovacia zmluva 01.04.2008
ovocné sady darovacia zmluva 19.01.2010
záhrady darovacia zmluva 13.05.2010
rozostavaný rodinný dom prírastok veci 15.11.2010
rozostavaná garáž prírastok veci 15.11.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 26.06.2006
peniaze zmluva o úvere 19.05.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bytový dom zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu 02.10.2000
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 04.01.2005
garáž darovacia zmluva 01.04.2008
ovocné sady darovacia zmluva 19.01.2010
záhrady darovacia zmluva 13.05.2010
rozostavaný rodinný dom prírastok veci 15.11.2010
rozostavaná garáž prírastok veci 15.11.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 26.06.2006
peniaze zmluva o úvere 19.05.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (2)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/342/06/2023 27.06.2023 Pv 139/23/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/186/03/2023 30.03.2023 Pv 459/22/2204 § 284 – Všeobecné ohrozenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.