Okresná prokuratúra Piešťany Vážska 28, 921 01 Piešťany

Na prokuratúre evidujeme 10 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 340,64 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 651,02.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 309,44 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 34,62 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Okresná prokuratúra Piešťany
Vážska 28
921 01 Piešťany
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
pondelok, 8.00, 15.00
Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00 – 15:00
Utorok: 8:00 – 15:00
Streda: 8:00 – 15:00
Štvrtok: 8:00 – 15:00
Piatok: 11:30 – 12:00

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Martin Javorka okresný prokurátor
JUDr. Ondrej Prikryl, PhD. námestník okresného prokurátora

Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.