JUDr. Jaroslav Bartošek

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Trenčín.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
dom kúpna zmluva 2003-01-02 26000
garáž kúpna zmluva 2003-01-02 3000
pozemok kúpna zmluva 2003-01-02 1500
pozemok kúpna zmluva 2003-01-02 200
pozemok kúpna zmluva 2003-01-02 500
byt kúpna zmluva 2013-12-15 51000
pozemok kúpna zmluva 2013-12-15 500
chata kúpna zmluva 2017-06-14 69000
pozemok kúpna zmluva 2017-06-14 1200
pozemok kúpna zmluva 2017-06-14 1500
pozemok kúpna zmluva 2017-06-14 100
pozemok kúpna zmluva 2017-06-14 100
pozemok kúpna zmluva 2017-06-14 100
pozemok kúpna zmluva 2017-10-04 1398
pozemok kúpna zmluva 2017-10-04 1566
pozemok kúpna zmluva 2018-03-01 1820
pozemok kúpna zmluva 2019-02-01 200
pozemok zámenná zmluva 2020-09-01 0
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
auto kúpna zmluva 2018-09-01 28000
úspory úspory z platov manželov a nájmu 2020-12-31 219000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
fondy ČSOB kúpna zmluva 2014-01-17 35000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
dom kúpna zmluva 2003-01-02 26000
garáž kúpna zmluva 2003-01-02 3000
pozemok kúpna zmluva 2003-01-02 1500
pozemok kúpna zmluva 2003-01-02 200
pozemok kúpna zmluva 2003-01-02 500
byt kúpna zmluva 2013-12-15 51000
pozemok kúpna zmluva 2013-12-15 500
chata kúpna zmluva 2017-06-14 69000
pozemok kúpna zmluva 2017-06-14 1200
pozemok kúpna zmluva 2017-06-14 1500
pozemok kúpna zmluva 2017-06-14 100
pozemok kúpna zmluva 2017-06-14 100
pozemok kúpna zmluva 2017-06-14 100
pozemok kúpna zmluva 2017-10-04 1398
pozemok kúpna zmluva 2017-10-04 1566
pozemok kúpna zmluva 2018-03-01 1820
pozemok kúpna zmluva 2019-02-01 200
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
auto kúpna zmluva 2018-09-01 28000
úspory úspory z platov manželov a nájmu 2019-12-31 167736
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
fondy ČSOB kúpna zmluva 2014-01-17
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dom kúpna zmluva 2003-01-02
garáž kúpna zmluva 2003-01-02
pozemok kúpna zmluva 2003-01-02
pozemok kúpna zmluva 2003-01-02
pozemok kúpna zmluva 2003-01-02
byt kúpna zmluva 2013-12-15
pozemok kúpna zmluva 2013-12-15
dom kúpna zmluva 2017-06-14
pozemok kúpna zmluva 2017-06-14
pozemok kúpna zmluva 2017-06-14
pozemok kúpna zmluva 2017-06-14
pozemok kúpna zmluva 2017-06-14
pozemok kúpna zmluva 2017-06-14
pozemok kúpna zmluva 2017-10-04
pozemok kúpna zmluva 2017-10-04
pozemok kúpna zmluva 2018-03-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
auto kúpna zmluva 2018-09-01 28000
úspory úspory z platov manželov a nájmu 2017-12-31 160000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dom kúpna zmluva 2003-01-02
garáž kúpna zmluva 2003-01-02
pozemok kúpna zmluva 2003-01-02
pozemok kúpna zmluva 2003-01-02
pozemok kúpna zmluva 2003-01-02
byt kúpna zmluva 2013-12-15
pozemok kúpna zmluva 2013-12-15
dom kúpna zmluva 2017-06-14
pozemok kúpna zmluva 2017-06-14
pozemok kúpna zmluva 2017-06-14
pozemok kúpna zmluva 2017-06-14
pozemok kúpna zmluva 2017-06-14
pozemok kúpna zmluva 2017-06-14
pozemok kúpna zmluva 2017-10-04
pozemok kúpna zmluva 2017-10-04
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
auto kúpna zmluva 2008-10-27 20000
úspory úspory z platov manželov + úver 2017-12-31 120000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
dlhopisy kúpna zmluva 2016-02-10 10000 10000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2003
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dom kúpna zmluva 2003-01-02
garáž kúpna zmluva 2003-01-02
pozemok kúpna zmluva 2003-01-02
pozemok kúpna zmluva 2003-01-02
pozemok kúpna zmluva 2003-01-02
byt kúpna zmluva 2013-12-15
pozemok kúpna zmluva 2013-12-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
auto kúpna zmluva 2008-10-27 20000
úspory úspory z platov manželov + úver 2016-12-31 170000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2003
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dom kúpna zmluva 2003-01-02
garáž kúpna zmluva 2003-01-02
pozemok kúpna zmluva 2003-01-02
pozemok kúpna zmluva 2003-01-02
pozemok kúpna zmluva 2003-01-02
byt kúpna zmluva 2013-12-15
pozemok kúpna zmluva 2013-12-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
auto kúpna zmluva 2008-10-27
úspory úspory z platov manželov + úver 2014-12-31
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2003
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dom kúpna zmluva 2003-01-02
garáž kúpna zmluva 2003-01-02
pozemok kúpna zmluva 2003-01-02
pozemok kúpna zmluva 2003-01-02
pozemok kúpna zmluva 2003-01-02
byt kúpna zmluva 2013-12-15
pozemok kúpna zmluva 2013-12-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
auto kúpna zmluva 2008-10-27
úspory úspory z platov manželov + úver 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dom kúpna zmluva 2003-01-02
garáž kúpna zmluva 2003-01-02
pozemok kúpna zmluva 2003-01-02
pozemok kúpna zmluva 2003-01-02
pozemok kúpna zmluva 2003-01-02
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
auto kúpna zmluva 2008-10-27
úspory úspory z platov manželov + úver 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dom kúpna zmluva 2003-01-02
garáž kúpna zmluva 2003-01-02
pozemok kúpna zmluva 2003-01-02
pozemok kúpna zmluva 2003-01-02
pozemok kúpna zmluva 2003-01-02
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
auto kúpna zmluva 2008-10-27
úspory úspory z platov manželov + úver 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.