JUDr. Jaroslav Bartošek

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Prokurátora evidujeme v pozícii vedúci netrestného oddelenia na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.

Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
dom kúpna zmluva 02.01.2003 26000
garáž kúpna zmluva 02.01.2003 3000
pozemok kúpna zmluva 02.01.2003 1500
pozemok kúpna zmluva 02.01.2003 200
pozemok kúpna zmluva 02.01.2003 500
byt kúpna zmluva 15.12.2013 51000
pozemok kúpna zmluva 15.12.2013 500
chata kúpna zmluva 14.06.2017 69000
pozemok kúpna zmluva 14.06.2017 1200
pozemok kúpna zmluva 14.06.2017 1500
pozemok kúpna zmluva 14.06.2017 100
pozemok kúpna zmluva 14.06.2017 100
pozemok kúpna zmluva 14.06.2017 100
pozemok kúpna zmluva 04.10.2017 1398
pozemok kúpna zmluva 04.10.2017 1566
pozemok kúpna zmluva 01.03.2018 1820
pozemok kúpna zmluva 01.02.2019 200
pozemok zámenná zmluva 01.09.2020 0
byt kúpna zmluva 09.12.2021 114000 114000
pozemok kúpna zmluva 09.12.2021 1000 1000
byt kúpna zmluva 15.09.2022 124000 124000
pozemok kúpna zmluva 15.09.2022 1000 1000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
auto kúpna zmluva 01.09.2018 28000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
úspory úspory z platov 31.12.2022 138000 138000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
dom kúpna zmluva 02.01.2003 26000
garáž kúpna zmluva 02.01.2003 3000
pozemok kúpna zmluva 02.01.2003 1500
pozemok kúpna zmluva 02.01.2003 200
pozemok kúpna zmluva 02.01.2003 500
byt kúpna zmluva 15.12.2013 51000
pozemok kúpna zmluva 15.12.2013 500
chata kúpna zmluva 14.06.2017 69000
pozemok kúpna zmluva 14.06.2017 1200
pozemok kúpna zmluva 14.06.2017 1500
pozemok kúpna zmluva 14.06.2017 100
pozemok kúpna zmluva 14.06.2017 100
pozemok kúpna zmluva 14.06.2017 100
pozemok kúpna zmluva 04.10.2017 1398
pozemok kúpna zmluva 04.10.2017 1566
pozemok kúpna zmluva 01.03.2018 1820
pozemok kúpna zmluva 01.02.2019 200
pozemok zámenná zmluva 01.09.2020 0
byt kúpna zmluva 09.12.2021 114000 114000
pozemok kúpna zmluva 09.12.2021 1000 1000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
auto kúpna zmluva 01.09.2018 28000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
úspory úspory z platov 31.12.2021 180000 180000
podielový fond úspory z platov 17.01.2014 17500 17500
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
dom kúpna zmluva 02.01.2003 26000
garáž kúpna zmluva 02.01.2003 3000
pozemok kúpna zmluva 02.01.2003 1500
pozemok kúpna zmluva 02.01.2003 200
pozemok kúpna zmluva 02.01.2003 500
byt kúpna zmluva 15.12.2013 51000
pozemok kúpna zmluva 15.12.2013 500
chata kúpna zmluva 14.06.2017 69000
pozemok kúpna zmluva 14.06.2017 1200
pozemok kúpna zmluva 14.06.2017 1500
pozemok kúpna zmluva 14.06.2017 100
pozemok kúpna zmluva 14.06.2017 100
pozemok kúpna zmluva 14.06.2017 100
pozemok kúpna zmluva 04.10.2017 1398
pozemok kúpna zmluva 04.10.2017 1566
pozemok kúpna zmluva 01.03.2018 1820
pozemok kúpna zmluva 01.02.2019 200
pozemok zámenná zmluva 01.09.2020 0
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
auto kúpna zmluva 01.09.2018 28000
úspory úspory z platov manželov a nájmu 31.12.2020 219000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
fondy ČSOB kúpna zmluva 17.01.2014 35000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
dom kúpna zmluva 02.01.2003 26000
garáž kúpna zmluva 02.01.2003 3000
pozemok kúpna zmluva 02.01.2003 1500
pozemok kúpna zmluva 02.01.2003 200
pozemok kúpna zmluva 02.01.2003 500
byt kúpna zmluva 15.12.2013 51000
pozemok kúpna zmluva 15.12.2013 500
chata kúpna zmluva 14.06.2017 69000
pozemok kúpna zmluva 14.06.2017 1200
pozemok kúpna zmluva 14.06.2017 1500
pozemok kúpna zmluva 14.06.2017 100
pozemok kúpna zmluva 14.06.2017 100
pozemok kúpna zmluva 14.06.2017 100
pozemok kúpna zmluva 04.10.2017 1398
pozemok kúpna zmluva 04.10.2017 1566
pozemok kúpna zmluva 01.03.2018 1820
pozemok kúpna zmluva 01.02.2019 200
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
auto kúpna zmluva 01.09.2018 28000
úspory úspory z platov manželov a nájmu 31.12.2019 167736
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
fondy ČSOB kúpna zmluva 17.01.2014 35000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
dom kúpna zmluva 02.01.2003
garáž kúpna zmluva 02.01.2003
pozemok kúpna zmluva 02.01.2003
pozemok kúpna zmluva 02.01.2003
pozemok kúpna zmluva 02.01.2003
byt kúpna zmluva 15.12.2013
pozemok kúpna zmluva 15.12.2013
dom kúpna zmluva 14.06.2017
pozemok kúpna zmluva 14.06.2017
pozemok kúpna zmluva 14.06.2017
pozemok kúpna zmluva 14.06.2017
pozemok kúpna zmluva 14.06.2017
pozemok kúpna zmluva 14.06.2017
pozemok kúpna zmluva 04.10.2017
pozemok kúpna zmluva 04.10.2017
pozemok kúpna zmluva 01.03.2018
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
auto kúpna zmluva 01.09.2018 28000
úspory úspory z platov manželov a nájmu 31.12.2017 160000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
dom kúpna zmluva 02.01.2003
garáž kúpna zmluva 02.01.2003
pozemok kúpna zmluva 02.01.2003
pozemok kúpna zmluva 02.01.2003
pozemok kúpna zmluva 02.01.2003
byt kúpna zmluva 15.12.2013
pozemok kúpna zmluva 15.12.2013
dom kúpna zmluva 14.06.2017
pozemok kúpna zmluva 14.06.2017
pozemok kúpna zmluva 14.06.2017
pozemok kúpna zmluva 14.06.2017
pozemok kúpna zmluva 14.06.2017
pozemok kúpna zmluva 14.06.2017
pozemok kúpna zmluva 04.10.2017
pozemok kúpna zmluva 04.10.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
auto kúpna zmluva 27.10.2008 20000
úspory úspory z platov manželov + úver 31.12.2017 120000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
dlhopisy kúpna zmluva 10.02.2016 10000 10000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver 2003
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
dom kúpna zmluva 02.01.2003
garáž kúpna zmluva 02.01.2003
pozemok kúpna zmluva 02.01.2003
pozemok kúpna zmluva 02.01.2003
pozemok kúpna zmluva 02.01.2003
byt kúpna zmluva 15.12.2013
pozemok kúpna zmluva 15.12.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
auto kúpna zmluva 27.10.2008 20000
úspory úspory z platov manželov + úver 31.12.2016 170000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver 2003
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
dom kúpna zmluva 02.01.2003
garáž kúpna zmluva 02.01.2003
pozemok kúpna zmluva 02.01.2003
pozemok kúpna zmluva 02.01.2003
pozemok kúpna zmluva 02.01.2003
byt kúpna zmluva 15.12.2013
pozemok kúpna zmluva 15.12.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
auto kúpna zmluva 27.10.2008
úspory úspory z platov manželov + úver 31.12.2014
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver 2003
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
dom kúpna zmluva 02.01.2003
garáž kúpna zmluva 02.01.2003
pozemok kúpna zmluva 02.01.2003
pozemok kúpna zmluva 02.01.2003
pozemok kúpna zmluva 02.01.2003
byt kúpna zmluva 15.12.2013
pozemok kúpna zmluva 15.12.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
auto kúpna zmluva 27.10.2008
úspory úspory z platov manželov + úver 31.12.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
dom kúpna zmluva 02.01.2003
garáž kúpna zmluva 02.01.2003
pozemok kúpna zmluva 02.01.2003
pozemok kúpna zmluva 02.01.2003
pozemok kúpna zmluva 02.01.2003
byt kúpna zmluva 15.12.2013
pozemok kúpna zmluva 15.12.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
auto kúpna zmluva 27.10.2008
úspory úspory z platov manželov + úver 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
dom kúpna zmluva 02.01.2003
garáž kúpna zmluva 02.01.2003
pozemok kúpna zmluva 02.01.2003
pozemok kúpna zmluva 02.01.2003
pozemok kúpna zmluva 02.01.2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
auto kúpna zmluva 27.10.2008
úspory úspory z platov manželov + úver 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
dom kúpna zmluva 02.01.2003
garáž kúpna zmluva 02.01.2003
pozemok kúpna zmluva 02.01.2003
pozemok kúpna zmluva 02.01.2003
pozemok kúpna zmluva 02.01.2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
auto kúpna zmluva 27.10.2008
úspory úspory z platov manželov + úver 31.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.