JUDr. Ľubomír Klčo

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Trnava.

The prosecutor is temporarily appointed to Okresná prokuratúra Piešťany.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rekreačná chata zastavané plochy a nádvoria kúpa 1993-06-18 29230 SK 40000 €
trvalé trávnaté porasty a zastavané plochy a nádvoria kúpa 2000-02-21 42000 SK 42000 SK
rodinný dom a záhrada darovacia zmluva 2017-11-28 darovacia zmluva 100000 €
Záhrada dedičské konanie 2019-03-28 3002 € 65,71 €
orná pôda dedičské konanie 2019-03-28 3002 € 266,14 €
orná pôda dedičské konanie 2019-03-28 3002 609,96 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad na účte predaj bytu 2021-12-31 54000 € 54000 €
vklad na účte úspory, sporenie 2023-12-31 5154 € 5154 €
investičné sporenie na účte úspory 2023-12-31 38423 € 38423 €
sporiaci účet úspory 2023-12-31 4 373,51 € 4 373,51 €
podielové listy úspora 2023-12-31 4 714,69 € 4 714,69 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zostatok na účte z predaja bytu 2023-12-31 43 242,11 € 43 242,11 €
peniaze - investičné sporenie na účte úspory 2023-12-31 38 422 € 38 422 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rekreačná chata zastavené plochy a nádvoria kúpa 1993-06-18 29230SK 40000€
trvalé trávnaté porasty a zastavané plochy a nádvoria kúpa 2000-02-21 42000SK
rodinný dom a záhrada darovacia zmluva 2017-11-28 100000€
záhrada dedičské konanie 2019-03-28 3002€ 65,71€
orná pôda dedičské konanie 2019-03-28 3002€ 266,14€
orná pôda dedičské konanie 2019-03-28 3002€ 609,96€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad na účte z predaja bytu 2021-12-31 54 000 € 54 000 €
vklad na účte úspory, sporenie 2022-12-31 4 000 € 4 000 €
investičné sporenie na účte úspory 2022-12-31 22 901 € 22 901 €
sporiaci účet úspory 2022-12-31 3 918 € 3 918 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zostatok na účte z predaja bytu 2022-12-31 51 551 € 51 551 €
peniaze - investičné sporenie na účte úspory 2022-12-31 22 901 € 22 901 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rekreačná chata zastavené plochy a nádvoria kúpa 1993-06-18 29230SK 40000€
trvalé trávnaté porasty a zastavané plochy a nádvoria kúpa 2000-02-21 42000SK
rodinný dom a záhrada darovacia zmluva 2017-11-28 100000€
záhrada dedičské konanie 2019-03-28 3002€ 65,71€
orná pôda dedičské konanie 2019-03-28 3002€ 266,14€
orná pôda dedičské konanie 2019-03-28 3002€ 609,96€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad na účte 284578460/0900 z predaja bytu 2021-12-31 54 000 € 54 000 €
vklad na účte 1795300051/0200 úspory, sporenie 2021-12-31 4 000 € 4 000 €
investičné sporenie na účte 284578460/0900 úspory 2021-12-31 18 000 € 18 000 €
sporiaci účet SK 5702 0000 0000 3736 6058 58 úspory 2021-12-31 3 500 € 3 500 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze - vklad na účte 284578460/0900 z predaja bytu 2021-12-31 54 000 € 54 000 €
peniaze - investičné sporenie na účte 284578460/0900 úspory 2021-12-31 18 000 € 18 000 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rekreačná chata zastavené plochy a nádvoria kúpa 1993-06-18 29230SK 40000€
trvalé trávnaté porasty a zastavané plochy a nádvoria kúpa 2000-02-21 42000SK
rodinný dom a záhrada darovacia zmluva 2017-11-28 100000€
záhrada dedičské konanie 2019-03-28 3002€ 65,71€
orná pôda dedičské konanie 2019-03-28 3002€ 266,14€
orná pôda dedičské konanie 2019-03-28 3002€ 609,96€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad na účte 284578460/0900 z predaja bytu 2020-12-31 38 278,40 € 38 278,40 €
vklad na účte 1795300051/0200 úspory, sporenie 2020-12-31 723 € 723 €
investičné sporenie na účte 284578460/0900 úspory 2020-12-31 14 487 € 14 487 €
sporiaci účet SK 5702 0000 0000 3736 6058 58 úspory 2020-12-31 2 565 € 2 565 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze - vklad na účte 284578460/0900 z predaja bytu 2020-12-31 38 278,40 € 38 278,40 €
peniaze - investičné sporenie na účte 284578460/0900 úspory 2020-12-31 14 487 € 14 487 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rekreačná chata zastavené plochy a nádvoria kúpa 1993-06-18 29230SK 40000€
trvalé trávnaté porasty a zastavané plochy a nádvoria kúpa 2000-02-21 42000SK
rodinný dom a záhrada darovacia zmluva 2017-11-28 100000€
záhrada dedičské konanie 2019-03-28 3002€ 65,71€
orná pôda dedičské konanie 2019-03-28 3002€ 266,14€
orná pôda dedičské konanie 2019-03-28 3002€ 609,96€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad na účte 284578460/0900 z predaja bytu 2019 93.016,19 93.016,19
vklad na účte 1795300051/0200 úspory, sporenie 2019 11.324,38 11.324,38
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2010-05-31
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2010-05-31
rekreačná chata kúpa 1993-06-18
zastavané plochy a nádvoria kúpa 1993-06-18
trvalé trávnaté porasty kúpa 2000-02-21
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2000-02-21
rodinný dom a záhrada darovacia zmluva 2017-11-28
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2010-05-31
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2010-05-31
rekreačná chata kúpa 1993-06-18
zastavané plochy a nádvoria kúpa 1993-06-18
trvalé trávnaté porasty kúpa 2000-02-21
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2000-02-21
rodinný dom a záhrada darovacia zmluva 2017-11-28
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úvert 2013-09-26
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2010-05-31
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2010-05-31
rekreačná chata kúpa 1993-06-18
zastavané plochy a nádvoria kúpa 1993-06-18
trvalé trávnaté porasty kúpa 2000-02-21
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2000-02-21
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2013-09-26
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2010-05-31
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2010-05-31
rekreačná chata kúpa 1993-06-18
zastavané plochy a nádvoria kúpa 1993-06-18
trvalé trávnaté porasty kúpa 2000-02-21
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2000-02-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklad v peňažnom ústave úspory 2015
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2013-09-26
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2010-05-31
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2010-05-31
rekreačná chata kúpa 1993-06-18
zastavané plochy a nádvoria kúpa 1993-06-18
trvalé trávnaté porasty kúpa 2000-02-21
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2000-02-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úver na bývanie 2013-09-26
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2010-05-31
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2010-05-31
rekreačná chata kúpa 1993-06-18
zastavané plochy a nádvoria kúpa 1993-06-18
trvalé trávnaté porasty kúpa 2000-02-21
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2000-02-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úver na bývanie 2013-09-26
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2010-05-31
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2010-05-31
rekreačná chata kúpa 1993-06-18
zastavané plochy a nádvoria kúpa 1993-06-18
trvalé trávnaté porasty kúpa 2000-02-21
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2000-02-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úver 2011-05-09
osobné motorové vozidlo kúpa 2004-03-02
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2010-05-31
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2010-05-31
rekreačná chata kúpa 1993-06-18
zastavané plochy a nádvoria kúpa 1993-06-18
trvalé trávnaté porasty kúpa 2000-02-21
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2000-02-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úver 2011-05-09
osobné motorové vozidlo kúpa 2004-03-02
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (6)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/199/02/2022 2022-03-16 Pv 357/19/2204 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/390/09/2021 2021-09-15 Pv 20/21/2204 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/341/05/2020 2020-05-22 Pv 357/19/2204 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/199/02/2022 (pdf, 91 KB) 2022-03-16 Pv 357/19/2204 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/390/09/2021 (pdf, 93 KB) 2021-09-15 Pv 20/21/2204 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/341/05/2020 (pdf, 96 KB) 2020-05-22 Pv 357/19/2204 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.