JUDr. Lea Kostiviarová

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Banská Bystrica.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 03.02.2014 300.000 300.000
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 03.02.2014 300.000 300.000
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 03.02.2014 300.000 300.000
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 19.08.2014 370 370
rodinný dom kúpna zmluva 03.02.2014 300.000 300.000
ostatné plochy kúpna zmluva 03.02.2014 300.000 300.000
orná pôda kúpna zmluva 03.02.2017 93.480 93.480
orná pôda kúpna zmluva 12.02.2018 126.240 126.240
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklad v peňažnom ústave stavebné sporenie rok 2008 12.370 12.370
Volvo XC40 T4 AWD Inscription kúpna zmluva 01.09.2020 40.000,- 40.000,-
vklad v peňažnom ústave fond dar 01.11.2015 233.000,- 239.000,-
zmenka kúpa 01.10.2019 345.000,- 364.000,-
vklad v peňažnom ústave dar 01.11.2015 180.000,- 180.000,-
dlhopis kúpa 01.10.2019 73.500,- 78.800,-
hotovosť kúpna zmluva 01.10.2020 8.000,- 8.000,-
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
pohľadávka zmluva o pôžičke - veriteľ 01.09.2020 160.000,- 160.000,-
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 03.02.2014
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 03.02.2014
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 03.02.2014
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 19.08.2014
rodinný dom kúpna zmluva 03.02.2014
ostatné plochy kúpna zmluva 03.02.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklad v peňažnom ústave stavebné sporenie rok 2008 7.800,-€ 7.800,-
BMW x3 Drive 2.0d, 2009 kúpna zmluva 17.07.2014 13.200,- 13.200,-
vklad v peňažnom ústave dar 01.11.2015 370.000,- 370.000,-
vklad v peňažnom ústave dar 01.11.2015 300.000,- 300.000,-
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 03.02.2014
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 03.02.2014
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 03.02.2014
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 19.08.2014
rozostavaný rodinný dom kúpna zmluva 03.02.2014
ostatné plochy kúpna zmluva 03.02.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklad v peňažnom ústave stavebné sporenie rok 2008
BMW x3 Drive 2.0d, 2009 kúpna zmluva 17.07.2014
vklad v peňažnom ústave dar 01.11.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 23.10.2009
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 26.05.2010
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 03.02.2014
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 03.02.2014
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 03.02.2014
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 19.08.2014
rozostavaný rodinný dom kúpna zmluva 03.02.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklad v peňažnom ústave stavebné sporenie rok 2008
BMW x3 Drive 2.0d, 2009 kúpna zmluva 17.07.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 23.10.2009
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 26.05.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklad v peňažnom ústave stavebné sporenie rok 2008
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 23.10.2009
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 26.05.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklad v peňažnom ústave stavebné sporenie rok 2008
vklad v peňažnom ústave termínovaný vkladový účet rok 2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 23.10.2009
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 26.05.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklad v peňažnom ústave stavebné sporenie rok 2008
vklad v peňažnom ústave termínovaný vkladový účet rok 2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.