JUDr. Marcela Kováčová, PhD.

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Banská Bystrica.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky and Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda kúpa 2022-02-14 80.830,- eur 80.830,- eur
orná pôda kúpa 2022-02-14 80.830,- eur 80.830,- eur
orná pôda kúpa 2022-02-14 80.830,- eur 80.830,- eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV - Toyota Landcruiser 150 kúpa 2021-08-01 23.300 eur 23.300 eur
OMV- Toyota Prius PHV kúpa júl 2022 33.500 eur 33.500 eur
peniaze úspory rok 2023 31,87 eur 31,87 eur
peniaze úspory rok 2023 1,20 eur 1,20eur
peniaze úspory rok 2023+2022+2021+2020 6.490,04 eur 6.490,04 eur
peniaze úspory rok 2022 0,17 eur 0,17 eur
peniaze úspory rok 2023 2.139,45 eur 2.139,45 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2022-01-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda kúpa 2022-02-14 80.830,- eur 80.830,- eur
orná pôda kúpa 2022-02-14 80.830,- eur 80.830,- eur
orná pôda kúpa 2022-02-14 80.830,- eur 80.830,- eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV - Toyota Landcruiser 150 kúpa 2021-08-01 23.300 eur 23.300 eur
OMV- Toyota Prius PHV kúpa júl 2022 33.500 eur 33.500 eur
peniaze úspory rok 2022 522,65 eur 522,65 eur
peniaze úspory rok 2022 6,04 eur 6,04 eur
peniaze úspory rok 2022+2021+2020 7.501,04 eur 7.501,04 eur
peniaze úspory rok 2022 0,17 eur 0,17 eur
peniaze úspory rok 2022 2.176,80 eur 2.176,80 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2022-01-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2021-08-10 23.799 € 23.799 eur
osobné motorové vozidlo kúpa 2017-05-08 15.300 eur 15.300 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
peniaze 2021 168 eur, č. účtu:2218427153/0200
peniaze 2024-06-20 437,99 eur, č. účtu: 2672053358/0200
termínovaný vklad úspory 2020 2.049,71 eur, č. účtu SK59 0200 0000 0030 3003 2699
peniaze 2021 16.660,54 eur, č. účtu SK18 0200 0000 0044 6491 1951
peniaze 2021 390,01 eur, č. účtu SK40 0200 0000 0044 8386 8653
peniaze 2024-06-20 15.912,42 eur, č. účtu SK27 5900 0000 0028 4071 0004
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zmluva o rezervácii 2021-06-22
zmluva o rezervácii 2021-06-22
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2015-01-15 18.200 € 18.200 €
osobné motorové vozidlo kúpa 2017-05-08 15.300 eur 15.300 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
podielové listy - KOP 2012-09-28 4.113,91 eur - nominálna hodnota
podielové listy - DOP 2011-05-19 4.168,24 eur - nominálna hodnota
peniaze 2020 88,67 eur, č. účtu:2218427153/0200
peniaze 2024-06-20 23.832,05 eur, č. účtu: 2672053358/0200
podielové listy - ABF dar 2013 + úspory rok 2010, 2011, 2012, 2013, 19.008,66 -eur - nominálna hodnota
termínovaný vklad úspory 2020 1.891,29 eur, č. účtu SK59 0200 0000 0030 3003 2699
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2015-01-15 18.200 € 18.200 €
osobné motorové vozidlo kúpa 2017-05-08 15.300 eur 15.300 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
podielové listy - vyvážený rastový fond 2012-09-28 3.779,70 eur - nominálna hodnota
podielové listy - dynamické portfólio 2011-05-19 3.717,66 eur - nominálna hodnota
peniaze 2024-06-20 182,68 eur, č. účtu:2218427153/0200
peniaze 2024-06-20 7.480,75 eur, č. účtu: 2672053358/0200
fond bankových vkladov dar 2013 + úspory rok 2010, 2011, 2012, 2013, 19.270,81-eur
hypotekárne záložné listy 2024-06-20 10.150,- eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2015-01-15 18.200 € 18.200 €
osobné motorové vozidlo kúpa 2017-05-08 15.300 eur 15.300 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
podielové listy - vyvážený rastový fond 2012-09-28 3.399,30 eur - nominálna hodnota
podielové listy - dynamické portfólio 2011-05-19 3.115,29 eur - nominálna hodnota
peniaze 2024-06-20 697,81 eur, č. účtu:2218427153/0200
peniaze 2024-06-20 0,15 eur účtu: 2672053358/0200
fond bankových vkladov dar 2013 + úspory rok 2010, 2011, 2012, 2013, 17.995,-eur
hypotekárne záložné listy 2024-06-20 10.000,- eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2015-01-15 18.200 € 18.200 €
osobné motorové vozidlo kúpa 2017-05-08 15.300 eur 15.300 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
podielové listy - vyvážený rastový fond 2012-09-28 3.161,21 eur - nominálna hodnota
podielové listy - dynamické portfólio 2011-05-19 3.092,84 eur - nominálna hodnota
peniaze ,2017 149,92 eur, č. účtu:2218427153/0200
peniaze 2024-06-20 2.000,83 účtu: 2672053358/0200
fond bankových vkladov dar 2013 + úspory rok 2010, 2011, 2012, 2013, 17.995,-eur
hypotekárne záložné listy 2024-06-20 10.000,- eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2010-04-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2015-01-15 18.200 € 18.200 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
podielové listy - vyvážený rastový fond 2012-09-28 2.849,54 eur - nominálna hodnota
podielové listy - dynamické portfólio 2011-05-19 2.680- eur - nominálna hodnota
peniaze 2024-06-20 796,89 eur, č. účtu:2218427153/0200
peniaze 2024-06-20 9502,70 eur, č. účtu: 2672053358/0200
fond bankových vkladov dar 2013 + úspory rok 2010, 2011, 2012, 2013 14.224,-eur
active boun fund - jednorázová investícia 2024-06-20 42296,07 eur
hypotekárne záložné listy 2024-06-20 10.000,- eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2010-04-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2015-01-15
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
podielové listy - vyvážený rastový fond 2012-09-28
podielové listy - dynamické portfólio 2011-05-19
peniaze úspory rok 2015
peniaze úspory rok 2015
fond bankových vkladov dar 2013 + úspory rok 2010, 2011, 2012, 2013
active boun fund - jednorázová investícia 2024-06-20
peniaze 2024-06-20
active bound fund - sporenie 2024-06-20
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2010-04-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2012-02-29
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
podielové listy - vyvážený rastový fond 2012-09-28
podielové listy - dynamické portfólio 2011-05-19
peniaze rok 2014
peniaze 2024-06-20
peniaze 2024-06-20
fond bankových vkladov 2024-06-20
active boun fund - jednorázová investícia 2024-06-20
peniaze 2024-06-20
peniaze 2024-06-20
active bound fund - sporenie rok 2013
investícia, akcie+dlhopisy - konzervatívne portfólio rok 2014
hypotekárne záložné listy rok 2014
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2010-04-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2012-02-29
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
podielové listy - vyvážený rastový fond 2012-09-28
podielové listy - dynamické portfólio 2011-05-19
peniaze úspory rok 2013
peniaze úspory rok 2013
peniaze 2024-06-20
fond bankových vkladov dar 2013 + úspory rok 2010, 2011, 2012, 2013
active boun fund - jednorázová investícia 2024-06-20
peniaze úspory rok 2013
peniaze 2024-06-20
active bound fund - sporenie úspory rok 2013
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2010-04-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2012-02-29
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárne záložné listy 2009-11-03
podielové listy - vyvážený rastový fond 2012-09-28
podielové listy - dynamické portfólio 2011-05-19
peniaze úspory rok 2012
peniaze úspory rok 2012
peniaze 2024-06-20
peniaze dar a úspory rok 2010
peniaze úspory rok 2012
peniaze úspory rok 2012
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2010-04-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
cenné papiere dar 2010-03-12
osobné motorové vozidlo kúpa 2010-03-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (58)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/178/09/2015 2015-09-08 2 Pv 73/15/6601 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/127/09/2023 2023-10-06 3 Pv 327/18/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/51/03/2015 (rtf, 41 KB) 2015-02-17 2 Pv 543/14/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/8/02/2015 (rtf, 42 KB) 2015-02-02 2 Pv 110/13/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/280/12/2014 (rtf, 50 KB) 2014-12-01 1 Pv 271/14/6601 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/281/11/2014 (rtf, 54 KB) 2014-10-20 2 Pv 14/14/6601 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/212/09/2014 (rtf, 48 KB) 2014-08-21 2 Pv 218/14/6601 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/196/08/2014 (rtf, 42 KB) 2014-08-04 3 Pv 76/13/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/178/08/2014 (rtf, 42 KB) 2014-07-17 2 Pv 214/13/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/82/05/2023 2023-06-01 2 Pv 179/22/6601 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 59 - zastavil - § 215/2b (§ 172/2b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/76/04/2023 2023-04-20 1 Pv 57/23/6601 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/109/04/2014 (rtf, 41 KB) 2014-03-10 3 Pv 40/13/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/63/02/2014 (rtf, 47 KB) 2014-02-18 3 Pv 361/13/6601 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/63/03/2023 2023-03-17 1 Pv 204/21/6601 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/251/11/2013 (rtf, 45 KB) 2013-11-16 3 Pv 175/13/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/187/10/2013 (rtf, 50 KB) 2013-09-09 1 Pv 67/13/6601 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/48/02/2023 2023-02-15 3 Pv 65/19/6601 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/166/07/2013 (rtf, 50 KB) 2013-07-05 3 Pv 76/13/6601 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/124/07/2013 (rtf, 48 KB) 2013-06-14 2 Pv 214/13/6601 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/81/05/2013 (rtf, 49 KB) 2013-04-29 2 Pv 110/13/6601 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/14/03/2013 (rtf, 49 KB) 2013-02-11 3 Pv 40/13/6601 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/124/10/2021 2022-10-04 2 Pv 4/18/6601 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/123/10/2021 2021-10-28 1 Pv 238/21/6601 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/61/05/2021 2021-05-19 3 Pv 168/20/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/60/05/2021 2021-05-18 3 Pv 168/20/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/37/03/2021 2021-03-23 3 Pv 323/20/6601 § 231 – Podielnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/117/08/2020 2020-10-08 3 Pv 167/17/6601 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/112/08/2020 2020-09-07 1 Pv 209/20/6601 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/84/05/2020 2020-06-10 1 Pv 90/18/6601 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/151/11/2019 2019-12-09 3 Pv 319/19/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/116/09/2019 2019-10-18 1 Pv 414/18/6601 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/71/05/2019 2019-05-24 3 Pv 68/19/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/155/11/2023 2023-12-06 3 Pv 423/19/6601 § 361 – Šírenie poplašnej správy Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/173/12/2023 2023-12-28 3 Pv 294/23/6601 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/62/02/2024 2024-02-16 1 Pv 313/22/6601 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/57/01/2024 2024-02-06 3 Pv 227/22/6601 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/62/02/2024 (pdf, 88 KB) 2024-02-16 1 Pv 313/22/6601 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/57/01/2024 (pdf, 92 KB) 2024-02-06 3 Pv 227/22/6601 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/173/12/2023 (pdf, 127 KB) 2023-12-28 3 Pv 294/23/6601 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/155/11/2023 (pdf, 92 KB) 2023-12-06 3 Pv 423/19/6601 § 361 – Šírenie poplašnej správy Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/127/09/2023 (pdf, 108 KB) 2023-10-06 3 Pv 327/18/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/82/05/2023 (pdf, 124 KB) 2023-06-01 2 Pv 179/22/6601 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 59 - zastavil - § 215/2b (§ 172/2b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/76/04/2023 (pdf, 126 KB) 2023-04-20 1 Pv 57/23/6601 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/63/03/2023 (pdf, 89 KB) 2023-03-17 1 Pv 204/21/6601 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/48/02/2023 (pdf, 112 KB) 2023-02-15 3 Pv 65/19/6601 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/124/10/2021 (pdf, 123 KB) 2022-10-04 2 Pv 4/18/6601 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/123/10/2021 (pdf, 114 KB) 2021-10-28 1 Pv 238/21/6601 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/61/05/2021 (pdf, 129 KB) 2021-05-19 3 Pv 168/20/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/60/05/2021 (pdf, 130 KB) 2021-05-18 3 Pv 168/20/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/37/03/2021 (pdf, 115 KB) 2021-03-23 3 Pv 323/20/6601 § 231 – Podielnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/117/08/2020 (pdf, 116 KB) 2020-10-08 3 Pv 167/17/6601 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/112/08/2020 (pdf, 110 KB) 2020-09-07 1 Pv 209/20/6601 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/84/05/2020 (pdf, 110 KB) 2020-06-10 1 Pv 90/18/6601 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/151/11/2019 (pdf, 95 KB) 2019-12-09 3 Pv 319/19/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/116/09/2019 (pdf, 115 KB) 2019-10-18 1 Pv 414/18/6601 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/71/05/2019 (pdf, 113 KB) 2019-05-24 3 Pv 68/19/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/178/09/2015 (pdf, 112 KB) 2015-09-08 2 Pv 73/15/6601 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/101/04/2024 (pdf, 142 KB) 2024-05-24 3 Pv 260/23/6601 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.