JUDr. Marcela Kováčová, PhD.

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Banská Bystrica.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky a Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
orná pôda kúpa 14.02.2022 80.830,- eur 80.830,- eur
orná pôda kúpa 14.02.2022 80.830,- eur 80.830,- eur
orná pôda kúpa 14.02.2022 80.830,- eur 80.830,- eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
OMV - Toyota Landcruiser 150 kúpa 01.08.2021 23.300 eur 23.300 eur
OMV- Toyota Prius PHV kúpa júl 2022 33.500 eur 33.500 eur
peniaze úspory rok 2023 31,87 eur 31,87 eur
peniaze úspory rok 2023 1,20 eur 1,20eur
peniaze úspory rok 2023+2022+2021+2020 6.490,04 eur 6.490,04 eur
peniaze úspory rok 2022 0,17 eur 0,17 eur
peniaze úspory rok 2023 2.139,45 eur 2.139,45 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 14.01.2022
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
orná pôda kúpa 14.02.2022 80.830,- eur 80.830,- eur
orná pôda kúpa 14.02.2022 80.830,- eur 80.830,- eur
orná pôda kúpa 14.02.2022 80.830,- eur 80.830,- eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
OMV - Toyota Landcruiser 150 kúpa 01.08.2021 23.300 eur 23.300 eur
OMV- Toyota Prius PHV kúpa júl 2022 33.500 eur 33.500 eur
peniaze úspory rok 2022 522,65 eur 522,65 eur
peniaze úspory rok 2022 6,04 eur 6,04 eur
peniaze úspory rok 2022+2021+2020 7.501,04 eur 7.501,04 eur
peniaze úspory rok 2022 0,17 eur 0,17 eur
peniaze úspory rok 2022 2.176,80 eur 2.176,80 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 14.01.2022
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpa 10.08.2021 23.799 € 23.799 eur
osobné motorové vozidlo kúpa 08.05.2017 15.300 eur 15.300 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
peniaze 2021 168 eur, č. účtu:2218427153/0200
peniaze 25.06.2024 437,99 eur, č. účtu: 2672053358/0200
termínovaný vklad úspory 2020 2.049,71 eur, č. účtu SK59 0200 0000 0030 3003 2699
peniaze 2021 16.660,54 eur, č. účtu SK18 0200 0000 0044 6491 1951
peniaze 2021 390,01 eur, č. účtu SK40 0200 0000 0044 8386 8653
peniaze 25.06.2024 15.912,42 eur, č. účtu SK27 5900 0000 0028 4071 0004
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zmluva o rezervácii 22.06.2021
zmluva o rezervácii 22.06.2021
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpa 15.01.2015 18.200 € 18.200 €
osobné motorové vozidlo kúpa 08.05.2017 15.300 eur 15.300 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
podielové listy - KOP 28.09.2012 4.113,91 eur - nominálna hodnota
podielové listy - DOP 19.05.2011 4.168,24 eur - nominálna hodnota
peniaze 2020 88,67 eur, č. účtu:2218427153/0200
peniaze 25.06.2024 23.832,05 eur, č. účtu: 2672053358/0200
podielové listy - ABF dar 2013 + úspory rok 2010, 2011, 2012, 2013, 19.008,66 -eur - nominálna hodnota
termínovaný vklad úspory 2020 1.891,29 eur, č. účtu SK59 0200 0000 0030 3003 2699
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpa 15.01.2015 18.200 € 18.200 €
osobné motorové vozidlo kúpa 08.05.2017 15.300 eur 15.300 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
podielové listy - vyvážený rastový fond 28.09.2012 3.779,70 eur - nominálna hodnota
podielové listy - dynamické portfólio 19.05.2011 3.717,66 eur - nominálna hodnota
peniaze 25.06.2024 182,68 eur, č. účtu:2218427153/0200
peniaze 25.06.2024 7.480,75 eur, č. účtu: 2672053358/0200
fond bankových vkladov dar 2013 + úspory rok 2010, 2011, 2012, 2013, 19.270,81-eur
hypotekárne záložné listy 25.06.2024 10.150,- eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpa 15.01.2015 18.200 € 18.200 €
osobné motorové vozidlo kúpa 08.05.2017 15.300 eur 15.300 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
podielové listy - vyvážený rastový fond 28.09.2012 3.399,30 eur - nominálna hodnota
podielové listy - dynamické portfólio 19.05.2011 3.115,29 eur - nominálna hodnota
peniaze 25.06.2024 697,81 eur, č. účtu:2218427153/0200
peniaze 25.06.2024 0,15 eur účtu: 2672053358/0200
fond bankových vkladov dar 2013 + úspory rok 2010, 2011, 2012, 2013, 17.995,-eur
hypotekárne záložné listy 25.06.2024 10.000,- eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpa 15.01.2015 18.200 € 18.200 €
osobné motorové vozidlo kúpa 08.05.2017 15.300 eur 15.300 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
podielové listy - vyvážený rastový fond 28.09.2012 3.161,21 eur - nominálna hodnota
podielové listy - dynamické portfólio 19.05.2011 3.092,84 eur - nominálna hodnota
peniaze ,2017 149,92 eur, č. účtu:2218427153/0200
peniaze 25.06.2024 2.000,83 účtu: 2672053358/0200
fond bankových vkladov dar 2013 + úspory rok 2010, 2011, 2012, 2013, 17.995,-eur
hypotekárne záložné listy 25.06.2024 10.000,- eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 27.04.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpa 15.01.2015 18.200 € 18.200 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
podielové listy - vyvážený rastový fond 28.09.2012 2.849,54 eur - nominálna hodnota
podielové listy - dynamické portfólio 19.05.2011 2.680- eur - nominálna hodnota
peniaze 25.06.2024 796,89 eur, č. účtu:2218427153/0200
peniaze 25.06.2024 9502,70 eur, č. účtu: 2672053358/0200
fond bankových vkladov dar 2013 + úspory rok 2010, 2011, 2012, 2013 14.224,-eur
active boun fund - jednorázová investícia 25.06.2024 42296,07 eur
hypotekárne záložné listy 25.06.2024 10.000,- eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 27.04.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 15.01.2015
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
podielové listy - vyvážený rastový fond 28.09.2012
podielové listy - dynamické portfólio 19.05.2011
peniaze úspory rok 2015
peniaze úspory rok 2015
fond bankových vkladov dar 2013 + úspory rok 2010, 2011, 2012, 2013
active boun fund - jednorázová investícia 25.06.2024
peniaze 25.06.2024
active bound fund - sporenie 25.06.2024
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 27.04.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 29.02.2012
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
podielové listy - vyvážený rastový fond 28.09.2012
podielové listy - dynamické portfólio 19.05.2011
peniaze rok 2014
peniaze 25.06.2024
peniaze 25.06.2024
fond bankových vkladov 25.06.2024
active boun fund - jednorázová investícia 25.06.2024
peniaze 25.06.2024
peniaze 25.06.2024
active bound fund - sporenie rok 2013
investícia, akcie+dlhopisy - konzervatívne portfólio rok 2014
hypotekárne záložné listy rok 2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 27.04.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 29.02.2012
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
podielové listy - vyvážený rastový fond 28.09.2012
podielové listy - dynamické portfólio 19.05.2011
peniaze úspory rok 2013
peniaze úspory rok 2013
peniaze 25.06.2024
fond bankových vkladov dar 2013 + úspory rok 2010, 2011, 2012, 2013
active boun fund - jednorázová investícia 25.06.2024
peniaze úspory rok 2013
peniaze 25.06.2024
active bound fund - sporenie úspory rok 2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 27.04.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpa 29.02.2012
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárne záložné listy 03.11.2009
podielové listy - vyvážený rastový fond 28.09.2012
podielové listy - dynamické portfólio 19.05.2011
peniaze úspory rok 2012
peniaze úspory rok 2012
peniaze 25.06.2024
peniaze dar a úspory rok 2010
peniaze úspory rok 2012
peniaze úspory rok 2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 27.04.2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
cenné papiere dar 12.03.2010
osobné motorové vozidlo kúpa 01.03.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (58)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/178/09/2015 08.09.2015 2 Pv 73/15/6601 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/127/09/2023 06.10.2023 3 Pv 327/18/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/51/03/2015 (rtf, 41 KB) 17.02.2015 2 Pv 543/14/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/8/02/2015 (rtf, 42 KB) 02.02.2015 2 Pv 110/13/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/280/12/2014 (rtf, 50 KB) 01.12.2014 1 Pv 271/14/6601 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/281/11/2014 (rtf, 54 KB) 20.10.2014 2 Pv 14/14/6601 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/212/09/2014 (rtf, 48 KB) 21.08.2014 2 Pv 218/14/6601 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/196/08/2014 (rtf, 42 KB) 04.08.2014 3 Pv 76/13/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/178/08/2014 (rtf, 42 KB) 17.07.2014 2 Pv 214/13/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/82/05/2023 01.06.2023 2 Pv 179/22/6601 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 59 - zastavil - § 215/2b (§ 172/2b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/76/04/2023 20.04.2023 1 Pv 57/23/6601 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/109/04/2014 (rtf, 41 KB) 10.03.2014 3 Pv 40/13/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/63/02/2014 (rtf, 47 KB) 18.02.2014 3 Pv 361/13/6601 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/63/03/2023 17.03.2023 1 Pv 204/21/6601 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/251/11/2013 (rtf, 45 KB) 16.11.2013 3 Pv 175/13/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/187/10/2013 (rtf, 50 KB) 09.09.2013 1 Pv 67/13/6601 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/48/02/2023 15.02.2023 3 Pv 65/19/6601 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/166/07/2013 (rtf, 50 KB) 05.07.2013 3 Pv 76/13/6601 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/124/07/2013 (rtf, 48 KB) 14.06.2013 2 Pv 214/13/6601 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/81/05/2013 (rtf, 49 KB) 29.04.2013 2 Pv 110/13/6601 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/14/03/2013 (rtf, 49 KB) 11.02.2013 3 Pv 40/13/6601 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/124/10/2021 04.10.2022 2 Pv 4/18/6601 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/123/10/2021 28.10.2021 1 Pv 238/21/6601 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/61/05/2021 19.05.2021 3 Pv 168/20/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/60/05/2021 18.05.2021 3 Pv 168/20/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/37/03/2021 23.03.2021 3 Pv 323/20/6601 § 231 – Podielnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/117/08/2020 08.10.2020 3 Pv 167/17/6601 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/112/08/2020 07.09.2020 1 Pv 209/20/6601 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/84/05/2020 10.06.2020 1 Pv 90/18/6601 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/151/11/2019 09.12.2019 3 Pv 319/19/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/116/09/2019 18.10.2019 1 Pv 414/18/6601 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/71/05/2019 24.05.2019 3 Pv 68/19/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/155/11/2023 06.12.2023 3 Pv 423/19/6601 § 361 – Šírenie poplašnej správy Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/173/12/2023 28.12.2023 3 Pv 294/23/6601 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/62/02/2024 16.02.2024 1 Pv 313/22/6601 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/57/01/2024 06.02.2024 3 Pv 227/22/6601 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/62/02/2024 (pdf, 88 KB) 16.02.2024 1 Pv 313/22/6601 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/57/01/2024 (pdf, 92 KB) 06.02.2024 3 Pv 227/22/6601 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/173/12/2023 (pdf, 127 KB) 28.12.2023 3 Pv 294/23/6601 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/155/11/2023 (pdf, 92 KB) 06.12.2023 3 Pv 423/19/6601 § 361 – Šírenie poplašnej správy Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/127/09/2023 (pdf, 108 KB) 06.10.2023 3 Pv 327/18/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/82/05/2023 (pdf, 124 KB) 01.06.2023 2 Pv 179/22/6601 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 59 - zastavil - § 215/2b (§ 172/2b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/76/04/2023 (pdf, 126 KB) 20.04.2023 1 Pv 57/23/6601 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/63/03/2023 (pdf, 89 KB) 17.03.2023 1 Pv 204/21/6601 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/48/02/2023 (pdf, 112 KB) 15.02.2023 3 Pv 65/19/6601 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/124/10/2021 (pdf, 123 KB) 04.10.2022 2 Pv 4/18/6601 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/123/10/2021 (pdf, 114 KB) 28.10.2021 1 Pv 238/21/6601 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/61/05/2021 (pdf, 129 KB) 19.05.2021 3 Pv 168/20/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/60/05/2021 (pdf, 130 KB) 18.05.2021 3 Pv 168/20/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/37/03/2021 (pdf, 115 KB) 23.03.2021 3 Pv 323/20/6601 § 231 – Podielnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/117/08/2020 (pdf, 116 KB) 08.10.2020 3 Pv 167/17/6601 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/112/08/2020 (pdf, 110 KB) 07.09.2020 1 Pv 209/20/6601 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/84/05/2020 (pdf, 110 KB) 10.06.2020 1 Pv 90/18/6601 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/151/11/2019 (pdf, 95 KB) 09.12.2019 3 Pv 319/19/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/116/09/2019 (pdf, 115 KB) 18.10.2019 1 Pv 414/18/6601 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/71/05/2019 (pdf, 113 KB) 24.05.2019 3 Pv 68/19/6601 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/178/09/2015 (pdf, 112 KB) 08.09.2015 2 Pv 73/15/6601 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Banská Bystrica BB/6601/101/04/2024 (pdf, 142 KB) 24.05.2024 3 Pv 260/23/6601 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.