Mgr. Peter Krajčovič

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava V.

Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Európska prokuratúra.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
dom dedenie 16.06.2002 - 40000€
garážové státie kúpa 19.06.2006 8000€ -
pozemok dedenie 14.03.2001 - 100€
pozemok dedenie 14.03.2001 - 100€
pozemok dedenie 16.06.2002 - 200€
pozemok dedenie 16.06.2002 - 200€
pozemok kúpa 19.06.2006 50€ -
pozemok kúpa 19.06.2006 50€ -
pozemok kúpa 19.06.2006 50€ -
pozemok darovanie 29.01.2009 - 50€
pozemok darovanie 29.01.2009 - 50€
pozemok darovanie 29.01.2009 - 50€
pozemok darovanie 29.01.2009 - 50€
pozemok dedenie 16.06.2002 - 100€
pozemok dedenie 16.06.2002 - 100€
urbár dedenie 16.06.2002 - 200€
dom zhotovenie 20.05.2009 - 200000€
pozemok kúpa 16.01.2006 - 30000€
pozemok kúpa 16.01.2006 - 30000€
pozemok kúpa 16.01.2006 - 10000€
garážové státie kúpa 09.10.2015 - 12000€
pozemok kúpa 09.10.2015 - 100€
pozemok kúpa 09.10.2015 - 100€
pozemok kúpa 09.10.2015 - 100€
pozemok kúpa 09.10.2015 - 100€
byt darovanie 14.01.2019 - 120000 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
automobil kúpa 20.01.2008 395000 Sk 395000 Sk
peniaze v banke úspory a príjem z predaja auta 20.03.2013 18.219 euro
peniaze v banke úspory z platu a vrátená pôžička 20.03.2013 111.274 euro
peniaze v banke úspory z platu 20.03.2013 89.181 euro
stavebné sporenie úspory z platu 20.02.2016 10.701 euro
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
dom dedenie 16.06.2002
garážové státie kúpa 19.06.2006
pozemok dedenie 14.03.2001
pozemok dedenie 14.03.2001
pozemok dedenie 16.06.2002
pozemok dedenie 16.06.2002
pozemok kúpa 19.06.2006
pozemok kúpa 19.06.2006
pozemok kúpa 19.06.2006
pozemok darovanie 29.01.2009
pozemok darovanie 29.01.2009
pozemok darovanie 29.01.2009
pozemok darovanie 29.01.2009
pozemok dedenie 16.06.2002
pozemok dedenie 16.06.2002
urbár dedenie 16.06.2002
dom zhotovenie 20.05.2009
pozemok kúpa 16.01.2006
pozemok kúpa 16.01.2006
pozemok kúpa 16.01.2006
garážové státie kúpa 09.10.2015
pozemok kúpa 09.10.2015
pozemok kúpa 09.10.2015
pozemok kúpa 09.10.2015
pozemok kúpa 09.10.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
automobil kúpa 20.01.2008 395000 Sk 395000 Sk
peniaze v banke úspory a príjem z predaja auta 20.03.2013 17.742 euro
peniaze v banke úspory z platu a vrátená pôžička 20.03.2013 97.308 euro
peniaze v banke úspory z platu 20.03.2013 90.627 euro
stavebné sporenie úspory z platu 20.02.2016 7901 euro
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
dom dedenie 16.06.2002
garážové státie kúpa 19.06.2006
pozemok dedenie 14.03.2001
pozemok dedenie 14.03.2001
pozemok dedenie 16.06.2002
pozemok dedenie 16.06.2002
pozemok kúpa 19.06.2006
pozemok kúpa 19.06.2006
pozemok kúpa 19.06.2006
pozemok darovanie 29.01.2009
pozemok darovanie 29.01.2009
pozemok darovanie 29.01.2009
pozemok darovanie 29.01.2009
pozemok dedenie 16.06.2002
pozemok dedenie 16.06.2002
urbár dedenie 16.06.2002
dom zhotovenie 20.05.2009
pozemok kúpa 16.01.2006
pozemok kúpa 16.01.2006
pozemok kúpa 16.01.2006
garážové státie kúpa 09.10.2015
pozemok kúpa 09.10.2015
pozemok kúpa 09.10.2015
pozemok kúpa 09.10.2015
pozemok kúpa 09.10.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
automobil kúpa 20.01.2008 395000 Sk 395000 Sk
peniaze v banke úspory a príjem z predaja auta 20.03.2013 14.109 euro
peniaze v banke úspory z platu a vrátená pôžička 20.03.2013 77.750 euro
peniaze v banke úspory z platu 20.03.2013 90.208 euro
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
dom dedenie 16.06.2002
garážové státie kúpa 19.06.2006
pozemok dedenie 14.03.2001
pozemok dedenie 14.03.2001
pozemok dedenie 16.06.2002
pozemok dedenie 16.06.2002
pozemok kúpa 19.06.2006
pozemok kúpa 19.06.2006
pozemok kúpa 19.06.2006
pozemok darovanie 29.01.2009
pozemok darovanie 29.01.2009
pozemok darovanie 29.01.2009
pozemok darovanie 29.01.2009
pozemok dedenie 16.06.2002
pozemok dedenie 16.06.2002
urbár dedenie 16.06.2002
dom zhotovenie 20.05.2009
pozemok kúpa 16.01.2006
pozemok kúpa 16.01.2006
pozemok kúpa 16.01.2006
garážové státie kúpa 09.10.2015
pozemok kúpa 09.10.2015
pozemok kúpa 09.10.2015
pozemok kúpa 09.10.2015
pozemok kúpa 09.10.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
automobil kúpa 20.01.2008 395000 Sk 395000 Sk
automobil kúpa 27.06.2011 19990 euro 19990 euro
peniaze v banke úspory 20.03.2013 55.921 euro
peniaze v banke úspory z platu 20.03.2013 32.819 euro
peniaze v banke úspory 20.03.2013 42.827 euro
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
dom dedenie 16.06.2002
garážové státie kúpa 19.06.2006
pozemok dedenie 14.03.2001
pozemok dedenie 14.03.2001
pozemok dedenie 16.06.2002
pozemok dedenie 16.06.2002
pozemok kúpa 19.06.2006
pozemok kúpa 19.06.2006
pozemok kúpa 19.06.2006
pozemok darovanie 29.01.2009
pozemok darovanie 29.01.2009
pozemok darovanie 29.01.2009
pozemok darovanie 29.01.2009
pozemok dedenie 16.06.2002
pozemok dedenie 16.06.2002
urbár dedenie 16.06.2002
dom zhotovenie 20.05.2009
pozemok kúpa 16.01.2006
pozemok kúpa 16.01.2006
pozemok kúpa 16.01.2006
garážové státie kúpa 09.10.2015
pozemok kúpa 09.10.2015
pozemok kúpa 09.10.2015
pozemok kúpa 09.10.2015
pozemok kúpa 09.10.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
automobil kúpa 20.01.2008
automobil kúpa 27.06.2011
peniaze v banke úspory 20.03.2013
peniaze v banke úspory z platu 20.03.2013
peniaze v banke úspory 20.03.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
dom dedenie 16.06.2002
garážové státie kúpa 19.06.2006
pozemok dedenie 14.03.2001
pozemok dedenie 14.03.2001
pozemok dedenie 16.06.2002
pozemok dedenie 16.06.2002
pozemok kúpa 19.06.2006
pozemok kúpa 19.06.2006
pozemok kúpa 19.06.2006
pozemok darovanie 29.01.2009
pozemok darovanie 29.01.2009
pozemok darovanie 29.01.2009
pozemok darovanie 29.01.2009
pozemok dedenie 16.06.2002
pozemok dedenie 16.06.2002
urbár dedenie 16.06.2002
dom zhotovenie 20.05.2009
pozemok kúpa 16.01.2006
pozemok kúpa 16.01.2006
pozemok kúpa 16.01.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
automobil kúpa 20.01.2008
automobil kúpa 27.06.2011
peniaze v banke úspory 20.03.2013
peniaze v banke úspory z platu 20.03.2013
peniaze v banke úspory 20.03.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
dom dedenie 16.06.2002
garážové státie kúpa 19.06.2006
pozemok dedenie 14.03.2001
pozemok dedenie 14.03.2001
pozemok dedenie 16.06.2002
pozemok dedenie 16.06.2002
pozemok kúpa 19.06.2006
pozemok kúpa 19.06.2006
pozemok kúpa 19.06.2006
pozemok darovanie 29.01.2009
pozemok darovanie 29.01.2009
pozemok darovanie 29.01.2009
pozemok darovanie 29.01.2009
pozemok dedenie 16.06.2002
pozemok dedenie 16.06.2002
urbár dedenie 16.06.2002
dom zhotovenie 20.05.2009
pozemok kúpa 16.01.2006
pozemok kúpa 16.01.2006
pozemok kúpa 16.01.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
automobil kúpa 20.01.2008
automobil kúpa 27.06.2011
peniaze v banke úspory 20.03.2013
peniaze v banke úspory z platu 20.03.2013
peniaze v banke úspory 20.03.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
dom dedenie 16.06.2002
garážové státie kúpa 19.06.2006
pozemok dedenie 14.03.2001
pozemok dedenie 14.03.2001
pozemok dedenie 16.06.2002
pozemok dedenie 16.06.2002
pozemok kúpa 19.06.2006
pozemok kúpa 19.06.2006
pozemok kúpa 19.06.2006
pozemok darovanie 29.01.2009
pozemok darovanie 29.01.2009
pozemok darovanie 29.01.2009
pozemok darovanie 29.01.2009
pozemok dedenie 16.06.2002
pozemok dedenie 16.06.2002
urbár dedenie 16.06.2002
dom zhotovenie 20.05.2009
pozemok kúpa 16.01.2006
pozemok kúpa 16.01.2006
pozemok kúpa 16.01.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
automobil kúpa 20.01.2008
automobil kúpa 27.06.2011
peniaze v banke úspory 20.03.2013
peniaze v banke úspory 20.03.2013
peniaze v banke úspory 20.03.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
dom dedenie 16.06.2002
garážové státie kúpa 19.06.2006
pozemok dedenie 14.03.2001
pozemok dedenie 14.03.2001
pozemok dedenie 16.06.2002
pozemok dedenie 16.06.2002
pozemok kúpa 19.06.2006
pozemok kúpa 19.06.2006
pozemok kúpa 19.06.2006
pozemok darovanie 29.01.2009
pozemok darovanie 29.01.2009
pozemok darovanie 29.01.2009
pozemok darovanie 29.01.2009
pozemok dedenie 16.06.2002
pozemok dedenie 16.06.2002
urbár dedenie 16.06.2002
dom zhotovenie 20.05.2009
pozemok kúpa 16.01.2006
pozemok kúpa 16.01.2006
pozemok kúpa 16.01.2006
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
automobil kúpa 20.01.2008
automobil kúpa 27.06.2011
peniaze v banke úspory 20.03.2012
peniaze v banke úspory 20.03.2012
peniaze v banke úspory 20.03.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.