Mgr. Zuzana Kubjatková

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Čadca.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom kúpna zluva 07.08.2020 163000 180000
záhrada k rodinnému domu- trvalý távny porast kúpna zmluva 07.08.2020 zahrnutá v cene domu zahrnutáv cene domu
pozemok pod rodinným domom- zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 07.08.2020 zahrnutá v cene domu zahrnutá v cene domu
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
automobil Audi Q5 Kúpna zmluva 20.03.2019 14.400 0
automobil Suzuki Swift Kúpna zmluva 09.10.2019 3.750 0
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
spotrebný úver 24.07.2020
hypotekárny úver 24.07.2020
hypotekárny úver 03.11.2020
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom kúpna zluva 07.08.2020 163000 180000
záhrada k rodinnému domu- trvalý távny porast kúpna zmluva 07.08.2020 zahrnutá v cene domu zahrnutáv cene domu
pozemok pod rodinným domom- zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 07.08.2020 zahrnutá v cene domu zahrnutá v cene domu
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
automobil Audi Q5 Kúpna zmluva 20.03.2019 14.400 0
automobil Suzuki Swift Kúpna zmluva 09.10.2019 3.750 0
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
spotrebný úver 24.07.2020
hypotekárny úver 24.07.2020
hypotekárny úver 03.11.2020
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
1. byt Kúpna zmluva 21.03.2019 100.000 0
2. zastavaná plocha - pozemok pod bytom Kúpna zmluva 21.03.2019 zahrnuté v kúpnej cene bytu 0
3. zastavaná pocha - nekryté parkovacie miesto Kúpna zmluva 21.03.2019 zahrnuté v kúpnej cene bytu 0
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
automobil Audi Q5 Kúpna zmluva 20.03.2019 14.400 0
automobil Suzuki Swift Kúpna zmluva 09.10.2019 3.750 0
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
spotrebný úver 20.03.2019
hypotekárny úver 20.03.2019
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom Kúpna zmluva 17.02.2016
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 17.02.2016
záhrady Kúpna zmluva 17.02.2016
záhrady Kúpna zmluva 17.02.2016
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 17.02.2016
ostatné plochy Kúpna zmluva 17.02.2016
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 17.02.2016
záhrady Kúpna zmluva 17.02.2016
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt s príslušenstvom Kúpna zmluva 22.11.2011
byt s príslušenstvom Kúpna zmluva 05.05.20115
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 05.05.2015
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 05.05.2015
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 05.05.2015
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 02.11.2011
účelový úver 02.11.2011
flexipôžička na bývanie 18.11.2011
hypotekárny úver 04.05.2015
hypotekárny úver 17.02.2016
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 22.11.2010
byt s príslušnstvom Kúpna zmluva 05.05.2015
zastavané plocha a nádvoria Kúpna zmluva 05.05.2015
zastavané plocha a nádvoria Kúpna zmluva 05.05.2015
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 05.05.2015
rodinný dom Kúpna zmluva 17.02.2016
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 17.02.2016
záhrady Kúpna zmluva 17.02.2016
záhrady Kúpna zmluva 17.02.2016
trvalé trávne porasty Kúpna zmluva 17.02.2016
ostatné plochy Kúpna zmluva 17.02.2016
zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 17.02.2016
záhrady Kúpna zmluva 17.02.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
dohoda o započítaní pohľadávky
Záväzkové vzťahy
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 04.05.2015
hypotekárny úver 17.02.2016
hypotekárny úver 25.10.2014
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.