JUDr. Jana Kupcová

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Banská Bystrica.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Banská Bystrica.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
rodinný dom rozhodnutie o určení súpisného čísla Obce Selce č. 12/2009 z 17.08.2009 17.08.2009 130000
byt Kúpna zmluva z 25.10.2016 25.10.2016 65000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Honda CR-V odkúpenie po skončení leasingu máj 2018 29000 29000
osobné motorové vozidlo Peugeot 2008 odkúpenie po skončení leasingu jún 2020 18800 18800
osobné motorové vozidlo Škoda Kamiq spotrebný úver od VW Finančné služby Slovakia, s.r.o. júl 2020 18760 18760
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
úspory platové úspory do konca roka 2020 12000 12000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver - refinancovanie pôvodných hypotekárnych úverov 01.02.2018
spotrebný úver júl 2020
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
rodinný dom rozhodnutie o určení súpisného čísla Obce Selce č. 12/2009 z 17.08.2009 17.08.2009 130000
byt Kúpna zmluva z 25.10.2016 25.10.2016 65000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Honda CR-V odkúpenie po skončení leasingu máj 2018 29000 29000
osobné motorové vozidlo Peugeot 2008 odkúpenie po skončení leasingu jún 2020 18800 18800
osobné motorové vozidlo Škoda Kamiq spotrebný úver od VW Finančné služby Slovakia, s.r.o. júl 2020 18760 18760
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
úspory platové úspory do konca roka 2020 8000 8000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver - refinancovanie pôvodných hypotekárnych úverov 01.02.2018
spotrebný úver júl 2020
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
rodinný dom rozhodnutie o určení súpisného čísla Obce Selce č. 12/2009 z 17.08.2009 17.08.2009 130000
byt Kúpna zmluva z 25.10.2016 25.10.2016 65000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Honda CR-V odkúpenie po skončení leasingu máj 2018 29000 29000
osobné motorové vozidlo Peugeot 2008 odkúpenie po skončení leasingu jún 2020 18800 18800
osobné motorové vozidlo Škoda Kamiq spotrebný úver od VW Finančné služby Slovakia, s.r.o. júl 2020 18760 18760
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
úspory platové úspory do konca roka 2020 7000 7000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver - refinancovanie pôvodných hypotekárnych úverov 01.02.2018
spotrebný úver júl 2020
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
rodinný dom rozhodnutie o určení súpisného čísla Obce Selce č. 12/2009 z 17.08.2009 17.08.2009 130000
byt Kúpna zmluva z 25.10.2016 25.10.2016 65000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Honda CR-V odkúpenie po skončení leasingu máj 2018 29000 29000
osobné motorové vozidlo Peugeot 2008 leasing v PSA Finance Slovakia jún 2017 18800 18800
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver - refinancovanie pôvodných hypotekárnych úverov 01.02.2018
leasing jún 2017
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom rozhodnutie o určení súpisného čísla Obce Selce č. 12/2009 z 17.08.2009 17.08.2009
byt Kúpna zmluva z 25.10.2016 25.10.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Honda CR-V odkúpenie po skončení leasingu máj 2018 29000 29000
osobné motorové vozidlo Peugeot 2008 leasing v PSA Finance Slovakia jún 2017 18800 18800
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver - refinancovanie pôvodných hypotekárnych úverov 01.02.2018
leasing jún 2017
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom Rozhodnutie o určení súpisného čísla Obce Selce č. 12/2009 z 17.8.2009 17.08.2009
byt Kúpna zmluva z 25.10.2016 25.10.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo Honda CR-V na leasing v UniCredit leasing máj 2015 29 000 29 000
osobné motorové vozidlo Peugeot 2008 leasing v PSA Finance Slovakia jún 2017 18 800 18 800
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver október 2016
hypotekárny úver 2008
leasing máj 2015
leasing jún 2017
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom Rozhodnutie o určení súpisného čísla Obec Selce 17.08.2009
byt Zmluva o predvode vlastníctva bytu zo dňa 26.09.2016 25.10.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
finančná hotovosť pôžička od manželových rodičov máj 2012
finančná hotovosť dar od rodičov máj 2013
osobné motorové vozidlo odkúpenie po splatení 4 ročného leasingu 01.03.2014 18 000
finančná hotovosť predaj OMV Peugeot 5008 máj 2015
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotéka na RD 2007
leasing na OMV 2015
hypotéka na byt 2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom Rozhodnutie o určení súpisného čísla Obec Selce 17.08.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
finančná hotovosť pôžička od manželových rodičov máj 2012
finančná hotovosť dar od rodičov máj 2013
osobné motorové vozidlo odkúpenie po splatení 4 ročného leasingu 01.03.2014
finančná hotovosť predaj OMV Peugeot 5008 máj 2015
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotéka na RD 2007
leasing na OMV 2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom Rozhodnutie o určení súpisného čísla Obec Selce 17.08.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
finančná hotovosť pôžička od manželových rodičov máj 2012
finančná hotovosť dar od rodičov máj 2013
osobné motorové vozidlo odkúpenie po splatení 4 ročného leasingu 01.03.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom Rozhodnutie o určení súpisného čísla Obec Selce 17.08.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
finančná hotovosť pôžička od manželových rodičov máj 2012
finančná hotovosť dar od rodičov máj 2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom Rozhodnutie o určení súpisného čísla Obec Selce 17.08.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
finančná hotovosť pôžička od manželových rodičov máj 2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom Rozhodnutie o určení súpisného čísla Obec Selce 17.08.2009
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.