JUDr. Janka Kupcová

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Brezno.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Rodinný dom Darovacia zmluva 19.12.2011 65 000 €
zastavaná plocha a nádvorie Darovacia zmluva 19.12.2011
záhrada Darovacia zmluva 19.12.2011
byt Kúpna zmluva 21.10.2016 75 000 €
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu Kúpna zmluva 21.10.2016
byt Kúpna zmluva 25.06.2020 73 000 €
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu Kúpna zmluva 25.06.2020
pozemky Kúpna zmluva 23.11.2020 8 000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo kúpa 28.11.2019 10 000 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úspory v peňažnom ústave úspory z platu, úspory z platu a výsluhového dôchodku manžela 31.12.2020
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver na bývanie 21.05.2020
pôžička 22.05.2020
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Rodinný dom Darovacia zmluva 19.12.2011 65 000 €
zastavaná plocha a nádvorie Darovacia zmluva 19.12.2011
záhrada Darovacia zmluva 19.12.2011
byt Kúpna zmluva 21.10.2016 75 000 €
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu Kúpna zmluva 21.10.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
vklady v peňažnom ústave úspory z platu a výsluhového dôchodku a platu manžela 31.12.2019 22 020 €
osobné motorové vozidlo kúpa 28.11.2019 10 000 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný dom Darovacia zmluva 19.12.2011
zastavaná plocha a nádvorie Darovacia zmluva 19.12.2011
záhrada Darovacia zmluva 19.12.2011
byt Kúpna zmluva 21.10.2016
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu Kúpna zmluva 21.10.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
vklady v peňažnom ústave úspory z platu a výsluhového dôchodku a platu manžela 31.12.2018 10.000 €
cenné papiere (podielové listy) kúpa 31.12.2018 15.200 €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver na bývanie 12.09.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný dom Darovacia zmluva 19.12.2011
zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva 19.12.2011
záhrady Darovacia zmluva 19.12.2011
byt Kúpna zmluva 21.10.2016
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu Kúpna zmluva 21.10.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
vklady v peňažnom ústave úspory z platu a výsluhového dôchodku manžela 31.12.2017 16.502 €
cenné papiere (podielové listy) kúpa 31.12.2017 16.517 €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver na bývanie 12.09.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný dom Darovacia zmluva 19.12.2011
zastavané ploch a nádvoria Darovacia zmluva 19.12.2011
záhrady Darovacia zmluva 19.12.2011
byt Kúpna zmluva 21.10.2016
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu Kúpna zmluva 21.10.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklady v peňažnom ústave úspory z platu a výsluhového dôchodku manžela 31.12.2016 7.277,75 €
cenné papiere kúpa 31.12.2016 15.952,91 €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver na bývanie 12.09.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný dom Darovacia zmluva 19.12.2011
zastavané ploch a nádvoria Darovacia zmluva 19.12.2011
záhrady Darovacia zmluva 19.12.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný dom Darovacia zmluva 19.12.2011
zastavané ploch a nádvoria Darovacia zmluva 19.12.2011
záhrady Darovacia zmluva 19.12.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 31.12.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný dom Darovacia zmluva 19.12.2011
zastavané ploch a nádvoria Darovacia zmluva 19.12.2011
záhrady Darovacia zmluva 19.12.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 01.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný dom Darovacia zmluva 19.12.2011
zastavané ploch a nádvoria Darovacia zmluva 19.12.2011
záhrady Darovacia zmluva 19.12.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklady v peňažnom ústave úspory z platu 01.01.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Rodinný dom darovacia zmluva 19.12.2011
Zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 19.12.2011
Záhrady darovacia zmluva 19.12.2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.