JUDr. Matúš Kuril

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Bratislava II.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Bratislava and Okresná prokuratúra Bratislava V.

We register the prosecutor as námestník okresného prokurátora at the prosecutors' office Okresná prokuratúra Bratislava II.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2020-10-27 238.379,-€ 238.379,-€
garáž kúpa 2020-10-27 15.500,-€ 15.500,-€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo splatenie lízingu 2021-11-18 35.000,-€ 32.000,-€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory príjmy zo zamestnania a investovania r. 2017-2023 43.500,-€
investície vo fondoch priebežný nákup r. 2019-2023 11.000,-€ 11.800,-€
investície v akciách priebežný nákup r. 2022-2023 9.200,-€ 10.000,-€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2020-09-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2020-10-27 238.379,-€ 238.379,-€
garáž kúpa 2020-10-27 15.500,-€ 15.500,-€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo splatenie lízingu 2021-11-18 35.000,-€ 32.000,-€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory príjmy zo zamestnania a investovania r. 2017-2022 35.400,-€
investície vo fondoch priebežný nákup r. 2019-2022 5.000,-€ 5.000,-€
investície v akciách priebežný nákup r. 2022 3.900,-€ 3.700,-€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2020-09-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2020-10-27 238.379,-€ 238.379,-€
garáž kúpa 2020-10-27 15.500,-€ 15.500,-€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo splatenie lízingu 2021-11-18 35.000,-€ 32.000,-€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory príjmy zo zamestnania r. 2017-2021 25.467,40,-€
investície vo fondoch priebežný nákup r. 2019-2021 6.000,-€ 7.122,34,-€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2020-09-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2020-10-27 238.379,-€ 238.379,-€
garáž kúpa 2020-10-27 15.500,-€ 15.500,-€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory príjmy zo zamestnania r. 2017-2020 18.481,-€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2020
leasing/prenájom MV 2016
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze v banke úspory r. 2017-2019 15.776,-€ 15.776,-€
peniaze v banke darovanie r. 2018-2019 0,-€ 159.000,-€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
záloha na byt kúpa z darovaných prostriedkov r. 2018 50.782,80,-€ 50.782,80,-€
záloha na zariadenie bytu kúpa r. 2019 5.689,-€ 5.689,-€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava V
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze v banke úspory r. 2017-2018 20.606,82,-€ 20.606,82,-€
peniaze v banke darovanie r. 2018 0,-€ 155.000,-€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
záloha na byt kúpa z darovaných prostriedkov r. 2018 0,-€ 50.782,80,-€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava V
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa + vyporiadanie BSM 2015-01-28
zastavané plochy a nádvoria kúpa + vyporiadanie BSM 2015-01-28
ostatné plochy kúpa + vyporiadanie BSM 2015-01-28
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory 2017-12-31 15.772,90,-€ 15.772,90,-€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2017-04-07
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava V
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Záhrady darovanie 2013-02-04
Ostatné plochy darovanie 2013-02-04
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2015-01-28
Ostatné plochy kúpa 2015-01-28
Rodinný dom kúpa 2015-01-28
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
motorové vozidlo kúpa 2014-06-18 9.890,-€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava V
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Záhrady darovanie 2013-02-04
Ostatné plochy darovanie 2013-02-04
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2015-01-28
Ostatné plochy kúpa 2015-01-28
Rodinný dom kúpa 2015-01-28
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo kúpa 2014-06-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava V
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Záhrady darovanie 2013-02-04
Ostatné plochy darovanie 2013-02-04
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory, vrátane príjmu z predaja dvoch motorových vozidiel a príjmu z darovania od rodičov 2014-12-31
motorové vozidlo kúpa 2014-06-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava V
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Záhrady darovanie 2013-02-04
Ostatné plochy darovanie 2013-02-04
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory + predaj motorového vozidla 2013-12-31
osobné motorové vozidlo darovanie 2012-01-18
peniaze darovanie 2113-10-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava V
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory + predaj motorového vozidla 2012-12-31
osobné motorové vozidlo darovanie 2012-01-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava V
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory 2011-12-31
osobné motorové vozidlo kúpa 2008-04-08
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (138)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/427/11/2016 2016-11-22 2 Pv 8/15/1105 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/424/11/2016 2016-11-19 3 Pv 163/14/1105 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/410/11/2016 2016-11-19 3 Pv 107/14/1105 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/381/10/2016 2016-11-01 1 Pv 58/16/1105 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/320/07/2016 2016-08-05 3 Pv 444/15/1105 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/239/05/2016 2016-05-28 4 Pv 576/14/1105 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/242/05/2016 2016-08-27 2 Pv 35/15/1105 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por., 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/241/05/2016 2016-05-28 2 Pv 35/15/1105 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/240/05/2016 2016-05-31 2 Pv 35/15/1105 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/184/03/2016 2016-04-12 2 Pv 534/15/1105 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/137/02/2016 2016-03-08 1 Pv 774/13/1105 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/122/02/2016 2016-03-05 1 Pv 277/14/1105 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/288/10/2015 2015-11-10 3 Pv 48/14/1105 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/253/10/2015 2015-12-05 1 Pv 40/15/1105 § 149 – Usmrtenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/207/08/2015 (rtf, 43 KB) 2015-09-08 1 Pv 619/13/1105 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/187/08/2015 (rtf, 42 KB) 2015-07-28 4 Pv 71/14/1105 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/157/08/2015 (rtf, 51 KB) 2015-07-17 2 Pv 428/13/1105 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/85/04/2015 (rtf, 47 KB) 2015-09-25 3 Pv 82/15/1105 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/82/04/2015 (rtf, 51 KB) 2015-04-13 2 Pv 31/15/1105 § 370 – Prechovávanie detskej pornografie a účast’ na detskom pornografickom predstaveni Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/47/07/2015 (rtf, 56 KB) 2015-03-24 2 Pv 84/12/1105 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/396/01/2015 (rtf, 47 KB) 2014-12-16 1 Pv 774/13/1105 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/385/12/2014 (rtf, 55 KB) 2014-12-09 3 Pv 607/11/1105 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/343/11/2014 (rtf, 51 KB) 2014-10-21 4 Pv 577/12/1105 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/328/12/2014 (rtf, 56 KB) 2014-10-24 3 Pv 47/14/1105 § 174 – Krivé obvinenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/293/09/2014 (rtf, 56 KB) 2014-09-09 3 Pv 364/14/1105 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/216/07/2014 (rtf, 46 KB) 2014-06-24 1 Pv 1279/08/1105 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/196/07/2014 (rtf, 53 KB) 2014-07-05 4 Pv 248/10/1105 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/198/07/2014 (rtf, 60 KB) 2014-07-05 4 Pv 248/10/1105 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/197/07/2014 (rtf, 58 KB) 2014-07-05 4 Pv 248/10/1105 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/195/07/2014 (rtf, 52 KB) 2014-05-27 4 Pv 248/10/1105 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/186/06/2014 (rtf, 59 KB) 2014-05-24 2 Pv 198/14/1105 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/179/05/2014 (rtf, 58 KB) 2014-05-06 2 Pv 217/14/1105 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/56/04/2014 (rtf, 50 KB) 2014-03-25 3 Pv 1229/09/1105 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/2/01/2014 (rtf, 48 KB) 2014-01-14 2 Pv 448/12/1105 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/426/01/2014 (rtf, 56 KB) 2013-12-28 2 Pv 28/09/1105 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/353/11/2013 (rtf, 59 KB) 2013-11-15 4 Pv 953/08/1105 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/222/08/2013 (rtf, 55 KB) 2013-08-13 3 Pv 1275/07/1105 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/208/09/2013 (rtf, 68 KB) 2013-08-20 2 Pv 128/08/1105 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/220/12/2013 (rtf, 46 KB) 2013-11-26 3 Pv 703/10/1105 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/221/07/2013 (rtf, 54 KB) 2013-07-23 2 Pv 825/12/1105 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/195/07/2013 (rtf, 54 KB) 2013-07-23 2 Pv 910/07/1105 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/161/07/2013 (rtf, 52 KB) 2013-06-26 4 Pv 450/10/1105 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/160/07/2013 (rtf, 52 KB) 2013-06-26 4 Pv 450/10/1105 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/129/07/2013 (rtf, 53 KB) 2013-07-22 1 Pv 761/06/1105 § 149 – Usmrtenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/130/07/2013 (rtf, 54 KB) 2013-07-22 1 Pv 761/06/1105 § 149 – Usmrtenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/115/05/2013 (rtf, 45 KB) 2013-05-17 2 Pv 548/09/1105 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/85/05/2013 (rtf, 49 KB) 2013-04-26 4 Pv 613/11/1105 § 286 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/52/04/2013 (rtf, 54 KB) 2013-04-12 4 Pv 122/11/1105 § 187 – Nedovol.výroby a držanie omamných, psychotropných látok, jedov a prekurzorov a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/53/05/2013 (rtf, 54 KB) 2013-05-10 4 Pv 122/11/1105 § 187 – Nedovol.výroby a držanie omamných, psychotropných látok, jedov a prekurzorov a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/28/02/2013 (rtf, 58 KB) 2013-02-08 3 Pv 4/09/1105 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/5/04/2013 (rtf, 45 KB) 2013-01-12 2 Pv 541/09/1105 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/499/01/2013 (rtf, 51 KB) 2013-01-11 2 Pv 1318/07/1105 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/498/01/2013 (rtf, 52 KB) 2013-01-11 2 Pv 1318/07/1105 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/493/01/2013 (rtf, 54 KB) 2013-01-03 2 Pv 489/09/1105 § 124 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/481/12/2012 (rtf, 53 KB) 2012-12-04 2 Pv 720/06/1105 § 176 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate a úradnej uzávery Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/462/11/2012 (rtf, 51 KB) 2012-11-13 2 Pv 448/12/1105 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/456/12/2012 (rtf, 61 KB) 2012-11-17 2 Pv 623/11/1105 Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/459/12/2012 (rtf, 61 KB) 2012-11-20 2 Pv 623/11/1105 Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/457/11/2012 (rtf, 61 KB) 2012-11-13 2 Pv 623/11/1105 Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/458/11/2012 (rtf, 61 KB) 2012-11-13 2 Pv 623/11/1105 Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/460/11/2012 (rtf, 61 KB) 2012-11-13 2 Pv 623/11/1105 Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/444/11/2012 (rtf, 64 KB) 2012-10-31 4 Pv 303/11/1105 § 201 – Sexuálne zneužívanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/421/10/2012 (rtf, 48 KB) 2012-10-16 1 Pv 1279/08/1105 § 364 – Výtržnictvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/410/10/2012 (rtf, 56 KB) 2012-10-02 3 Pv 702/08/1105 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/409/10/2012 (rtf, 55 KB) 2012-09-29 1 Pv 177/06/1105 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/350/08/2012 (rtf, 54 KB) 2012-08-14 1 Pv 650/05/1105 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/342/08/2012 (rtf, 48 KB) 2012-08-14 2 Pv 149/08/1105 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/339/09/2012 (rtf, 53 KB) 2012-08-31 2 Pv 261/08/1105 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/340/09/2012 (rtf, 48 KB) 2012-08-31 2 Pv 261/08/1105 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/335/09/2012 (rtf, 212 KB) 2012-08-07 1 Pv 152/12/1105 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/321/07/2012 (rtf, 210 KB) 2012-06-30 2 Pv 67/12/1105 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/277/06/2012 (rtf, 211 KB) 2012-06-16 3 Pv 354/09/1105 § 187 – Nedovol.výroby a držanie omamných, psychotropných látok, jedov a prekurzorov a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/216/05/2012 (rtf, 216 KB) 2012-05-15 2 Pv 474/07/1105 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/217/05/2012 (rtf, 208 KB) 2012-05-15 2 Pv 474/07/1105 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/218/05/2012 (rtf, 217 KB) 2012-05-15 2 Pv 474/07/1105 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/197/05/2012 (rtf, 211 KB) 2012-05-18 4 Pv 1142/08/1105 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/163/06/2012 (rtf, 212 KB) 2012-05-22 3 Pv 703/10/1105 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/131/04/2012 (rtf, 237 KB) 2012-03-30 3 Pv 559/09/1105 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/124/04/2012 (rtf, 205 KB) 2012-03-24 3 Pv 662/09/1105 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/116/04/2012 (rtf, 223 KB) 2012-03-20 2 Pv 538/09/1105 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/98/03/2012 (rtf, 210 KB) 2012-03-13 3 Pv 912/10/1105 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/90/06/2012 (rtf, 225 KB) 2012-06-16 1 Pv 356/09/1105 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/91/04/2012 (rtf, 225 KB) 2012-03-13 1 Pv 356/09/1105 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/41/02/2012 (rtf, 206 KB) 2012-02-02 3 Pv 309/09/1105 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/40/02/2012 (rtf, 216 KB) 2012-02-10 3 Pv 625/11/1105 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/26/02/2012 (rtf, 224 KB) 2012-02-07 4 Pv 381/10/1105 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/6/03/2012 (rtf, 210 KB) 2012-03-20 1 Pv 460/06/1105 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/7/04/2012 (rtf, 214 KB) 2012-03-27 1 Pv 460/06/1105 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/211/04/2019 2019-05-15 3 Pv 132/19/1105 § 352 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/193/04/2019 2019-06-04 2 Pv 416/16/1105 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/138/03/2019 2019-03-26 1 Pv 316/17/1105 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/116/02/2019 2019-03-09 4 Pv 31/19/1105 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/5/01/2019 2019-02-05 4 Pv 249/18/1105 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/605/11/2018 2018-11-27 1 Pv 142/18/1105 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/240/04/2018 2018-05-04 4 Pv 319/16/1105 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/655/12/2017 2017-12-28 4 Pv 140/16/1105 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/585/11/2017 2017-12-02 1 Pv 433/13/1105 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/544/10/2017 2017-10-31 1 Pv 289/17/1105 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/522/09/2017 2017-10-10 2 Pv 42/14/1105 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/490/09/2017 2017-10-20 4 Pv 147/16/1105 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/449/08/2017 2017-08-15 4 Pv 436/16/1105 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/385/06/2017 2017-07-08 2 Pv 188/17/1105 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/343/05/2017 2017-06-30 3 Pv 4/14/1105 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/320/05/2017 2017-06-06 1 Pv 287/13/1105 § 187 – Nedovol.výroby a držanie omamných, psychotropných látok, jedov a prekurzorov a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/344/06/2018 2018-07-17 2 Pv 133/16/1105 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/335/06/2018 2018-07-10 3 Pv 571/16/1105 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/211/04/2019 (pdf, 115 KB) 2019-05-15 3 Pv 132/19/1105 § 352 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/193/04/2019 (pdf, 111 KB) 2019-06-04 2 Pv 416/16/1105 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/138/03/2019 (pdf, 112 KB) 2019-03-26 1 Pv 316/17/1105 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/116/02/2019 (pdf, 106 KB) 2019-03-09 4 Pv 31/19/1105 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/5/01/2019 (pdf, 118 KB) 2019-02-05 4 Pv 249/18/1105 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/605/11/2018 (pdf, 109 KB) 2018-11-27 1 Pv 142/18/1105 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/344/06/2018 (pdf, 107 KB) 2018-07-17 2 Pv 133/16/1105 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/335/06/2018 (pdf, 106 KB) 2018-07-10 3 Pv 571/16/1105 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/240/04/2018 (pdf, 109 KB) 2018-05-04 4 Pv 319/16/1105 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/655/12/2017 (pdf, 107 KB) 2017-12-28 4 Pv 140/16/1105 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/585/11/2017 (pdf, 108 KB) 2017-12-02 1 Pv 433/13/1105 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/544/10/2017 (pdf, 134 KB) 2017-10-31 1 Pv 289/17/1105 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/522/09/2017 (pdf, 123 KB) 2017-10-10 2 Pv 42/14/1105 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/490/09/2017 (pdf, 122 KB) 2017-10-20 4 Pv 147/16/1105 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/449/08/2017 (pdf, 125 KB) 2017-08-15 4 Pv 436/16/1105 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/385/06/2017 (pdf, 124 KB) 2017-07-08 2 Pv 188/17/1105 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/343/05/2017 (pdf, 119 KB) 2017-06-30 3 Pv 4/14/1105 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/320/05/2017 (pdf, 116 KB) 2017-06-06 1 Pv 287/13/1105 § 187 – Nedovol.výroby a držanie omamných, psychotropných látok, jedov a prekurzorov a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/427/11/2016 (pdf, 117 KB) 2016-11-22 2 Pv 8/15/1105 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/424/11/2016 (pdf, 113 KB) 2016-11-19 3 Pv 163/14/1105 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/410/11/2016 (pdf, 146 KB) 2016-11-19 3 Pv 107/14/1105 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/381/10/2016 (pdf, 161 KB) 2016-11-01 1 Pv 58/16/1105 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/320/07/2016 (pdf, 115 KB) 2016-08-05 3 Pv 444/15/1105 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/239/05/2016 (pdf, 108 KB) 2016-05-28 4 Pv 576/14/1105 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/242/05/2016 (pdf, 134 KB) 2016-08-27 2 Pv 35/15/1105 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por., 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/241/05/2016 (pdf, 119 KB) 2016-05-28 2 Pv 35/15/1105 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/240/05/2016 (pdf, 119 KB) 2016-05-31 2 Pv 35/15/1105 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/184/03/2016 (pdf, 122 KB) 2016-04-12 2 Pv 534/15/1105 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/137/02/2016 (pdf, 105 KB) 2016-03-08 1 Pv 774/13/1105 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/122/02/2016 (pdf, 119 KB) 2016-03-05 1 Pv 277/14/1105 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/288/10/2015 (pdf, 116 KB) 2015-11-10 3 Pv 48/14/1105 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava V BA/1105/253/10/2015 (pdf, 112 KB) 2015-12-05 1 Pv 40/15/1105 § 149 – Usmrtenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.